Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktúry za rok 2013 s DPH 03.01.2014 ZŠ Golianova 8 BB
Faktúra 192 stravovanie zamestnancov školy 6/2018 1 278,72 s DPH podľa Zákona č. 311/ 17.07.2018 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Zmluva KOMENSKY s.r.o. - dodat. zmluvy s DPH 03.07.2018
Faktúra 202 internetové služby 40,00 s DPH ZM2015/NET30 31.07.2018 Metronet, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 199 telefónne služby 12,95 s DPH A3587076 25.07.2018 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 198 telefónne služby 21,54 s DPH A8536786 25.07.2018 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 197 telefónne služby 0,00 s DPH A10429304 25.07.2018 Orange Slovensko, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 194 stravovanie zo SF 17,28 s DPH Kolektívna zmluva 17.07.2018 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 193 stravovanie zamestnancov zo SF 293,76 s DPH Kolektívna zmluva 17.07.2018 Základná škola, Golianova 8. Banská Bystrica PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 190 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 18,00 s DPH Zmluvač.VK/09/12/075 16.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Zmluva Zmluva BUILT It s.r.o. - dohoda o zmluvnom servise s DPH 01.09.2018
Faktúra 189 Paušál BOZP a OPP za 2Q 90,00 s DPH 11/09/2006/M 16.07.2018 PYROBOSS, s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 188 dodávka elektriny 633,70 s DPH 2293/2017/PS-UMK 16.07.2018 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 187 dodávka elektriny 507,42 s DPH 2293/2017/PS-UMK 16.07.2018 Pow-en, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 185 telefónne služby 16,99 s DPH 9004468525 12.07.2018 Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 184 právne služby 90,00 s DPH Zmluva právne služby 11.07.2018 Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 183 personálne a mzdové služby, oprava hardverového vybavenia 3 283,99 s DPH Zmluva o poskytnutí 11.07.2018 Základná škola Jozefa Gregora Tajovského PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Faktúra 181 telefónne služby 19,00 s DPH 120392005 11.07.2018 SWAN, a. s. PaedDr. Zlevský Peter Riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o spr.os.ud. - ZS JGT BB s DPH 24.05.2018
Zmluva Zmluva o prenájme neb.priestorov s DPH 05.09.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5516

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria