• Aktivity

   •  

    BESEDY, SÚŤAŽE A ŠKOLSKÉ AKCIE v rámci predmetu SJL

    Besedy:

    • so spisovateľkou Gabrielou Futovou
    • s hercom Ivanom „Tulim“ Vojtekom

    Súťaže a projekty:

    • Hviezdoslavov Kubín (recitačná súťaž)
    • Medzinárodný deň materinského jazyka (vlastná tvorba detí)
    • Záložka do knihy spája školy (česko-slovenský projekt)
    • „Prosím ocko, prosím mami, čítajte si spolu s nami“ (projekt zameraný na zvyšovanie záujmu o čítanie kníh)

    Školské akcie:

    • Medzinárodný deň školských knižníc „Vo svete rozprávok“ (zábavno-súťažné podujatie ročníkov)
    • Čitateľský maratón
    • Čítanie škôlkárom
    • Spolupráca s Verejnou knižnicou M. Kováča (pasovanie čitateľov)
    • Návšteva Bábkového divadlo na Rázcestí
    • Clipperton (rôzne divadelné predstavenia, napr. Snehulienka...)
    • Štátna opera (Ferdo Mravec...)
    • Čítanie mimočítankovej literatúry (časopisy Vrabček, Adamko, Fifík, knihy zo školskej knižnice)
    • Literárna tvorba žiakov do školského časopisu Lúčik