Navigácia

Profil verejného obstarávateľa Zmluvy, faktúry, objednávky

Verejnosť

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici
IČO: 17067391
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Golianova 8
PSČ: 97401
Kontaktná adresa:
Obec: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Ulica a číslo: Golianova 8
Kontaktná osoba:
Meno: PaedDr. Peter Zlevský
Telefón: 048/4145385
E-mail: zsgolianova@gmail.com
Meno: Mgr. Jaroslav Debnárik
Telefón: 048/4145385
E-mail: debnarik.zsgolbb@gmail.com

 

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1943

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria