• Medzinárodná úroveň

    • MEDZINÁRODNÁ ÚROVEŇ 2021-2022    
     ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE    
     PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO    
     GYM-FEST Trnava ( 4 štáty )         preskok Ema Bažíková IX.B 2.    
     ASVO Innsbruck ( 6 štátov)  Družstvo SR Nina Galátová IX.B 1.    
     Hanspeter Demetz memorial Insbruck ( 8 štátov) Ema Bažíková IX.B 3.    
                                                               družstvo SR Ema Bažíková - členka druž. IX.B 1.    
     Zelena Jama Open Ľubľana ( 10 štátov )           
                                                              družstvo SR Ema Bažíková - členka druž. IX.B 1.