• Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Vzdelanie, zdravie a šport

    Pripravujeme žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
   • Šport

    Pripravujeme žiakov so zameraním na základy športu, ktoré budú v ďalšom športovom živote potrebovať a rozvíjať.
   • Vzdelanie

    Zvyšujeme informačnú gramotnosť a digitálne zručnosti.
   • Vzdelanie

    Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na podmienky školy, so zameraním na komunikatívnosť.
   • Zdravie

    Cieľavedome formujeme postoje k zdraviu, správnemu životnému štýlu a k hodnotám.
   • Naučme deti športovať

    Rozvíjame pohybové schopnosti
    • Sloboda a zodpovednosť
    • Spolupráca
    • Rešpekt
    • Otvorenosť
    • Unitas - jednota
 • Najnovšie

  Novinky

  • Spomienky na EYOF
   • Spomienky na EYOF
   • 28. 9. 2022
   • Významného európskeho športového podujatia, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici koncom júla, sa svojimi aktivitami zúčastnili aj žiaci našej školy. V priestoroch Fan zóny, ktorá sa nachádzala v parku pod Múzeom SNP prezentovali partnerskú krajinu, ktorou bolo Chorvátsko. V pridelenom stánku predstavili všetkým návštevníkom kultúru, šport, zvyky, jedlá tejto krajiny. Deti aj dospelí si mohli otestovať v stánku svoje poznatky formou jednoduchých kvízov, puzzlí a odniesť si okrem zaujímavých informácií aj drobný darček.

   • Spomienky na EYOF: Čítať viac
  • Plavecká štafeta
   • Plavecká štafeta
   • 26. 9. 2022
   • Žiaci prvého a druhého stupňa sa zúčastnili na Plaveckej štafete, ktorú organizovalo mesto Banská Bystrica. Za prvý stupeň plávali štvrtáci Filip Tӧre, Michal Pirnik, Michaela Vavrinčíková a Michaela Luptáková. Svojimi výkonmi si vybojovali pekné 2. miesto. Za druhý stupeň pretekali Ronald Štofan, Linka Sýkorová 9.B, Matyáš Laštiak 8.A a Natália Gerő 7.A.Umiestnili sa na 3.mieste. Za výborné výsledky a reprezentáciu školy gratulujeme!

   • Plavecká štafeta: Čítať viac
  • Moderný päťboj
   • Moderný päťboj
   • 26. 9. 2022
   • Žiacka našej školy Linda Sýkorová sa stala Majsterkou Slovenska v modernom päťboji v obidvoch kategóriach U15 a U17. Srdečne blahoželáme!!

   • Moderný päťboj: Čítať viac
  • Víťazstvo Tomáša Zlevského
   • Víťazstvo Tomáša Zlevského
   • 25. 9. 2022
   • Počas víkendu (24.9.2022 - 25.09.2022) žiak 5.B triedy našej školy Tomáš Zlevský zvíťazil na medzinárodných pretekoch v skokoch na lyžiach - Orlen Cup Kids v Zakopanom v Poľsku, v kategórii starší žiaci, ročník narodenia 2011-2012.

    1m.🥇 Tomáš Zlevský SVK,

    2m. 🥈Kamil Jarzabek PL,

    3m.🥉 Pawel Walach PL.

   • Víťazstvo Tomáša Zlevského : Čítať viac
  • Riaditeľské voľno
   • Riaditeľské voľno
   • 8. 9. 2022
   • Oznam o udelení riaditeľského voľna.

    Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 16.9.2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

    PaedDr. Peter Zlevský, rš

   • Riaditeľské voľno: Čítať viac
  • Plenárne a triedne rodičovské zasadnutia
   • Plenárne a triedne rodičovské zasadnutia
   • 8. 9. 2022
   • Oznam: Plenárne rodičovské zasadnitie bude 19.9.2022 (pondelok) o 16:00 hod. v školskej jedálni. Po skončení budú triedne rodičovské zasadnutia v jednotlivých triedach o 16:30 hod.

    Vedenie školy

   • Plenárne a triedne rodičovské zasadnutia: Čítať viac
  • Nový školský rok
   • Nový školský rok
   • 2. 9. 2022
   • Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci!

    O chvíľu sa pre nás

    O chvíľu sa pre nás všetkých začína nový školský rok 2022/2023. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 5.9.2022 (pondelok). Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydalo Ministerstvo školstva pokyny pre všetky školy (https://www.minedu.sk/data/att/24231.pdf ).

   • Nový školský rok: Čítať viac
  • Zoznam pomôcok na školský rok 2022/23
   • Zoznam pomôcok na školský rok 2022/23
   • 24. 8. 2022
   • Vážení rodičia! Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam pomôcok pre školský rok 2022/2023 s možnosťou nákupu cez internet. Ako nakúpiť školské pomôcky z pohodlia domova? 1. Kliknite na odkaz: www.daffer.sk/10115 , zobrazí sa Vám na internete naša škola a všetky zoznamy. Zo zoznamu si jednoducho vyberiete odporúčanú sadu pre daný ročník. 2. V odporúčanej sade môžete robiť zmeny a to pridať pomôcky alebo odobrať, ak Vám zvýšili z minulého roka. 3. Pomôcky si môžete dať poslať domov alebo do školy.

   • Zoznam pomôcok na školský rok 2022/23: Čítať viac
  • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
   • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
   • 18. 8. 2022
   • Žiadame rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvých a piatych tried (noví piataci), aby si prišli pre variabilné symboly a heslá k čipovým kartám, z dôvodu úhrady stravy do školskej jedálne a to v dňoch od 24.8.2022 až do 31.8 2022.

   • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Čítať viac
   • - viesť žiakov a zamestnancov k tomu, že sloboda je jedna z najvyšších hodnôt, ale zároveň aj veľká zodpovednosť,
    - každý jeden člen tímu školy - žiak, učiteľ a ostatní zamestnanci školy by sa mali zodpovedne stavať k povinnostiam,
    - nehľadať, ako sa to nedá, ale hľadať spôsob a riešenie, ako sa to dá dosiahnuť.
   • SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ
   • - spolupráca = cesta k dosiahnutiu spoločného cieľa,
    - tímová práca = predpoklad úspešnosti,
    - efektívna kooperácia formuje vzájomnú úctu,
    - podporovať jedinečnosť a individualitu každého jednotlivca.
   • SPOLUPRÁCA
   • - rešpektovanie pravidiel = základný predpoklad úspešnej školy s vyspelou kultúrou,
    - dobrovoľné a nenásilné rešpektovanie pravidiel je znakom vzájomnej úcty,
    - rešpektovanie jedinca = rešpektovanie s prednosťami i nedostatkami,
    - pravidlá dávajú priestor pre prácu, vzájomné pochopenie a pomáhajú k napredovaniu a dosahovaniu stanovených cieľov,
    - úcta vytvára dôveru, musí sa postupne formovať, rásť a dozrievať, má sa stať účinnou súčasťou charakteru každého človeka.
   • REŠPEKT
   • - priestor na diskusiu, snaha o porozumenie, priamosť,
    - asertívna a konštruktívna komunikácia pri riešení problémov a nedostatkov,
    - nebrániť sa novým podnetom, nápadom, technológiám, zážitkom a myšlienkam,
    - vedieť správne použiť a prijať spätnú väzbu,
    - otvorená komunikácia = vedie k spokojným medziľudským vzťahom.
   • OTVORENOSŤ
   • - jednota vo vytváraní cieľov a spôsobov ich dosahovania,
    - „V jednote je sila a istota!“ - vytváranie jednotných a súdržných kolektívov,
    - riadiť sa heslom: „Nikdy nerob to, čo by poškodilo tebe, tvojej rodine a škole!“
   • UNITAS
  • Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
  • Európske mesto športu 2017
  • Športový klub lyžiarov Banská Bystrica
  • Tenisové Centrum BASELINE