• História našej školy

   • Základná škola je štátna deväťročná škola, ktorá poskytuje povinné vzdelanie deťom vo veku 6 až 16 rokov.

    1964 Otvorenie školy
    973 žiakov, 23 tried klasického typu, 2 odborné učebne a telocvičňa

    1968 Založenie športových tried
    škola ako prvá v bývalom Československu otvára športové triedy ľadového hokeja
    našimi žiakmi boli: Michal Handzuš, Richard Zedník, Vladimír Országh, Ivan Majeský, Tomáš Surový, Dárius Rusnák...
    otvorenie športových tried klasického lyžovania: Jaroslava Bukvajová

    1993 Začlenenie školy do projektu ŠPZ
    škola sa stáva členom medzinárodnej siete škôl podporujúcich zdravie v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie so sídlom v Kodani
    je jednou z 10 škôl na Slovensku, ktoré prijímajú program zdravého vývinu našej mladej generácie
    získanie právnej subjektivity
    škola ako 1. v okrese Banská Bystrica získava právnu subjektivitu
    Založenie školského športového strediska v športovej gymnastike
    založenie školského športového strediska zameraného na športovú gymnastiku dievčat

    1999 Realizácia projektu ZMENA
    triedy I. stupňa sa zapájajú do projektu alternatívneho vzdelávania
    Začlenenie do projektu Odstraňovanie počítačovej negramotnosti
    otvorená nová počítačová učebňa

    2000 Realizácia medzinárodného projektu SOCRATES
    od školského r. 2000/2001 pracujeme so žiakmi našej školy na medzinárodnom projekte, škola získava registráciu v podprograme Comenius 1,ktorý je podporovaný EÚ
    Založenie školského športového strediska v basketbale dievčat

    2001 Založenie školského športového strediska v karate

    2002 Vznik školského športového strediska v biatlone
    Realizácia projektu INFOVEK
    moderná multimediálna počítačová učebňa využívaná aj mimo vyučovania

    2008 Slávnostné otvorenie Arény Barani
    Dňa 12.6.2008 sa v priestoroch novo vybudovanej Arény Barani pri ZŠ Golianova uskutočnilo slávnostné otvorenie 1. etapy rekonštrukcie a výstavby športového areálu.


    2009 Slávnostné otvorenie Atletického a športového areálu
    Išlo o komplexnú rekonštrukciu bežeckého oválu a športovísk umiestnených vo vnútri oválu. Vznikli ihriská na futbal, basketbal, volejbal, tenis ako aj všetky ostatné atletické disciplíny. Súčasťou tejto plochy je aj pieskové doskočisko a vrhací sektor. Celý areál je vybavený novým pryžovým povrchom CONIPUR.