• ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ

    •  

     PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
     Matematika      
     MAT - Pytagoriáda Sartoris Peter V.C 1.
     MAT - Pytagoriáda Kováčik Peter VI.B 1.
     MAT - Pytagoriáda Hatalčík Mário VI.B 2.
     MAT - Pytagoriáda Hanesová Nina VI.D 3.
     MAT - Pytagoriáda Kvarteková Barbora VI.B 4.
     MAT - Pytagoriáda Gális Daniel VI.A 5.
     MAT - Pytagoriáda Šediba Jakub VII.C 1.
     MAT - Olympiáda Gregorová Sára V.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Badurová Dominika V.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Sartoris Peter V.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Raškovič Samuel V.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kaššayová Ivana V.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Slávik Alexander IX.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Klimek Matej IX.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Kuricová Jana IX.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Nábělek Ľudovít IX.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Koubek Adam IX.C úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Klimo Michal VIII.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Baksová Gréta VIII.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Štanda Daniel VIII.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Žabka Miroslav VIII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Hanesová Nina VI.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Zvarová Sandra VII.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kvasna Tadeáš VII.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Klimanová Renáta VII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Šediba Jakub VII.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Turčan Miloš VII.A úspešný riešiteľ
     GEG - Olympiáda Snopková Andrea VI.C  
     GEG - Olympiáda Václavíková Lea VI.C  
     GEG - Olympiáda Hanesová Nina VI.D  
     GEG - Olympiáda Majzel Samuel VII.B  
     GEG - Olympiáda Ťažký Timotej VII.C  
     GEG - Olympiáda Klimanová Renáta VII.B  
     Slovenský jazyk a literatúra      
     Rétorika 5., 6. roč.  Timko Tomáš VI.A 1.
     Rétorika 5., 6. roč.  Mišániová Lucia VI.C 2.
     Rétorika 5., 6. roč.  Hanesová Nina VI.D 3.
     HK - II.kat. - próza Oráčová Alexandra IV.B 1.
     HK - II.kat. - próza Schmitz Swen V.B 2.
     HK - II.kat. - próza Pýchová Kristína V.B 3.
     HK - III.kat. - próza Baranka Juraj VII.A 1.
     HK - III.kat. - próza Riečanová Jana VIII.D 2.
     HK - III.kat. - próza Vajdová Kristína VIII.B 3.
     HK - II.kat. - poézia Matejková Júlia VI.A 1.
     HK -II.kat. - poézia Kúr Adrián IV.C 2.
     HK - II.kat. - poézia Gregorová Sára V.B 3.
     HK - III.kat. - poézia Dušeková Alžbeta IX.D 1.
     HK - III.kat. - poézia Kľačko Milan VII.D 2.
     HK - III.kat. - poézia Majzel Samuel VII.B 3.
     HK - I.kat. próza Michal Pecha 3.C 1.
     HK - I.kat. próza Tereza Michelíková 3.B 3.
     HK - I.kat. próza Dominik Valent  2.C 3.
     HK - I.kat. poézia Durajová Elizabeth 2.A 2.
     HK - I.kat. poézia Zvarová Ema 3.C 2.
     HK - I.kat. poézia Gálisová Zuzana 3.A 3.
     Hľadáme básnic. talenty Burianová Alexandra VI.B 1.
     Hľadáme básnic. talenty Falťanová Janka VI.D 2.
     Hľadáme básnic. talenty Macková Alexandra VI.D 3.
     Hľadáme básnic. talenty Júlia Matejková VI.A 3.
     Olympiáda v anglickom jazyku      
     šk.kolo Adam Longa kat.1A 7.A 1.
       Martin Hudoba kat.1.B 9.C 1.
       Alex Vicena kat.1.C 9.C 1.
            
            
            
            
            
            
            
     Olympiáda zdravej výživy      
            
            
       Remper Ľubomír  1.miesto 9.C úspešný riešiteľ
       Remper Ľubomír  2.miesto 9.C úspešný riešiteľ
     Olympiáda v nemeckom jazyku      
     šk.kolo Bábelová Michaela 1.miesto 9.D úspešný riešiteľ
     obvodné kolo Kuricová Janka 2.miesto 8.D úspešný riešiteľ
     Olympiáda v ruskom jazyku Laurinc Michal 1.miesto 9.C úspešný riešiteľ
     šk.kolo A1 kat. Laurinc Michal 3.miesto 9.C úspešný riešiteľ
            
     šk.kolo A3 kat. Ľudovít Nábělek 9.D 1.miesto
     krajské kolo A3 kat. Jana Kuricová 9.D 2. miesto
     Chemická olympiáda      
     školské kolo Jana Kuricová, Ľudovít Nábělek 9.D 1. a 2. miesto
            
       ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE    
     PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
            
     GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ      
     družstvo chlapcov B Brodňanský R.,Brodňanský A.   postup okres
       Galát, Jackuliak    
     družstvo dievčat B Valaštiaková, Pýchová, Riečanová   postup okres
       Paprčiaková, Plajová    
     družstvo chlapcov A     postup okres
            
     družstvo dievčat A Galátová,    postup okres
            
     Majstrovstvá 1.stupňa v šplhu na tyči      
     1.roč. chlapci Maxim Khoroshun 1.A 1.
       Oliver Gernic 1.B 2.
     1.roč. dievčatá Ema Szemová 1.A 1.
       Natália Holeková 1.B 2.
     2.roč. chlapci Matúš Kinčok 2.A 1.
       Martin Viktor 2.A 2.
       Dominik Kováč      2.C 3.
     2.roč. dievčatá Emma Rychnavská 2.C 1.
       Linda Trnovská 2.B 2.
       Eliška Brašeňová   2.B 3.
     3.roč.chlapci Dodko Ladický 3.A 1.
       Sedláček 3.A 2.
       Tomáš Číž 3.B 3.
     3.roč. dievčatá Karolína Babčanová 3.C 1.
       Ema Maderová 3.A 2.
       Tosinger Nikoleta 3.A 3.
     4.roč.chlapci David Jackuliak 4.A 1.
       Adrian Kúr 4.C 2.
       Patrik Živický 4.B 3.
     4.roč. dievčatá Bianka Uhliarová 4.C 1.
       Nina Plajová 4.C 2.
       Alexandra Brillová 4.B 3.