Navigácia

 

Charakteristika predmetu RUSKÝ JAZYK

Ruský jazyk sa na našej škole vyučuje od 7.ročníka. Je to voliteľný predmet, žiaci si ho vyberajú dobrovoľne . Majú na výber buď dve hodiny ruského jazyka týždenne, alebo cvičenia z matematiky, alebo zo slovenského jazyka. Športové triedy si môžu vybrať navyše dve hodiny športovej prípravy. Výber je záväzný a nedá sa meniť.

Aj náš predmet prešiel modernizáciou. Už štvrtý rok učíme moderne z nových audiovizuálnych učebníc „Klassnyje druzja“, cez počítač na tabuľu. Žiaci si predmet obľúbili, o čom svedčia aj študijné výsledky. V učebniciach máme modernou a zaujímavou formou vysvetlenú slovnú zásobu, gramatiku a žiaci sa veľa naučia aj o Rusku, krajine ktorej jazyk sa učíme.

Každoročne prebieha olympiáda z ruského jazyka, na ktorej si zmerajú sily tí najlepší. V minulosti  sme dosiahli krásne umiestnenia, najlepšia bola Saška Babóthyová, ktorá bola 4. na celoslovenskom kole.

Ruský jazyk sa v súčasnosti vyučuje aj na stredných školách, preto žiaci môžu plynulo pokračovať v štúdiu ďalej. A o tom, že ruština ich baví a dosahujú výborné výsledky aj na stredných školách, sa dozvedáme spätne každý rok.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria