• Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspechy našich žiakov.

      Žiaci 8.B triedy Ronald Štofan a Linda Sýkorová získali krásne umiestnenia Na MS v triatle. Na Majstrovstvách Európy v triatle a laser run triatle obsadil R. Štofan 6.miesto, L.Sýkorová vybojovala 8.miesto a v štafete mix získali bronzovú madailu.

    • Karate - turnaj U12
     • Karate - turnaj U12

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karate - turnaj U12.

      Žiak 7.B. triedy - karatista Adam Lehocký z ŠK CMK Banská Bystrica získal pri svojej prvej zahraničnej účasti striebornú medailu. Na 25. ročníku medzinárodného turnaja Medimurje Open Croatia 2021 v chorvátskom Čakovci obsadil 2. miesto v kategórií U12 do 40kg.

    • Časopis Lúč-ik
     • Časopis Lúč-ik

     • Čo všetko zaujímavé sme zažili v minulom školskom roku?

      Prečítajte si s nami  v našom školskom časopise Lúčik.

    • Rozlúčka deviatakov
     • Rozlúčka deviatakov

     • Koncoročná rozlúčka so školou žiakov 9. ročníka

       

      Čas plynie ako voda a tak, ako každoročne prichádzajú do školy noví žiaci, tak sa na konci každého roka musíme s tými najstaršími – s deviatakmi rozlúčiť.

      Za 9 rokov sa z malých hravých detí postupne menia na sebavedomých a rozumných mladých ľudí, ktorí opúšťajú brány našej školy, aby sa rozutekali na všetky strany a zasadli do lavíc rôznych stredných škôl. Ale ešte predtým, kým sa v ich životoch udeje prvá veľká zmena, je tu ich deň „D“ – rozlúčka so školou. 

      Krásne šaty, vysoké opätky, vyžehlené košele, úsmev aj slzy, posledné objatia, posledné potrasenie rukou, posledné zvonenie. Tieto zmiešané pocity a záverečné dojmy neodmysliteľne sprevádzajú našich deviatakov v posledný deň školského roka.

      Dnes sme sa rozlúčili s ďalšími 4 triedami na aréne našej školy. Trochu nás síce neposlúchala technika (vraj to zavinila čierna mačka, ktorá ráno prebehla popred auto jednej z triednych učiteliek 😉), ale ani tá nezabránila tomu, aby naši absolventi slávnostne a s vážnosťou každý červenou ružou poďakovali svojim učiteľom a naposledy pozdravili mladších spolužiakov.  

      Rozlúčku umocnilo a spestrilo oceňovanie úspešných žiakov z celej školy za dosiahnuté mimoriadne  výsledky počas celého školského roka riaditeľom školy a veruže ich nebolo málo.

      Milí deviataci, čo dodať na záver?

      Želáme vám úspešný štart do novej etapy života a nielen Vám, ale aj všetkým žiakom našej školy prajeme krásne leto, nezabudnuteľné prázdniny a opätovný návrat v novom školskom roku do školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      O chvíľu sa pre nás všetkých začína nový školský rok 2021/2022. Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude  2.9.2021 (štvrtok) o 9:00 hod. v triedach. Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy dostanete od triednych učiteľov. Veríme, že to spoločne zvládneme. Vedenie ZŠ

    • OZNAM - Ag testy
     • OZNAM - Ag testy

     • Vážení rodičia,

      MŠVVaŠ na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem prostredníctvom EDUPAGE do 25.8.2021 do 20.00 hod., má nárok na 1 balenie zdarma (v počte 25 ks). Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Od 31. 8. 2021 bude škola informovať rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. Prihlasovací formulár nájdete na EDUPAGE – po prihlásení rodičovským kontom, resp. cez email tr. učiteľa / sú na stránke školy/.

      Zaradenie nových žiakov do tried nájdete vo vestibule školy.

      Bližšie informácie o nástupe do školy budú posielať tr. učitelia.

      Vedenie školy

       

      Prílohy:

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

    • OZNAM - školská jedáleň
     • OZNAM - školská jedáleň

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvých a piatych tried, aby si prišli pre variabilné symboly a heslá k čipovým kartám, z dôvodu úhrady stravy do školskej jedálne a to v dňoch 27.8 až 31.8 2021.

    • Dôležitý oznam !
     • Dôležitý oznam !

     • Vážení rodičia,

      od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách na podporu stravovacích návykov v školských jedálňach. Jednou z úprav je ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ (bližšie v záložke Školská jedáleň).

      Rodičov (zákonných zástupcov), ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 pre deti žijúce v domácnosti s hmotnou núdzou a  s príjmom na hranici životného minima upozorňujeme, aby si vo vlastnom záujme dali prehodnotiť príjem na ÚPSVaR.  Doručené potvrdenie z úradu je nevyhnutné predložiť škole najneskôr do 5.8.2021. Rodičia (zákonní zástupcovia) detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu s ohľadom na skuťočnosť, že si nebudú si uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus,  musia predložiť škole vyplnené čestné vyhlásenie. Taktiež upozorňujeme na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie.

       

    • Florbalový zápas
     • Florbalový zápas

     • Florbalový zápas: deviataci proti učiteľom a trénerom

       

      Už dlhé roky máme v hokejových triedach na našej škole zaužívanú istú tradíciu, že okolo Vianoc si naši mladí nádejní hokejisti zmerajú sily na ľade s tými, ktorí ich vedú a trénujú, čiže so svojimi učiteľmi a trénermi. Takto to malo byť aj v tomto školskom roku. Ale nebolo. ☹

      Hovorí sa, že „človek mieni, Pánboh mení!“ V tomto prípade by skôr platilo, že „ človek mieni, ale korona mení...“  Spoločný duel sa teda z pochopiteľných dôvodov nemohol odohrať vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli.

      Našťastie riešenie sa našlo a chlapci si mohli, i keď nie priamo na ľade, zmerať plnohodnotne svoje sily so svojimi koučmi a mentormi. Hokejky im síce zostali, ale korčule vymenili za tenisky a puk za florbalovú loptičku. Tradičný benefičný hokejový zápas vystriedal priateľský florbalový duel a výzva zmerať si sily medzi sebou sa stala realitou.

      Tribúny zaplnili fanúšikovia v podobe mladších spolužiakov z celej školy a všetci s napätím očakávali, kto z tohto zápolenia vyjde ako víťaz!

      Zápas bol skvelý, obidve strany dávali do toho všetko, čo bolo aj nebolo v ich silách. Góly pribúdali rovnomerne na jednej i druhej strane. Keď už sa zdalo, že učitelia s trénermi majú o čosi navrch a duel sa pre nich vyvíja v ich prospech, prišli posledné sekundy a kadeti strelili vyrovnávajúci gól. Bolo že to radosti v radoch žiakov a dokonca aj niektorých učiteľov. 😉 Bolo tu predĺženie. Rozhodca nastavil 5 minút a tribúny vreli. Teraz by malo zaznieť: „A ako to skončilo, sa dozviete po reklame!“ V tomto prípade by sa však reklama ani nestihla spustiť, pretože už po 5 sekundách prišiel víťazný gól. Kadeti zdolali svojich skúsených protivníkov a konečne po prvýkrát študenti „nabili“ učiteľov a trénerov. A vtedy radosť celej arény nemala konca. Tlieskalo sa, pískalo, gratulovalo. Dospeláci svoju prehru vzali športovo a s uznaním si s mladými potriasli rukami. Na záver už len zopár póz pred foťákom a šup naspäť do tried.

      Vynikajúce predpoludnie v predposledný deň školy. Dobrá akcia bola za nami a už sa všetci tešíme na tie nasledujúce. Veríme, že budúci školský rok strávime v škole a o takéto super predpoludnia nebude núdza. Takže - športu zdar!

    • Noc v našej škole
     • Noc v našej škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc v našej škole.

      NOC V NAŠEJ ŠKOLE

      Štvrtok bol pre všetkých žiačikov štvrtáčikov nezvyčajný. Do školy sa vybrali nielen ráno so školskými taškami, ale prišli znova večer o pol šiestej, nabalení netradičnou školskou výbavou –  spacákmi, karimatkami a baterkami. Nezabudli ani na zubné pasty, pyžamká a samozrejme dobrú náladu. Veď nocovať v škole, to sa nestáva každý deň!

      Najprv si všetci nabití energiou zahrali na školskom dvore futbal, vybíjanú a rôzne iné hry.  V školskej jedálni sa posilnili fajnou pizzou a po tme sa vydali do ulíc nočnej Banskej Bystrice - vyzbrojení baterkami, čelovkami a pestrofarebnými svietiacimi tyčinkami. Naháňačka v parku pod pamätníkom  v hustej tme bola pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom. Po návrate z nočnej výpravy všetci šupli do svojich školských postieľok, ktoré si už doobeda pripravili zo žineniek. Triedy sa premenili na kino a unavení štvrtáci zaspali pri sledovaní rozprávok.

      Na ďalší deň ráno si deti spolu s čajíkom pochutnali na buchtičkách, mafinkách, šiškách, koláčikoch a iných dobrotách, ktoré napiekli starostlivé maminky. Dopoludňajšia zmrzlina v parku osviežila hádam všetkých.

      Po príchode domov za domácu úlohu všetci povinne spinkali, pretože NOC V ŠKOLE bola dlhá a skvelá!

    • Ocenenie primátorom mesta
     • Ocenenie primátorom mesta

     • OCENENIE  PRIMÁTOROM  MESTA

      Vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici sa 29.6.2021 uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Našich žiakov:

      Teo Ondra – 6.B

      Ivana Pechová – 8.C

      Juraj Šťavina – 9.A

      Patrik Tóth – 9.A

      ocenil primátor mesta Ján Nosko za úspešnú reprezentáciu vo vedomostných súťažiach v školskom roku 2020/2021.
      Žiakom srdečne blahoželáme.

    • Pomôcky pre školský rok 2022/2023 daffer
     • Pomôcky pre školský rok 2022/2023 daffer

     • Vážení rodičia!Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam pomôcok pre školský rok 2022/2023 s možnosťou nákupu cez internet. Ako nakúpiť školské pomôcky z pohodlia domova? 1. Kliknite na odkaz: www.daffer.sk/10115 , zobrazí sa Vám na internete naša škola a všetky zoznamy.    Zo zoznamu si jednoducho vyberiete odporúčanú sadu pre daný ročník. 2. V odporúčanej sade môžete robiť zmeny a to pridať pomôcky alebo odobrať, ak Vám zvýšili z minulého roka. 3. Pomôcky si môžete dať poslať domov alebo do školy. 

    • Zdravé zúbky
     • Zdravé zúbky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdravé zúbky.

      Zdravé zúbky

       

      Kto by nechcel mať zdravé zuby? Zdravé zúbky sú snom asi každého z nás. Deti si veľakrát neuvedomujú, čo všetko môžu ich obľúbené sladkosti napáchať. Veď sú predsa také chutnučké.

      V rámci projektu „Škola podporujúca zdravie“ sa naši prváci stretli s pánom Mgr. Milanom Vrábeľom, ktorý ich zábavnou formou oboznámil so správnou starostlivosťou o zúbky. Dozvedeli sa, čo im najviac škodí, a čo prospieva. Zistili aj, akú zubnú kefku majú používať. Vyskúšali si a naučili sa, ako zúbky správne čistiť.

      Stretnutie s odborníkom na zdravé zúbky nenaháňalo malým pacientom strach, práve naopak – dobre sa zabavili a odniesli  si veľmi užitočné informácie.

      Za ochotnú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme!