Navigácia

Utorok 18. 1. 2022

Novinky

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.
 

Zdravie a Šport

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode. Po športovej stránke dbáme na rozvoj pohybových schopností žiakov. Mottom je: Naučme deti športovať.

Partneri a spolupráca

Novinky

 • Pytagoriáda 2021 - I. stupeň

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2021 - I. stupeň.

  Pytagoriáda

  V stredu, 8. 12. 2021, sa žiaci 3. a 4. ročníka s chuťou pustili do riešenia zaujímavých úloh tohtoročnej Pytagoriády, ktorá bola zaujímavá aj tým, že žiaci riešili príklady online. Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorí žiaci vypočítajú 15 daných úloh. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek : z bodov za správnosť a z bodov za čas. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh minimálne 10 bodov. Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti a postupe do obvodného kola prioritne počet dosiahnutých bodov za vyriešené úlohy a až potom čas vynaložený na riešenie úloh.

 • Pytagoriáda 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2021.

  Školské kolo Pytagoriády

  Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. decembra 2021.

  Vyhlasovateľom Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom súťaže je súťažnou formou vzbudiť u detí záujem o matematiku a podchytiť potenciálne talenty.Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min. (celoštátne kolo 20 úloh počas 60 min.).

  Na našej škole sa Pytagoriády zúčastnilo 121 žiakov.

 • Adventné obdobie na našej škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventné obdobie na našej škole.

  Adventné obdobie na našej škole

  Niektoré z adventných dní sa spájajú so svätými, ktorí svojím životom ukázali, že sa oplatí očakávať, snívať, túžiť ... Súčasťou ľudovej kultúry sa stali a dodnes pretrvávajú sviatky.

  Sv. Mikuláš bol vzorom dobroty a štedrosti. Podľa jeho vzoru sa tajne obdarúvajú tí najbližší.

  Ďalším sviatkom je sv. Lucia, ktorá je symbolom silnej viery v kresťanstvo. V „stridží“ deň chodia Lucie od domu k domu a vymetajú z kútov zlo ako káže starý obyčaj. Mnohí gazdovia si od tohto dňa dokonca pripravovali predpoveď počasia pre budúci rok.

 • Dejepisná olympiáda

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepisná olympiáda.

  Dejepisári bodovali aj v školskom roku 2021/22 .

  Naši najlepší dejepisári sa dňa 30.11.2021 zúčastnili školského kola, kde si svoje vedomosti z histórie svetovej, národnej i regionálnej mohli porovnať so svojimi spolužiakmi. Konkurencia bola veľká, hlavičky našich žiakov však „nadupané“ tiež… Teší nás, že aj napriek obrovskému množstvu učiva, ktoré musia žiaci pred školským kolom zvládnuť, na históriu nezanevierajú.
  Aj tento rok sa môžeme pochváliť peknými výsledkami našich žiakov:

 • Pohľadnice pre Uhlisko

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pohľadnice pre Uhlisko.

  Vianočné pohľadnice pre Uhlisko

  Vianoce. Nekonečný zhon, stres, hluk a nervozitu konečne vystrieda príjemné ticho. A že najkrajšie sviatky v roku nie sú len o materiálnych darčekoch sa snažíme vštepiť aj našim žiakom prvého stupňa.

  Preto s nimi pokračujeme už vo viacročnej tradícii, keď na hodinách výtvarnej výchovy spoločne vyrábame vianočné pohľadnice – kreslené, maľované či vyšívané. S krátkym veršíkom, básničkou a prianím krásnych vianočných sviatkov ich potom deti roznášajú ľuďom do schránok po našom sídlisku.

 • TŠV na ľade

  Do fotogalérie bol pridaný nový album TŠV na ľade.

  Telesná a športová výchova na ľade

  Týždeň pred vianočnými prázdninami 13. - 17.12. sa druháci a tretiaci tešili na hodiny Telesnej a športovej výchovy viac ako inokedy. Pod vedením trénerov a učiteľov 2.stupňa našej ZŠ sa totiž chodili korčuľovať na zimný štadión. Radosť z netradičného vyučovania, športovania a úspechov bola obrovská. Veď pozrite na tie výkony!

 • Tvorivé Vianoce

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé Vianoce.

  Projekt „Kreatívne Vianoce“

  Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do projektu „Kreatívne Vianoce“, ktorého organizátorom bol Robotnícky dom v Banskej Bystrici. V tvorivom procese si žiaci spestrili adventný čas o spoločné zážitky pri príprave vianočných ozdôb z prírodného materiálu. Žiaci v triedach usilovne vyrábali a zdobili vianočné ozdoby, ktoré mali byť použité na výzdobu vianočného stromčeka, umiestneného vo dvore Robotníckeho domu. Našim žiakom sa ozdoby veľmi vydarili a pri ich výrobe preukázali okrem výbornej zručnosti i veľkú mieru kreativity. Výtvory svojich detí ako i naaranžovanie ozdôb priamo na vianočný stromček si mali pôvodne ísť pozrieť spolu s deťmi aj ich rodičia, no vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu bol tesne pred plánovaným termínom zdobenia Robotnícky dom uzavretý.

 • Mikuláš

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

  Mikuláš

  6. decembra si žiaci z 1. stupňa našej školy našli vo svojich triedach milé pozornosti od Mikuláša.

  Sviatok sv. Mikuláša je tradícia, ktorá vychádza z kresťanstva a má korene v dávnej minulosti. Sv. Mikuláš bol muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6. decembra niekedy v rokoch 345 až 352.

  Dobrosrdečný starček s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť a láskavými očami, nikdy neprichádza sám. Spoločnosť mu robia dvaja pomocníci – čert zamastený od sadzí a prekrásny anjel. Najčastejšie pomáhajú sv. Mikulášovi niesť ťažký batoh plný sladkých prekvapení.

 • Koľko lásky...

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky....

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Samota, odlúčenie od rodín či stereotypné dni sú každodennou realitou seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť vianočné sviatky v kruhu tých najbližších. A práve „krabica od topánok” naplnená maličkosťami im môže vyčariť úsmev na tvári a priniesť radosť do osamelých dní. Projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ chce vniesť pocit tepla domova aj do domovov sociálnych služieb. Chuť pomáhať a robiť radosť nezastavila ani aktuálna náročná situácia. Už tretí rok sa žiaci našej školy v tomto predvianočnom období rozhodli rozdávať radosť tým najzraniteľnejším v krabici od topánok. Detičky spolu s rodičmi s láskou naplnili krabice od topánok darčekmi pre babičky a deduškov. Starčekov určite potešia sladkosti, čajíky, kávičky, sprchové mydlá, krížovky, teplé ponožky, rukavice, vianočné dekorácie,.... A čo je najdôležitejšie a najzmysluplnejšie, spolu s nimi vložili žiaci do krabičiek aj kúsok svojho srdiečka.

 • Tréneri na škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Tréneri na škole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria