• Úradné hodiny

    • Riaditeľňa
     Hodiny
     Tajomníčka školy
     8:00-15:00
     Vedenie školy
     8:00-13:30
     V prípade potreby iný, vopred dohodnutý termín.