• Vedenie školy od r. 1964

   • Od r. 1964 Riaditelia           Zástupcovia riaditeľa

    Ladislav Javorčík

    1964-1977

                 

    Juraj Fonos

    Miroslava Leštáková

    Bruno Patúš

    1977-1978

             

    Miroslava Leštáková

    Oľga Jablonská

    Ľudovít Čavoj

    1978-1990

             

    Terézia Bezděková

    Oľga Jablonská

    Mgr. Ján Nemčok

    1990-1997

             

    Terézia Bezděková
    Oľga Jablonská
    Mgr. Stanislav Kútik
    Mgr. Marta Iskrová

     
     
     

    Mgr. Stanislav Kútik

    1997-2009

             

    Mgr. Marta Iskrová
    Mgr. Silvia Horníková
    PaedDr. Daniela Žiarna
    Mgr. Pavel Longauer
    Mgr. Janka Lenková

     

     

     

     

     
     
     
    PaedDr. Peter Zlevský
    2009-
             

    Mgr. Pavel Longauer do 30.6.2015
    PaedDr. Daniela Žiarna do 30.6.2013
    Mgr. Jaroslav Debnárik
    Mgr. Stanislav Kútik
    Mgr. Viera Komanová
    Mgr. Pavol Babic od 1.9.2018
    Mgr. Zuzana Valentová od 1.9.2018