Navigácia

 

Informatické súťaže

 

iBobor-logo

 

Hlavným cieľom informatickej súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie   u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom                     a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka alebo žiačka či žiak ľubovoľnej strednej školy alebo osemročného gymnázia.

Súťaž prebieha v 2 kolách – tréningové a hlavné kolo.

Súťažné kategórie

 • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
 • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
 • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
 • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
 • Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií.
 • Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

Na súťaž prihlasuje koordinátorka súťaže: Mgr. Ľudmila Kroupová

Súťaž si môžete vyskúšať na tejto adrese:  súťaž iBobor

 

iBobor-logo   v šk.roku 2021/2022

Tréningového kola sa zúčastnilo 213 našich žiakov.

V hlavnom kole súťažilo 111 žiakov a medzi úspešných riešiteľov patria:

II.C -  Jaroslav Paľa , Martin Strieborný,

V.A – Andrej Miklošík,

V.B – Marko Tuška,

V.C – Alica Drozdová, Nina Vajcíková, Michal Leštinský, Michaela Boháčiková,

V.D – Samuel Chválik,

VI.B – Maxim Štrba,

VI.C – Anna Chorvátová, Oskar Štefík,

VII.A – Ondrej Mikuš, Ján Milrád,

VII.B – Maruška Babčanová, Lukáš Hudec, Ema Hollá,

VII.C – Matúš Chválik, Jakub Chudý,

VIII.A – Matej Súlovec, Adam Berko, David Dilík,

VIII.C – Sofia Klimentová, Samuel Marko,

VIII.D – Hana Chriašteľová,

IX.A – Richard Fedor, Jakub Jančovič, Pavol Koštial, Samuel Kováč, Samuel Novotný, Marek Senina, Martin Šuna,

IX.C – Ema Molitorisová,

IX.D – Lujza Komžíková, Karin Múková, Marek Turňa, Adela Sochanová.

Pre zvedavých máme aj tabuľky s počtom bodov:  IBOBOR-uspesni.docx

 Takto statočne bojovali s úlohami naši súťažiaci.

Všetkým ďakujeme za odvahu a prejavené logické myslenie a úspešným riešiteľom blahoželáme k skvelému zvládnutiu súťažných úloh.

 


 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria