Navigácia

 • Riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov

  Riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov

  Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 19.6.2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov /odstávka elektrickej energie/.

  PaedDr. Peter Zlevský, riaditeľ školy

 • Vyhodnotenie zberu papiera - máj 2018

  Vyhodnotenie zberu papiera - máj 2018
 • Naučme deti športovať

  Naučme deti športovať
 • ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA
 • Testovanie 9 - 2018

 • Folklórny majáles

  Folklórny majáles
 • Karin

  Karin

  Vedeli ste, že Karin hrá na : gitare, fujare a rôznych píšťalkách a popri tom ešte krásne spieva?

  K 3. miestu gratulujeme a prajeme, aby jej hudba aj naďalej prinášala radosť a úspechy!

                                                                    PK - Výchovy

 • Čítaš 2018

  Čítaš 2018

  Čítaš, čítam, čítame

  Chcete vedieť ako čítali naši siedmaci?

  My sme sa to dozvedeli tak, že sme vybrali 15 žiakov a každý z nich čítal minútku a tu sú výsledky:

  1. miesto -  7. D   192 riadkov

  2. miesto -  7. C   190 riadkov

  3. miesto -  7. A   185 riadkov

  4. miesto -  7. B   169 riadkov

  Víťazom gratulujeme !

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

   

  VEC: Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 30.4.2018 pre žiakov školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.    
   

   

  PaedDr. Peter Zlevský
  riaditeľ školy

 • Prijímacie konanie do 5. ročníka

  Prijímacie konanie do 5. ročníka

  Kontakty na lekárske prehliadky pre žiakov do športových tried:

  MUDr. Andrej Patka

  Ambulancia telovýchovného lekárstva

  Sládkovičova 7, B. Bystrica

  tel.: 0908 516 605

  e-mail: patkaandrej@gmail.com

   

  MUDr. Miroslav Sylvester

  Ambulancia telovýchovného lekárstva

  Nemčianska cesta 276, Nemce

  tel.: 0949 491 590

  e-mai: sylvestr@sportdoktor.sk

 • Elektronická prihláška

  Elektronická prihláška

  Elektronickú prihlášku Vášho dieťaťa do našej školy nájdete na našej stránke v ľavom navigačnom  stĺpci ako druhý odkaz od vrchu alebo klikom na nasledujúci odkaz.

  Elektronická prihláška (klik)

   

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka
 • Zmena školských obvodov od 1.3.2018

  Zmena školských obvodov od 1.3.2018

  Vážení rodičia, dávame do pozornosti Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Toto VZN určuje školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.

  Školský obvod základnej školy tvorí územie alebo časť mesta Banská Bystrica vymedzená týmto VZN, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku.

  Viď príloha:

 • Biblická olympiáda

  Biblická olympiáda

  Dňa 22.3.2018 sa konalo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády v Diecéznom centre Jána Pavla II. Tento rok sme putovali biblickými knihami Genezis a Evanjeliom sv. Marka. 

  Našu školu úspešne reprezentovali a získali pekné 2. miesto žiaci: Viktória Markovičová zo 7.D, Barbora Drugová zo 6.C a Peter Hujo zo 6.D.

 • Florbal

  Florbal

  Žiacky našej školy sa umiestnili na prvom mieste v okresnom kole vo florbale a vybojovali si postup do krajského kola. O víťazstvo sa zaslúžili žiačky zo 6.A triedy Lilien Beňáková, Emma Donovalová, zo 7.A Zuzana Gálisová ,Lea Giertlová, Nikola Janeková a z 9.B Kristína Králiková, Michaela Styková, Laura Kovárová a Sofia Petrovičová.

 • Testovanie 9 – 2018

  Testovanie 9 – 2018

  Dňa 21.3.2018 (streda) bude prebiehať Testovanie 9, žiakov 9. ročníkov, v predmetoch  SJL a MAT. Príchod žiakov do školy je o 7.45 hod. Testovanie začína o 8.00 hod. a končí o 11.10 hod. Po ukončení T9 – 2018 môžu žiaci opustiť školu.

  Povolené pomôcky: kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero

  Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, učebnice a pod.

   

  Informácie: www.nucem.sk/Testovanie9

   

  Základne informácie T9 : fin_Zakladne_informacie_T9_2018(12).pdf

   

   

 • ZEM SPIEVA

  ZEM SPIEVA

  Naši  žiaci Alexander Lunter ( 4.A), Karin Róthová ( 8.D), Klaudia Dúbravová ( 8.D) vystúpia

   v priamom prenose súťaže Zem spieva

   sobota 3.3 ( RTVS – 20.30 h.)

  Držme im palce a podporme bystrický

  súbor Prvosienka hlasovaním.

   

 • Hviezdoslavov Kubín 2018

  Hviezdoslavov Kubín 2018

        Dňa 25.1.2018 sa na našej škole konal  Hviezdoslavov Kubín 2018. Tento rok  na Slovensku prebiehal už 64. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy na počesť veľkého spisovateľa  P. O. Hviezdoslava. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

  Do súťaže sa zapojilo 25 žiakov z I. stupňa.  Medzi staršie deti sa zapojili aj naši malí druháci a keď  si prečítate výsledky, zistíte, akí boli úspešní!  Veľmi nás to potešilo!

  V prednese prózy nás opäť nesklamala Nicol Riapošová, ktorá vlani postúpila až do regionálneho kola.

  Tento rok postúpila do okresného kola....a počkáme si, ako jej to pôjde ďalej. Jednoznačne jej držíme palce!!!

    

  VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM  ĎAKUJEME ZA PREJAVENÝ VZŤAH K MATERINSKÉMU JAZYKU!

   

  POÉZIA:

   

  1. BABČANOVÁ Maruška            3.C
  2. ĽUPTÁKOVÁ  Bianka              2.A
  3. RUSKO Erik                            2.A

  PRÓZA:

  1. RIAPOŠOVÁ Nicol                          4.C

  2. KOVÁČ Boris                                 4.C

     HANUSOVÁ Laura                          3.B 

  3. DROZDOVÁ Tereza                       4.B

   

 • Burza povolaní

  Burza povolaní

  Dňa 30.1.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila  akcia, zameraná  na rodičov a žiakov  9. a  aj 8.ročníkov. Išlo o 1. ročník Burzy povolaní, na ktorej sa mohli prezentovať stredné odborné školy nášho mesta.  Akcia bola vydarená. Rodičia sa mohli informovať o možnostiach štúdia v stredných školách, o kritériách prijatia, o otváraných odboroch,...

  Preto sa chcem poďakovať všetkým kolegom zo stredných škôl za spoluprácu a  všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa na tejto akcie zúčastnili, za aktívny prístup k riešeniu otázky, kam na strednú školu.

  Verím, že aj o rok sa bude môcť táto akcia uskutočniť.

   

  Mgr. Zlatica Sekerešová, výchovná poradkyňa

 • Výsledky testovania 5 2017

  Výsledky testovania 5 2017

  Počet testovaných žiakov našej školy 90

        Priemerná úspešnosť školy v % 

  Matematika 69,6 %

  Slovenský jazyk  65,8 %

  Celoslovenský priemer matematika 64,7 %

  Celoslovenský priemer Slovenský jazyk  62,8 %

  Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v %

  Matematika  4,9%, Slovenský jazyk 3,0%

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria