• ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ

    • ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ 2017-2018
     PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
     Matematika      
     MAT - Pytagoriáda Bezděka Martin VIII.D 1.
     MAT - Pytagoriáda Hatalčíková Eva VIII.C 2.
     MAT - Pytagoriáda Kozel Yevheniia VIII.B 3.
     MAT - Pytagoriáda Masláková Júlia VIII.C 3.
     MAT - Pytagoriáda Kováč Boris IV:C 1.
     MAT - Pytagoriáda Plančár Michal IV.C 2.
     MAT - Pytagoriáda Stano Peter IV.B 3.
     MAT - Pytagoriáda Žiak Peter IV.C 3.
     MAT - Pytagoriáda Slobodová Linda IV.A 4.
     MAT - Pytagoriáda Strelec Richard IV.C 4.
     MAT - Pytagoriáda Chriašteľová Hana IV.A 5.
     MAT - Pytagoriáda Eliaš Peter IV.C 6.
     MAT - Pytagoriáda Surovčík Richard IV:A 6.
     MAT - Pytagoriáda Marko Samuel IV.B 7.
     MAT - Pytagoriáda Valjanovič Samuel IV.B 7.
     MAT - Pytagoriáda Kováč Patrik IV.A 7.
     MAT - Pytagoriáda Verbovský Martin IV.C 8.
     MAT - Pytagoriáda Fedor Richard V.A 1.
     MAT - Pytagoriáda Kvasna Juraj V.D 2.
     MAT - Pytagoriáda Tavačiak Jakub V.B 3.
     MAT - Pytagoriáda Senina Marek V.A 4.
     MAT - Pytagoriáda Sochanová Adela V.D 5.
     MAT - Pytagoriáda Kováč Samuel V.A 6.
     MAT - Pytagoriáda Gálisová Jana V.D 7.
     MAT - Pytagoriáda Štít Fedor VI.A 1.
     MAT - Pytagoriáda Zvarová  Ema VII.D 1.
     MAT - Pytagoriáda Bezdeka Martin VIII.D 1.
     MAT - Pytagoriáda Hatalčíková Eva VIII.C 2.
     MAT - Pytagoriáda Masláková Júlia VIII.C 3.
     MAT - Pytagoriáda Kozel Yevhenia VIII.B 4.
     MAT - Olympiáda Dominika Badúrová IX.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Sára Gregorová IX.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Filip Nguyen IX.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kvasna Juraj V.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Fedor Richard V.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Tavačiak Jakub V.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Sochanová Adela V.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Senina Marek V.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Druga Tomáš V.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Pechová Ivana V.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Molitorisová Ema V.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Hatalčíková Eva VIII.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kozel Yevhenia VIII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Fedor Štít VI.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Timotej Šaling VI.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Juraj Štavina VI.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Timotej Tavačiak VI.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Matej Kršačok VI.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Michal Pecha VII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Zuzana Žiaková VII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Natália Sochanová VII.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Ema Zvarová VII.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Viktória Markovičová VII.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Dominika Badurová IX.D úspešný riešiteľ
     Ruský jazyk      
     Olympiáda kat.A1 Kristína Uhrínová 9.D 1.
       Emma Molnárová 9.C 2.
       Dominika Badurová 9.D 3.
     Olympiáda kat.A3 Jaroslava Lukašenko 9.D 1.
       Solomia Stes 9.D 2.
       Bogdan Lukašenko 9.A 3.
     Anglický jazyk      
     Olympiáda kat.A Michal Pecha 7.D 1.
       Zuzana Gálisová 7.A 2.
       Teraza Michelíková 7.C 3.
     Olympiáda kat.B Viliam Hudcovič 9.B 1.
       Nina Kováčová 9.D 2.
       Emma Molnárová 9.C 3.
     Slovenský jazyk a literatúra      
     Detské práva Pechová, Molitorisová V.C 1.
     Detské práva Mazalová V.C 2.
     Detské práva Druga, Uhliar V.A 3.
     Detské práva Maľová V.D 3.
     Hľadáme básnic. talenty Drugová VI.C 1.
     Hľadáme básnic. talenty Štít VI.A 1.
     Hľadáme básnic. talenty Donoval VI.A 2.
     Hľadáme básnic. talenty Tryznová VI.B 2.
     Hľadáme básnic. talenty Oboňová, Rovná VI.D 3.
     HK - II.kat. - próza Bobríková VI.B 1.
     HK - II.kat. - próza Valent VI.A 2.
     HK - II.kat. - próza Kvasna V.D 3.
     HK - III.kat. - próza Pecha VII.B 1.
     HK - III.kat. - próza Račáková VIII.C 2.
     HK - III.kat. - próza Selecká VIII.C 3.
     HK - III.kat. - próza Pýchová IX.B 3.
     HK - II.kat. - poézia Rovná VI.D 1.
     HK - II.kat. - poézia Gápeľ V.A 2.
     HK -II.kat. - poézia Beňáková VI.A 3.
     HK - II.kat. - poézia Pechová V.C 3.
     HK - III.kat. - poézia Gregorová IX.B 1.
     HK - III.kat. - poézia Dúbravová VIII.D 2.
     HK - III.kat. - poézia Dúdášová VII.D 3.
     HK - III.kat. - poézia Oráčová VIII.D 3.
     HK - I.kat. próza      
     HK - I.kat. próza      
     HK - I.kat. próza      
     HK - I.kat. poézia      
     HK - I.kat. poézia      
     HK - I.kat. poézia      
     Čitateľ.maratón na rýchlosť hodnotená celá trieda VII.D 1.
     Čitateľ.maratón na rýchlosť hodnotená celá trieda VII.C 2.
     Čitateľ.maratón na rýchlosť hodnotená celá trieda VII.A 3.
     Rétorika  Drugová VI.C 1.
     Rétorika  Pechová V.C 2.
     Rétorika  Fedor V.A 3.
     Dejepisná olympiáda      
     6.ročník Barbora Drugová                                                                                          VI. C 1.
       Timotej Šaling VI. C 2.
     7.ročník Gracová Eva VII.D 1.
       Michal Pecha VII.D 2.
     8.ročník Alexandra Oráčová VIII.D 1.
       Mária Šotíková VIII.D 2.
     9. ročník Sára Gregorová IX.B 1.
       Filip Němeček IX.A 2.
            
       ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ     
       ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE    
     PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
     Výdrž v zhybe 1.ročník Michal Ondík 1.C 1.
        chlapci Lukáš Uram 1.B 2.
       Filip Zima 1.A 3.
        dievčatá Nina Vajcíková 1.C 1.
       Laura Helexová 1.B 2.
       Alica Drozdová 1.B 3.
     Výdrž v zhybe 2.ročník Mathias Maruška 2.C 1.
        chlapci Peter Surovec 2.C 2.
       Samuel Kalina 2.A 3.
        dievčatá Dominka Ľuptáková 2.B 1.
       Sofia Bartková 2.C 2.
       Natália Gerö 2.B 3.
     Výdrž v zhybe 3.ročník Matúš Magna 3.A 1.
        chlapci Jakub Holek 3.C 2.
       Alex Rychnavský 3.C 3.
        dievčatá Ema Hollá 3.C 1.
       Ivana Halgašová 3.A 2.
       Alica Guttenová 3.B 3.
     Výdrž v zhybe 4.ročník Jakub Surovec 4.A 1.
        chlapci Aleš Kolenička 4.A 2.
       Alex Valjanovič 4.B 3.
        dievčatá Adela Rosputinská 4.A 1.
       Sofia Ondíková 4.A 2.
       Veronika Zeleňanská 4.B 3.