• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

    23.3.2023.; 1. vstup o 8:45hod.; 2. vstup o 9:45hod.
   • 2% z dane

    Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
   • Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň. Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Naučme deti športovať

    Rozvíjame pohybové schopnosti
   • Vzdelanie, zdravie a šport

    Pripravujeme žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
   • Šport

    Pripravujeme žiakov so zameraním na základy športu, ktoré budú v ďalšom športovom živote potrebovať a rozvíjať.
   • Vzdelanie

    Zvyšujeme informačnú gramotnosť a digitálne zručnosti.
   • Vzdelanie

    Zabezpečujeme kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na podmienky školy, so zameraním na komunikatívnosť.
   • Zdravie

    Cieľavedome formujeme postoje k zdraviu, správnemu životnému štýlu a k hodnotám.
    • Sloboda a zodpovednosť
    • Spolupráca
    • Rešpekt
    • Otvorenosť
    • Unitas - jednota
 • Najnovšie

  Novinky

  • Oznam o udelení riaditeľského voľna
   • Oznam o udelení riaditeľského voľna
   • 20. 3. 2023
   • Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 22.3.2023 pre žiakov 2. stupňa /5. - 8. ročník/ riaditeľské voľno z dôvodu Celoslovenského testovania 9.Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu.

   • Oznam o udelení riaditeľského voľna: Čítať viac
  • ZÁPIS žiakov do 1.ročníka a DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
  • Časopis LÚČIK
  • Projektové vyučovanie na hodine ANJ – 6. ročník – Ideálna dovolenková destinácia
   • Projektové vyučovanie na hodine ANJ – 6. ročník – Ideálna dovolenková destinácia
   • 6. 3. 2023
   • Vo februári sa žiaci šiesteho ročníka na hodinách anglického jazyka v rámci projektového vyučovania zahrali na agentov cestovnej kancelárie a zavítali nie len do „teplých krajín“, aby nám predstavili nimi vybrané najzaujímavejšie dovolenkové destinácie. Zábavnou formou si tak precvičili nie len anglický jazyk, ale aj tzv. „ soft skills“ ako sú kreativita, tímová práca, prispôsobivosť, empatia, komunikačné zručnosti a v neposlednom rade aj prezentačné zručnosti a vystupovanie.

   • Projektové vyučovanie na hodine ANJ – 6. ročník – Ideálna dovolenková destinácia : Čítať viac
   • Olympiáda RUJ
   • 6. 3. 2023
   • Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere Frank Smith

    Dňa 15. 2. 20203 sa na našej škole konala olympiáda v ruskom jazyku.

    Odposluch, čítanie s porozumením, kulturológiu, opis obrázka a voľnú tému, najlepšia zvládla

    Ela Richterová z 9. D . Na druhom mieste sa umiestnila Linda Slobodová z 9. D a tretia skončila Hanka Kršačková z 9. D.

   • Olympiáda RUJ: Čítať viac
  • Korčuľovanie žiakov 4. ročníka
   • Korčuľovanie žiakov 4. ročníka
   • 6. 3. 2023
   • Počas mesiaca január a február chodili žiaci štvrtého ročníka počas hodín netradičnej telesnej výchovy na zimný štadión korčuľovať. Na korčuľovanie sa každý týždeň veľmi tešili. Všetci korčuliari si zlepšili svoje korčuliarske schopnosti a zdokonalili sa v koordinácii.

   • Korčuľovanie žiakov 4. ročníka: Čítať viac
  • Prváci v divadle
   • Prváci v divadle
   • 6. 3. 2023
   • Prváci z 1.A a 1.B oslávili svoje prvé vysvedčenie návštevou Bábkového divadla (3.2.2023). Predstavenie „O malej sove, ktorá sa bála tmy“ bolo veľmi zaujímavé, nápadité a poučné. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie kultúrne podujatia.

   • Prváci v divadle : Čítať viac
  • Hviezdoslavov Kubín
   • Hviezdoslavov Kubín
   • 5. 2. 2023
   • 26.1.2023 sa stretli víťazi triednych kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby prezentovali svoje schopnosti pred porotou a žiakmi z iných tried. Triedne kolá recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy prebiehali počas januára vo všetkých triedach 2. – 4. ročníka. Po dvojročnej prestávke, to bola pre mnohých žiakov prvá skúsenosť s umeleckým prednesom. Všetci súťažiaci sa snažili zaujať a vyniknúť čo najviac. Pre porotu nebolo vôbec ľahké, vybrať spomedzi 37 súťažiacich víťazov, nakoľko mnohí recitátori boli naozaj skvelí. Víťazi oboch kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

   • Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
  • STROMČEK PRE VTÁČIKY 23.1.2023
   • STROMČEK PRE VTÁČIKY 23.1.2023
   • 5. 2. 2023
   • Aj keď sa zima neprejavila v plnej kráse zasneženými kopcami a ligotajúcimi cencúľmi, vtáčiky sa určite potešili semienkam, ktoré im každoročne doprajú naši školáci. Prikrmovanie vtáctva počas zimy patrí medzi aktivity mladších žiakov, ktorí sa tešia z toho, že vlastnoručne vyrobené vtáčie búdky so semienkami pomáhajú ľahšie prežiť chladné zimné obdobie vtáctvu, ktoré poletuje v okolí našej školy.

   • STROMČEK PRE VTÁČIKY 23.1.2023: Čítať viac
  • Krúžok – Hejného matematika
   • Krúžok – Hejného matematika
   • 27. 1. 2023
   • A takto pracujeme s Hejného metódou: rozvíjame priestorovú predstavivosť pri stavbách z kociek, učíme sa zakresľovať ich plány. Geometrické tvary spoznávame na geodoskách , ktoré podporujú predstavivosť a jemnú motoriku J.... matematika nás baví.

   • Krúžok – Hejného matematika: Čítať viac
   • - viesť žiakov a zamestnancov k tomu, že sloboda je jedna z najvyšších hodnôt, ale zároveň aj veľká zodpovednosť,
    - každý jeden člen tímu školy - žiak, učiteľ a ostatní zamestnanci školy by sa mali zodpovedne stavať k povinnostiam,
    - nehľadať, ako sa to nedá, ale hľadať spôsob a riešenie, ako sa to dá dosiahnuť.
   • SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ
   • - spolupráca = cesta k dosiahnutiu spoločného cieľa,
    - tímová práca = predpoklad úspešnosti,
    - efektívna kooperácia formuje vzájomnú úctu,
    - podporovať jedinečnosť a individualitu každého jednotlivca.
   • SPOLUPRÁCA
   • - rešpektovanie pravidiel = základný predpoklad úspešnej školy s vyspelou kultúrou,
    - dobrovoľné a nenásilné rešpektovanie pravidiel je znakom vzájomnej úcty,
    - rešpektovanie jedinca = rešpektovanie s prednosťami i nedostatkami,
    - pravidlá dávajú priestor pre prácu, vzájomné pochopenie a pomáhajú k napredovaniu a dosahovaniu stanovených cieľov,
    - úcta vytvára dôveru, musí sa postupne formovať, rásť a dozrievať, má sa stať účinnou súčasťou charakteru každého človeka.
   • REŠPEKT
   • - priestor na diskusiu, snaha o porozumenie, priamosť,
    - asertívna a konštruktívna komunikácia pri riešení problémov a nedostatkov,
    - nebrániť sa novým podnetom, nápadom, technológiám, zážitkom a myšlienkam,
    - vedieť správne použiť a prijať spätnú väzbu,
    - otvorená komunikácia = vedie k spokojným medziľudským vzťahom.
   • OTVORENOSŤ
   • - jednota vo vytváraní cieľov a spôsobov ich dosahovania,
    - „V jednote je sila a istota!“ - vytváranie jednotných a súdržných kolektívov,
    - riadiť sa heslom: „Nikdy nerob to, čo by poškodilo tebe, tvojej rodine a škole!“
   • UNITAS
  • Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
  • Jazyková škola Universa
  • Slávia Banská Bystrica
  • Mesto Banská Bystrica