• História tried bežeckého lyžovania

   •  

    História tried bežeckého lyžovania

    Vznik športovej triedy klasického lyžovania na škole má svoje opodstatnenie. Vtedajšou požiadavkou bolo podchytiť športovo talentované deti a mládež,  systematickým tréningovým procesom vychovať športovcov a reprezentantov ČSSR  a SSR. Po obojstrannej dohode medzi  predsedníctvom SÚV ČSZTV a MŠ SSR vznikli na Slovensku prvé športové triedy klasického lyžovania – jedna v Štrbe a druhá na našej škole.

                Písal sa rok 1972, keď vtedajší riaditeľ ZDŠ  L. Javorčík na základe schválenia šport. triedy ONV odborom školstva podpísal patronátnu zmluvu s TJ Dukla BB. Nemalou mierou sa o vznik ŠT KL pričinil Dalibor Cisár st., ktorý sa aj na krátky čas stal zodpovedným trénerom lyžovania na ZDŠ. Krátko po ňom trénerské žezlo prevzal  Milan Fraňo st.

                Prvá ŠT KL vznikla v roku 1972/1973, zodpovedným učiteľom TV sa stala p. uč. Anna Staršia, triednym učiteľom Ján Nemčok, ktorý viedol žiakov  6.-9.ročníka. Boli to títo žiaci: Ľ. Bučko, P. Hanes, J. Roštár, M. Schnierer, Ľ. Hrmo, D. Cisár ml., Ľ. Bírešová, Z. Ťakušová, K. Husárová, Z. Kadlečíková, A. Filipová, J. Vlčková, skokani- D.Túry, J. Jelenský, D.Bíreš, M. Krajčír. Trénerom skokanov na lyžiach bol Vladimír Čunderlík, neskôr J. Tlučák.

                V roku 1974/75 štafetu prevzala športová trieda, ktorú viedla p. uč. D. Kucbelová  a trénerom sa stal od januára 1975 Gustáv Schlank. Ten bol súčasne aj učiteľ MAT-TV.

                V tréningovom procese sa vystriedalo veľa trénerov, v mnohých prípadoch aj učiteľov telesnej výchovy:  Zora Anna Staršia, Gustáv Schlank ,Ján Solivajs, Vladimír Antal , Teodor Kliment, Katarína Husárová , Milan Fraňo , Marta Holková , Želmíra Dobrotová , Jovica Kovinčič, Juraj Laubert , Ladislav Longauer , Radoslava Roháčová , Zdenko Pažout, Monika Kollárová,  Martina Bialeková, Zuzana Valentová, Zuzana Šimčíková, Michaela Briatková.

                Vynikajúce športové výsledky dosahovali: J. Bukvajová, A.Procházková, Ľ. Hrmo, Ľ. Kalinová, J.Staršia.

                Aj ostatní žiaci športových tried KL sa snažili priblížiť výsledkami svojim predchodcom, zúčastňovali sa pretekov v Poľsku, Nemecku, Francúzsku.