Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Pýchová
Učebňa 1.A
Foto Foto Foto Foto Foto
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Šmelková
Učebňa 1.B
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Števulová
Učebňa 1.C
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Čillíková
Učebňa 2.A
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Hýseková
Učebňa 2.B
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Kybová
Učebňa 2.C
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Adamírová
Učebňa 3.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danka Dvorská
Učebňa 3.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Ďurčová
Učebňa 3.C
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Lenková
Učebňa 4.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milica Trubanová
Učebňa 4.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta Dobrotová
Učebňa 4.C
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matej Lipnický
Učebňa 5.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šimčíková
Učebňa 5.B
Foto Foto Foto Foto Foto
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Elena Beňová Ambrušová
Učebňa 5.C
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Ratkovská
Učebňa 5.D
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Striešová
Učebňa 6.A
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Kollárová
Učebňa 6.B
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Oráčová
Učebňa 6.C
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alžbeta Karolyiová
Učebňa 6.D
Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Šimo
Učebňa 7.A
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juraj Laubert
Učebňa 7.B
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kupcová
Učebňa 7.C
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Barillová
Učebňa 7.D
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Dagmar Hornáčková
Učebňa 8.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Gáborová
Učebňa 8.B
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Kristofová
Učebňa 8.C
VIII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Snopková
Učebňa 8.D
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Markušová
Učebňa 9.A
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Kuzbelová
Učebňa 9.B
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sylvia Pechová
Učebňa 9.C
IX.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Baranková
Učebňa 9.D

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria