• PaedDr. Peter Zlevský
   • PaedDr. Peter ZlevskýRiaditeľ
    zsgolianova@gmail.com
    ZL
   • Mgr. Pavol Babic
   • Mgr. Pavol BabicZástupca
    babic.zsgolbb@gmail.com
    BC
   • Mgr. Viera Komanová
   • Mgr. Viera KomanováZástupkyňa
    vierka.komanova@gmail.com
    KM
   • Mgr. Zuzana Valentová
   • Mgr. Zuzana ValentováZástupkyňa
    valentova.zsgolbb@gmail.com
    VA
   • Mgr. Viera Adamírová
   • Mgr. Viera AdamírováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.A
    adavie007@gmail.com
    AD
   • Mgr. Gabriela Anderová
   • Mgr. Gabriela AnderováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
    gabriela.anderova@gmail.com
    AN
   • Mgr. Ivana Babinská
   • Mgr. Ivana BabinskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
    ivkababi@gmail.com
    BB
   • Mgr. Róbert Babothy
   • Mgr. Róbert BabothyUčiteľ
    info@07.sk
    BA
   • PaedDr. Elena Beňová Ambrušová
   • PaedDr. Elena Beňová AmbrušováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.C
    ena171@post.sk
    BE
   • Mgr. Alena Bezáková
   • Mgr. Alena BezákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.C
    bezakova1@gmail.com
    BZ
   • Mgr. Martina Bialeková
   • Mgr. Martina BialekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.B
    bialekova_mata@post.sk
    BI
   • Mgr. Michaela Boháčiková
   • Mgr. Michaela BoháčikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.B
    briatkova.michaela@gmail.com
    BO
   • Ing. Dana Borošová, PhD.
   • Ing. Dana Borošová, PhD.Učiteľka
    Triedna učiteľka: VII.D
    borosova.dana@centrum.sk
    BR
   • Mgr. Blanka Čiamporová
   • Mgr. Blanka ČiamporováUčiteľka
    ciamporovab@gmail.com
    CA
   • Mgr. Gabriela Dobríková
   • Mgr. Gabriela Dobríkováasistentka učiteľa
    gabriela.dobrikova@gmail.com
    DB
   • Mgr. Gabriela Dobríková
   • Mgr. Gabriela DobríkováVychovávateľka
    gabriela.dobrikova@gmail.com
    DB
   • PaedDr. Beáta Dobrotová
   • PaedDr. Beáta DobrotováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.C
    beata.dobrotova@gmail.com
    DO
   • Mgr. Daniel Duraj
   • Mgr. Daniel DurajUčiteľ
    danielduraj@yahoo.com
    DY
   • Mgr. Danka Dvorská
   • Mgr. Danka DvorskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.B
    danka.dvorska@gmail.com
    DV
   • PaedDr. Andrea Gáborová
   • PaedDr. Andrea GáborováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.A
    zsgolAJ@gmail.com
    GB
   • Mgr. Eva Gernicová
   • Mgr. Eva GernicováUčiteľka
    eva.gernicova@gmail.com
    GE
   • Mgr. Karolína Gútová
   • Mgr. Karolína GútováVychovávateľka
    karolina.gutova@gmail.com
    GU
   • Mgr. Mária Havaničová
   • Mgr. Mária HavaničováUčiteľka
    laurahavanic@gmail.com
    HA
   • PaedDr. Dagmar Hornáčková
   • PaedDr. Dagmar HornáčkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.B
    dhornackova@centrum.sk
    HO
   • Mgr. Iveta Juríková
   • Mgr. Iveta JuríkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.A
    jurikova.zsgolbb@gmail.com
    JU
   • PaedDr. Juliana Kánová
   • PaedDr. Juliana KánováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
    kanovajuliana@gmail.com
    KV
   • PaedDr. Alžbeta Karolyiová
   • PaedDr. Alžbeta KarolyiováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.D
    alzbeta.karolyiova@gmail.com
    KA
   • Mgr. Miroslava Klimentová
   • Mgr. Miroslava KlimentováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.B
    ridzonovamiroslava@gmail.com
    KN
   • PaedDr. Monika Kollárová
   • PaedDr. Monika KollárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.B
    m.kollarova5@gmail.com
    KL
   • Mgr. Adrián Kováč
   • Mgr. Adrián KováčUčiteľ
    kovac.adrian@gmail.com
    KO
   • Mgr. Ingrid Kristofová
   • Mgr. Ingrid KristofováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VII.C
    inga.kristofova@gmail.com
    KR
   • Mgr. Ľudmila Kroupová
   • Mgr. Ľudmila KroupováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.D
    lukro15@gmail.com
    KU
   • Mgr. Alena Kupcová
   • Mgr. Alena KupcováUčiteľka
    kupcova.alenka@gmail.com
    KP
   • Mgr. Janka Kybová
   • Mgr. Janka KybováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
    kybova@gmail.com
    KY
   • Mgr. Janka Lenková
   • Mgr. Janka LenkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
    jankalenkova@gmail.com
    LN
   • Mgr. Matej Lipnický
   • Mgr. Matej LipnickýUčiteľ
    Triedny učiteľ: IX.A
    lipnicky1@gmail.com
    LI
   • PaedDr. Oľga Markovičová
   • PaedDr. Oľga MarkovičováUčiteľka
    omarkovicova.zsgolbb@gmail.com
    MA
   • Mgr. Andrej Mrena
   • Mgr. Andrej MrenaUčiteľ
    andy8mrens@hotmail.com
    MR
   • Mgr. Michaela Oráčová
   • Mgr. Michaela OráčováUčiteľka
    or10@azet.sk
    OR
   • Mgr. Emília Ostrihoňová
   • Mgr. Emília OstrihoňováVychovávateľka
    e.ostrihonova@gmail.com
    OS
   • Mgr. Karol Ozorák
   • Mgr. Karol OzorákUčiteľ
    karol.ozorak@gmail.com
    OZ
   • Mgr. Miriam Palúchová
   • Mgr. Miriam PalúchováUčiteľka
    paluchova.miriam@gmail.com
    PA
   • PaedDr. Sylvia Pechová
   • PaedDr. Sylvia PechováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.C
    pechovas@atlas.sk
    PE
   • Mgr. Mária Pýchová
   • Mgr. Mária PýchováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    maria.pychova@gmail.com
    PY
   • Mgr. Alena Ratkovská
   • Mgr. Alena RatkovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.D
    ratkovska@gmail.com
    RA
   • Mgr. Ivana Slováková, PhD.
   • Mgr. Ivana Slováková, PhD.Učiteľka
    ivana.slovakova81@gmail.com
    SK
   • Bc. Lenka Snopková
   • Bc. Lenka SnopkováVychovávateľka
    lenka.snopkova23@gmail.com
    SP
   • Mgr. Eliška Soláriková
   • Mgr. Eliška SolárikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.C
    elisolarikova@gmail.com
    SO
   • Mgr. Mária Striešová
   • Mgr. Mária StriešováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.A
    mariastriesova@gmail.com
    ST
   • Mgr. Zuzana Šimčíková
   • Mgr. Zuzana ŠimčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.B
    zuzanasimcikova13@gmail.com
    SC
   • Bc. Michaela Šlesáriková
   • Bc. Michaela ŠlesárikováVychovávateľka
    slesarikova.miska@gmail.com
    SL
   • Mgr. Patrícia Šmelková
   • Mgr. Patrícia ŠmelkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.B
    smelkovap@gmail.com
    SM
   • PaedDr. Jana Števulová
   • PaedDr. Jana ŠtevulováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.C
    stevulova.j@gmail.com
    SV
   • Mgr. Radka Švantnerová
   • Mgr. Radka ŠvantnerováVychovávateľka
    radka.svantnerova@gmail.com
    SA
   • Mgr. Eva Tidiková
   • Mgr. Eva TidikováUčiteľka
    evaklaracj@gmail.com
    TI
   • PaedDr. Martina Tóthová
   • PaedDr. Martina TóthováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.A
    martinazelena@hotmail.com
    TO
   • Mgr. Ľubica Vančová
   • Mgr. Ľubica VančováVychovávateľka
    vanco.peter@zoznam.sk
    VN
   • Mgr. Viktor Velty
   • Mgr. Viktor VeltyVychovávateľ
    veltyviktor@gmail.com
    VL
   • Mgr. Emília Vojtková
   • Mgr. Emília VojtkováUčiteľka
    magdalenacj@gmail.com
    VJ
   • Mgr. Zuzana Vozárová
   • Mgr. Zuzana VozárováUčiteľka
    zsgolAJ@gmail.com
    VO
   • Anna Zlevská Pániková
   • Anna Zlevská PánikováVychovávateľka
    a.panikova@inmail.sk
    ZA
   • Mgr. Zlatica Zupková
   • Mgr. Zlatica ZupkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.D
    sekeresova@centrum.sk
    ZU
   • Zuzana Kosecová
   • Zuzana KosecováVychovávateľka