• Školská úroveň

    • ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ 2020-2021              
     PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO              
     Matematika                    
     Pytagoriáda - 3.ročník Andrej Molnár 3.B 1.              
       Pecník Samuel 3.C 1.              
       Floch Oliver 3.C 2.              
       Hajden Max 3.C 2.              
       Naňová Alexandra 3.C 3.              
       Kollár Matúš 3.C 4.              
       Lorinc Lukáš 3.C 5.              
       Brandeburová Ema  3.C 6.              
       Luptáková Ella 3.B 7.              
       Jungová Ema 3.B 8.              
     Pytagoriáda - 4.ročník Tuška Marko 4.B 1.              
       Chválik Samuel 4.B 2.              
       Ondík Michal 4.C 3.              
       Stanová Nina 4.C 3.              
       Búry Filip 4.A 4.              
       Vajciková Nina 4.C 5.              
       Kováč Filip 4.C 6.              
       Rovňanová Nina 4.A 7.              
       Vohár Viktor 4.B 8.              
       Marcinek Maxim 4.B 9.              
       Hlôška Henrich 4.A 9.              
       Magna Jakub 4.A 10.              
       Zacharová Rebeka 4.A 11.              
     Pytagoriáda - 5.ročník Timotej Búry  5.A 1.              
       Alec Gajdoš  5.A 2.              
        Nina Kupcová  5.C 2.              
        Martin Maslík  5.D 4.              
       Branko Petrovič 5.A 5.              
        Eliška Pinková V.C áno 10 8 18 5.C 6.              
       Kristína Tryznová 5.B 7.              
       Juraj Laubert  5.D 8.              
       Roksolana Stets  5.D 9.              
       Matej Mužík  5.A 10.              
       Daniela Rajčeková  5.B 11.              
       Matúš Jenča  5.D 12.              
       Robin Holický 5.B 13.              
     Pytagoriáda - 6. ročník Katarína Medveďová  6.D 1.              
       Adam Lehocký  6.B 2.              
       Viktor Košík  6.A 3.              
       Timotej Balent  6.B 4.              
        Maruška Babčanová 6.B 5.              
       Jakub Béreš  6.A 6.              
        Barbora Balážová 6.B 7.              
        Ema Hollá  6.B 7.              
        Filip Štulajter  6.A 9.              
        David Guľak  6.A 9.              
        Matúš Magna  6.A 11.              
        Patrik Genči  6.B 12.              
        Anna Reháková  6.D 13.              
        Ján Milrád  6.A 14.              
        Ella Wittmannová  6.C 15.              
        Matej Donoval 6.A 15.              
        Alžbeta Tlučáková  6.C 15.              
       Lea Cabanová  6.D 18.              
       Timotej Vozár 6.B 19.              
     Pytagoriáda - 7. ročník Matej Súlovec  7.A 1              
        Adam Berko  7.A 1.              
       Makar Biryukov  7.A 3.              
     Pytagoriáda - 8. ročník Richard Fedor  8.A 1.              
        Marek Senina  8.A 2.              
        Jakub Tavačiak 8.B 3.              
       Šimon Filipovič  8.B 4.              
       Tomáš Druga  8.C 5.              
        Lujza Komžíková  8.D 6.              
        Adela Sochanová  8.D 7.              
        Ivana Pechová  8.C 8.              
       Jana Gálisová  8.D 9.              
       Ema Molitorisová 8.C 10.              
     Olympiáda - 5.ročník Timotej Búry   úspešný riešiteľ              
       Matej Šípka   úspešný riešiteľ              
       Jerguš Smataník   úspešný riešiteľ              
       Anna Chorvátová   úspešný riešiteľ              
       Klára Saksová   úspešný riešiteľ              
       Alec Gajdoš   úspešný riešiteľ              
     Olympiáda -6.ročník Ema Hollá 6.B úspešný riešiteľ              
       Maruška Babčanová 6.B úspešný riešiteľ              
       Barbora Balážová 6.B úspešný riešiteľ              
     Olympiáda -7.ročník Biryukov Makar 7.A úspešný riešiteľ              
       Súlovec Matej 7.A úspešný riešiteľ              
       Drozdová Terézia 7.C úspešný riešiteľ              
       Berko Adam 7.A úspešný riešiteľ              
       Klimentová Sofia 7.C úspešný riešiteľ              
     Olympiáda -8.ročník Fedor Richard 8.A úspešný riešiteľ              
       Pechová Ivana 8.C úspešný riešiteľ              
       Sochanová Adela 8.D úspešný riešiteľ              
       Jančovič Jakub 8.A úspešný riešiteľ              
       Senina Marek 8.A úspešný riešiteľ              
     Olympiáda -9.ročník Matej Babčan 9.A úspešný riešiteľ              
       Dominik Valent 9.A úspešný riešiteľ              
       Patrik Toth 9.A úspešný riešiteľ              
       Timotej Tavačiak 9.B úspešný riešiteľ              
       Adam Kicko 9.C úspešný riešiteľ              
       Matej Mala 9.D úspešný riešiteľ              
     Anglický jazyk                    
     Olympiáda kat.1A  Teo Ondra VI.B 1.              
       kat. 1B  Matej Mala IX.D 1.              
       kat. 1C  Branko Petrovič V.A 1.              
     Slovenský jazyk a literatúra                    
     Hviezdoslavov Kubín                    
     I.kategória                     
     Próza Zacharová Rebeka 4.A 1.              
       Naňová Alexandra 3.C 2.              
       Jenčová Laura 3.A 3.              
     Poézia Molnár Andrej 3.B 1.              
       Magna Jakub 4.A 2.              
       Saksová Lea 3.A 3.              
     Fyzikálna olympiáda Richard Fedor 8.A úspešný riešiteľ              
       Jakub Tvačiak  8.B úspešný riešiteľ              
       Ivana Pechová 8.C úspešný riešiteľ              
       Ema Molitorisová  8.C úspešný riešiteľ