• ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ

    • ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ
     PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
     Matematika      
     MAT - Pytagoriáda Hanesová Nina V.D úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Kováčik Peter V.B úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Gális Daniel V.A úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Václavíková Lea V.C úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Kvarteková Barbora V.B úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Hatalčík Mário V.B úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Filipča Matej V.A úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Zvarová Sandra VI.D úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Šediba Jakub VI.C úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Zaťko Nándor VII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Slávik Alexander VIII.A úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Naďová Aneta VIII.D úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Kupcová Andrea VIII.C úspešný riešiteľ
     MAT - Pytagoriáda Zajacová Lucia VIII.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kalmár Lukáš V.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Babčanová Klára V.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Hanesová Nina V.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Matejková Júlia V.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Jamrich Mário V.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Bezděková Denisa IX.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Barilla Ján IX.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Pipíšková Andrea IX.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Mesíková Soňa IX.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Bábelová Michaela IX.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Frühwald Viktor IX.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Lichý Pavol IX.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kvasna Tadeáš VI.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Zvarová Sandra VI.D úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Šediba Jakub VI.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Klimanová Renáta VI.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Turčan Miloš VI.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kristály Adam VI.A úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Majzel Samuel VI.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Hric Andrej VI.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Briššová Jana VII.C úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Debnár Radovan VII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Kvarteková Júlia VII.B úspešný riešiteľ
     MAT - Olympiáda Slávik Alexander VIII.A úspešný riešiteľ
            
            
     Fyzika      
     FYZ - Olympiáda Slávik Alexander VIII.A úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Kuricová Jana VIII.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Zajacová Lucia VIII.C úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Koubek Adam VIII.C úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Barilla Ján IX.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Bábelová Michaela IX.D úspešný riešiteľ
     FYZ - Olympiáda Mesíková Soňa IX.D úspešný riešiteľ
            
     Olympiáda v nemeckom jazyku      
     šk.kolo Remper Ľubomír  1.miesto 9.C úspešný riešiteľ
     obvodné kolo Remper Ľubomír  2.miesto 9.C úspešný riešiteľ
     Olympiáda v ruskom jazyku      
     šk.kolo A1 kat. Bábelová Michaela 1.miesto 9.D úspešný riešiteľ
       Kuricová Janka 2.miesto 8.D úspešný riešiteľ
     šk.kolo A3 kat. Laurinc Michal 1.miesto 9.C úspešný riešiteľ
     krajské kolo A3 kat. Laurinc Michal 3.miesto 9.C úspešný riešiteľ
     Chemická olympiáda