• Verejnosť

   Profil verejného obstarávateľa 
   • Profil

   • Názov: Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici
    IČO: 17067391
    Obec: Banská Bystrica
    Ulica: Golianova 8
    PSČ: 97401
    Kontaktná adresa:
    Obec: Banská Bystrica
    PSČ: 97401
    Ulica a číslo: Golianova 8
    Kontaktná osoba:
    Meno: PaedDr. Peter Zlevský
    Telefón: 048/4145385
    E-mail: zsgolianova@gmail.com
    Meno: Ing. Jana Kupčová
    Telefón: 048/4145385
    E-mail: janakupcova.zsgolbb@gmail.com

     

    https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1943