Navigácia

 • Pytagoriáda 2021 - I. stupeň

  Pytagoriáda 2021 - I. stupeň

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2021 - I. stupeň.

  Pytagoriáda

   V stredu, 8. 12. 2021, sa žiaci 3. a 4. ročníka s chuťou pustili do riešenia zaujímavých úloh tohtoročnej Pytagoriády, ktorá bola zaujímavá aj tým, že žiaci riešili príklady online.  Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorí žiaci vypočítajú 15 daných úloh. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek : z bodov za správnosť a z bodov za čas. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh minimálne 10 bodov. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti a postupe do obvodného kola prioritne počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a až potom čas vynaložený na riešenie úloh. 

  Pytagoriáda – Výsledková listina školského kola 43. ročníka Pytagoriády v šk. roku 2021-2022.

  Školského kola sa zúčastnilo 60 žiakov, z toho bolo 42 žiakov úspešných.    

                                                                              Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom!

   

   

  Prehľad kategórií a počet súťažiacich:

  Kategória                                 P 3             P 4

  Počet súťažiacich                    33               27

  Počet úspešných riešiteľov    21               21

   

  P3      3.ročník      Úspešní riešitelia             Body

   

  Poradie     Meno                   Priezvisko         Trieda      spolu       úlohy            čas

  1.               Damian                Marek                III.C         25            15                 10

  2.               Tomáš                  Hudec               III.B         24            12                 12

  3.               Michaela              Luptáková         III.C         23            13                 10

  4.-7.           Alica                    Rovenská          III.B         23            12                 11

  4.-7.           Jakub                   Babic                 III.A         23            12                 11

  4.-7.           Maxim Alan         Macoška            III.A         23            12                 11

  4.-7.           Marko                  Vozár                III.C         23            12                 11

  8.               Thomas                Surový               III.B         23            11                 12

  9.-10.         Michal                  Kňazík               III.C         21            12                 9

  9.-10.         Michaela              Vavrinčíková     III.C         21            12                 9

  11.-13.       Matej                   Vajcík                III.A         21            11                 10

  11.-13.       Simona                 Marcinová         III.C         21            11                 10

  11.-13.       Rebeka                 Michalicová       III.C         21            11                 10

  14.-16.       Terézia                 Hlaváčiková      III.B         21            10                 11

  14.-16.       Andrej                 Kollárik             III.A         21            10                 11

  14.-16.       Peter                    Rosputinský      III.B         21            10                 11

  17.-18.       Dárius                  Dendis               III.A         20            10                 10

  17.-18.       Diana                   Komorová         III.A         20            10                 10

  19.-21.       Richard                Holík                 III.A         19            10                 9

  19.-21.       Sofia                    Kupcová            III.A         19            10                 9

  19.-21.       Viktória               Rapčanová        III.A         19            10                 9

   

  P4      4.ročník           Úspešní riešitelia           Body 

   

  Poradie     Meno                       Priezvisko        Trieda       spolu               úlohy          čas

  1.               Jakub                        Lehocký           IV.A          22                    15               7

  2.               Matej                        Valent               IV.A          22                    13               9

  3.               Andrej                      Molnár              IV.B          22                    11               11

  4.               Ella                           Luptáková        IV.B          20                    14               6

  5.-7.           Alica                         Komžíková       IV.A          20                    11               9

  5.-7.           Jakub                        Šušor                IV.A          20                    11               9

  5.-7.           Alexander                Tomaška           IV.A          20                    11               9

  8.               Klára                        Kubušová         IV.A          19                    14               5

  9.               Lukáš                       Lorinc               IV.C          19                    13               6

  10.-11.       Kiara                        Semeníková      IV.C          19                    12               7

  10.-11.       Alexandra                Naňová             IV.C          19                    12               7

  12.             Oliver                       Floch                IV.C          18                    12               6

  13.             Ema Viktória            Šujanský           IV.A          18                    11               7

  14.             Laura                        Chromeková     IV.A          17                    14               3

  15.-16.       Nina                         Tlučáková         IV.C          17                    11               6

  15.-16.       Matvii                       Liashenko         IV.C          17                    11               6

  17.             Ema                          Brandoburová  IV.C          17                    10               7

  18.             Liana                        Blahová            IV.A          16                    14               2

  19.             Lenka                       Kroupová         IV.B          15                    14               1

  20.             Natália                      Milanová          IV.C          15                    11               4

  21.             Erika Genevieve       Crmanová         IV.B          11                    10               1

   

   

 • Pytagoriáda 2021

  Pytagoriáda 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2021.

  Školské kolo Pytagoriády

   

  Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. decembra 2021.

  Vyhlasovateľom Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom súťaže je súťažnou formou vzbudiť u detí záujem o matematiku a podchytiť potenciálne talenty.Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min. (celoštátne kolo 20 úloh počas 60 min.).

  Na našej škole sa Pytagoriády zúčastnilo 121 žiakov.

   

  Úspešní riešitelia:

  5. ročník              1. Medveď Matúš                         V.B

                              2. Stanová Nina                           V.B

                              3. Chválik Samuel                        V.D

                              4. Miklošík Andrej                         V.A

                              5. Vajcíková Nina                         V.C

                              6. Minárik Filip                              V.C

                              7. Boháčiková Michaela               V.C

   

  6. ročník              1. Búry Timotej                              VI.A

                              2. Varga Tomáš                             VI.D

                              3. Gajdoš Alec                               VI.A

                              3. Maslík Martin                             VI.D

                              4. Smataník Jerguš                       VI.A

                              5. Čierny Filip                                VI.B

                              6. Kúdelka Samuel                        VI.A

                              7. Chorvátová Anna                      VI.C

                              8. Stets Roksolana                        VI.D

                              9. Machalová Nela                        VI.D

   

  7. ročník              1. Chválik Matúš                            VII.C

                              2. Genči Patrik                               VII.B

                              3. Babčanová Maruška                 VII.B

                              3. Zvarová Nela                             VII.C

                              4. Lehocký Adam                           VII.B

                              5. Košík Viktor                               VII.A

                              6. Balážová Barbora                     VII.B

                              7. Hollá Ema                                 VII.B

                              8. Chudý Jakub                             VII.C

   

  8. ročník              1. Stano Peter                               VIII.A

                              2. Súlovec Matej                           VIII.A

                              3. Surovčík Richard                      VIII.D

                              3. Strhársky Andrej                        VIII.D

   

  Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

 • Adventné obdobie na našej škole

  Adventné obdobie na našej škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventné obdobie na našej škole.

  Adventné obdobie na našej škole

  Niektoré z adventných dní sa spájajú so svätými, ktorí svojím životom ukázali, že sa oplatí očakávať, snívať, túžiť ... Súčasťou ľudovej kultúry sa stali a dodnes pretrvávajú sviatky.

  Sv. Mikuláš  bol vzorom dobroty a štedrosti. Podľa jeho vzoru sa tajne obdarúvajú tí najbližší.

  Ďalším sviatkom je  sv. Lucia, ktorá je symbolom silnej viery v kresťanstvo. V „stridží“ deň chodia Lucie od domu k domu a vymetajú z kútov zlo  ako káže starý obyčaj. Mnohí gazdovia si od tohto dňa dokonca pripravovali predpoveď počasia pre budúci rok.

  Aj toto sa učia žiaci našej školy  na hodinách Regionálnej výchovy. A nielen to. My sa snažíme tieto zvyky a tradície dodržiavať. Žiaci V.C a V.D odchádzali na dištančné vzdelávanie v úplnej spokojnosti. Veď strigy Lucie im vymietli všetko zlo.

  žiaci  ZŠ Golianova 8

 • Dejepisná olympiáda

  Dejepisná olympiáda

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepisná olympiáda.

  Dejepisári bodovali aj v školskom roku 2021/22 .

  Naši najlepší dejepisári sa dňa 30.11.2021 zúčastnili školského kola, kde si svoje vedomosti z histórie svetovej, národnej i regionálnej mohli porovnať so svojimi spolužiakmi. Konkurencia bola veľká, hlavičky našich žiakov však „nadupané“ tiež… Teší nás, že aj napriek obrovskému množstvu učiva, ktoré musia žiaci pred školským kolom zvládnuť, na históriu nezanevierajú.
  Aj tento rok sa môžeme pochváliť peknými výsledkami našich žiakov:

  Anna Chorvátová – 1. miesto (6. ročník)

  Erik Rusko – 2. miesto ( 6. ročník)

  Matúš Chválik – 1. miesto ( 7. ročník).

  Hana Chriašteľová – 1. miesto ( 8. ročník)

  Matúš Pavlík – 1. miesto ( 9. ročník)

  Tomáš Druga – 2. miesto ( 9. ročník)


  Všetkým srdečne blahoželáme.

   

   

  Banská Bystrica, 30.11 2021

 • Pohľadnice pre Uhlisko

  Pohľadnice pre Uhlisko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pohľadnice pre Uhlisko.

  Vianočné pohľadnice pre Uhlisko

   

       Vianoce. Nekonečný zhon, stres, hluk a nervozitu konečne vystrieda príjemné ticho. A že najkrajšie sviatky v roku nie sú len o materiálnych darčekoch sa snažíme vštepiť aj našim žiakom prvého stupňa.

       Preto s nimi pokračujeme už vo viacročnej tradícii, keď na hodinách výtvarnej výchovy spoločne vyrábame vianočné pohľadnice – kreslené, maľované či vyšívané. S krátkym veršíkom, básničkou a prianím krásnych vianočných sviatkov ich potom deti roznášajú ľuďom do schránok po našom sídlisku.

       Aj takýto malý, no milý pozdrav od detí dokáže vyčariť úsmev na tvárach obdarovaných ľudí, čo je azda najkrajším darčekom v tejto pochmúrnej dobe. Veď úprimne potešiť niekoho, znamená vždy viac, ako dostať hocijaký drahý darček.

 • TŠV na ľade

  TŠV na ľade

  Do fotogalérie bol pridaný nový album TŠV na ľade.

                                      Telesná a športová výchova na ľade

  Týždeň pred vianočnými prázdninami 13. - 17.12. sa druháci a tretiaci tešili na hodiny Telesnej a športovej výchovy viac ako inokedy. Pod vedením trénerov a učiteľov 2.stupňa našej ZŠ sa totiž chodili korčuľovať na zimný štadión. Radosť z netradičného vyučovania, športovania a úspechov bola obrovská. Veď pozrite na tie výkony!

 • Tvorivé Vianoce

  Tvorivé Vianoce

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé Vianoce.

  Projekt „Kreatívne Vianoce“

   

  Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do projektu „Kreatívne Vianoce“, ktorého organizátorom bol Robotnícky dom v Banskej Bystrici. V tvorivom procese si žiaci spestrili adventný čas o spoločné zážitky pri príprave vianočných ozdôb z prírodného materiálu.  Žiaci v triedach usilovne vyrábali a zdobili vianočné ozdoby, ktoré mali byť použité na výzdobu vianočného stromčeka, umiestneného vo dvore Robotníckeho domu. Našim žiakom sa ozdoby veľmi vydarili a pri ich výrobe preukázali okrem výbornej zručnosti i veľkú mieru kreativity. Výtvory svojich detí ako i naaranžovanie ozdôb priamo na vianočný stromček si mali pôvodne ísť pozrieť spolu s deťmi aj ich rodičia, no vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu bol tesne pred plánovaným termínom zdobenia Robotnícky dom uzavretý.

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

  Mikuláš

   

  6. decembra si žiaci z 1. stupňa našej školy našli vo svojich triedach milé pozornosti od Mikuláša.

  Sviatok sv. Mikuláša je tradícia, ktorá vychádza z kresťanstva a má korene v dávnej minulosti. Sv. Mikuláš bol  muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6. decembra niekedy v rokoch 345 až 352.

  Dobrosrdečný starček s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť a láskavými očami, nikdy neprichádza sám. Spoločnosť mu robia dvaja pomocníci – čert zamastený od sadzí a prekrásny anjel. Najčastejšie pomáhajú sv. Mikulášovi niesť ťažký batoh plný sladkých prekvapení.

  V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti s iskierkou v očiach ukladajú vyčistené čižmičky do oblokov a s napätím čakajú na to, čo sa stane. Nevedia sa dočkať chvíle príchodu sv. Mikuláša.

  V mysli si opakujú slová milej básničky alebo pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerajú von oknom na oblohu plnú jagavých hviezd a netrpezlivo čakajú. „Kedy už príde?“

  Jemné zvonenie zvončeka v diaľke znásobuje detskú nedočkavosť. Konečne prichádza vytúžená chvíľa.

 • Koľko lásky...

  Koľko lásky...

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky....

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Samota, odlúčenie od rodín či stereotypné dni sú každodennou realitou seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť vianočné sviatky v kruhu tých najbližších. A práve „krabica od topánok” naplnená maličkosťami im môže vyčariť úsmev na tvári a priniesť radosť do osamelých dní. Projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ chce vniesť pocit tepla domova aj do domovov sociálnych služieb. Chuť pomáhať a robiť radosť nezastavila ani aktuálna náročná situácia. Už tretí rok sa žiaci našej školy v tomto predvianočnom období rozhodli rozdávať radosť tým najzraniteľnejším v krabici od topánok. Detičky spolu s rodičmi s láskou naplnili krabice od topánok darčekmi pre babičky a deduškov. Starčekov určite potešia sladkosti, čajíky, kávičky, sprchové mydlá, krížovky, teplé ponožky, rukavice, vianočné dekorácie,.... A čo je najdôležitejšie a najzmysluplnejšie, spolu s nimi vložili žiaci do krabičiek aj kúsok svojho srdiečka.
   

 • Tréneri na škole

  Tréneri na škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tréneri na škole.

 • Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň bez fajčenia.

  Medzinárodný deň bez fajčenia.

  V tomto roku  pripadol MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA práve 20. novembru.

  Tento nefajčiarsky deň je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine.

  Preto sme sa v tento deň na 1. stupni  venovali prevencii a zvýšenej informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc, ako aj srdcovo-cievnych chorôb. Našim cieľom bolo presvedčiť už žiakov mladšieho školského veku, aby nikdy nezačali s touto drogou, ktorá vedie zbytočne k zákerným chorobám. A čo je podľa žiakov fajčenie? 

  „Škodlivé, nemoderné, zbytočné, drahé a zapáchajúce“, znela odpoveď druháčky.

 • Predvianočné prípravy

  Predvianočné prípravy

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Predvianočné prípravy.

  Pohladnice, svietniky, škriatkovia, pečenie, vian. gule

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

  Mikuláš v ŠKD

 • Talent v ŠKD

  Talent v ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Talent v ŠKD.

  naši talentovaní žiaci

 • Dopravná výchova

  Dopravná výchova

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopravná výchova.

 • Časopis Lúč-ik
  3. 12. 2021

  Jesenné čítanie o tom, aká pestrofarebná a bohatá bola jeseň na našej škole.

 • IBobor

  IBobor

  Do fotogalérie bol pridaný nový album súťažiaciach z IBobora - súťaže, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov od 2.ročníka ZŠ. 

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Olympiáda z anglického jazyka

  V druhom a treťom novembrovom týždni šk. roka 2021 / 2022 učitelia angličtiny zorganizovali školské kolo 32. ročníka olympiády v anglickom jazyku a súťažiacich v troch kategóriách bolo hojné množstvo. Vzhľadom na protipandemické opatrenia bolo organizovanie celej súťaže trochu náročnejšie.

  V kategórii 1A (žiaci 6.-7. ročníka) súťažilo 45 žiakov, v kategórii 1B (žiaci 8.-9. ročníka) 50 žiakov a kategória 1C (tzv. native speakers) bola zastúpená jedným žiakom.

   

  A ako to dopadlo?

  Kategória 1A

  1. miesto – Lukáš Haluška (7.C)

  2. miesto – Teo Ondra (7.B)

  3. miesto – Timotej Vozár (7.B)

   

  Kategória 1B

  1.miesto – Jana Galisová (9.D)

  2.miesto – Boris Kováč (8.D)

  3.miesto – Ema Molitorisová (9.C)

   

  Kategória 1C

  1.miesto – Branko Petrovič (6.A)

   

  Všetkým súťažiacim gratulujeme k odvahe zapojiť sa, ako aj k preukázaným vedomostiam a jazykovým zručnostiam. Veríme, že vecné odmeny pre víťazov boli príjemným spestrením ich jazykového vzdelávania.

   

  Výhercom v každej kategórii držíme palce v obvodnom a krajskom kole OAJ a zároveň všetkým  srdečne blahoželáme.

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda.

  Šarkany po ročnej odmlke opäť lietali nad Urpínom

   

  Detská radosť opantala v priebehu septembra a októbra symbolický kopec nad naším mestom. Po ročnej prestávke, keď sa tradičná šarkaniáda vlani nekonala, si ju tentoraz žiaci prvého stupňa znovu užili na Urpíne. Hoci každá trieda samostatne, ale pestrofarebné šarkany aspoň lietali nad Urpínom o to častejšie. V krásnom jesennom počasí sme sa nadýchali čerstvého vzduchu, spolu sa radovali z lietajúcich šarkanov a už teraz sa tešíme na budúcoročnú šarkaniádu!

 • Záložky

  Záložky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Záložky.

  Záložka do knihy spája školy:

  Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básni."

   

  Slovenská pedagogická knižnica pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy  s témou „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

  Do projektu sa prihlásilo 928 škôl, z toho 224 z Česka a 704 zo Slovenska. Naša škola sa do projektu zapojila už po niekoľkýkrát. Po zaregistrovaní nám bola pridelená Základná škola z Nitry, Beethovenova 11.

  Od začiatku sme celému projektu venovali veľkú pozornosť. Najprv sme prečítali rôzne ľudové aj autorské rozprávky, povesti a tajuplné príbehy.  Uskutočnili sme zaujímavú besedu s hercom Ivanom „Tulim“ Vojtekom. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa žiaci premenili na rozprávkové bytosti. Všetko sa dialo so zámerom zatraktívniť čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

  Na záložkách sa ocitli postavy a postavičky z príbehov Miška a jej malí pacienti, Rozprávky ostrihané na ježka, Čo si hračky rozprávali, Pipi dlhá pančucha, Snehulienka, Pampúšik, Červená čiapočka, Žabí princ, Tri prasiatka... Žiaci už tradične okrem samotných záložiek napísali kamarátom z partnerskej školy list o našom meste, o našej škole a dokonca vymysleli aj peknú básničku.

  Vyrobené záložky našich žiakov ponúkli bohatú pestrosť príbehov, ale aj zaujímavé výtvarné techniky stvárnenia literárnej postavy. Veríme, že všetky záložky v Nitre si nájdu svojich majiteľov, ktorí ich budú opatrovať s takou láskou, s akou ich tvorili naši žiaci.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria