Navigácia

 

BESEDY, SÚŤAŽE A ŠKOLSKÉ AKCIE v rámci predmetu SJL

Besedy:

 • so spisovateľkou Gabrielou Futovou
 • s hercom Ivanom „Tulim“ Vojtekom

Súťaže a projekty:

 • Hviezdoslavov Kubín (recitačná súťaž)
 • Medzinárodný deň materinského jazyka (vlastná tvorba detí)
 • Záložka do knihy spája školy (česko-slovenský projekt)
 • „Prosím ocko, prosím mami, čítajte si spolu s nami“ (projekt zameraný na zvyšovanie záujmu o čítanie kníh)

Školské akcie:

 • Medzinárodný deň školských knižníc „Vo svete rozprávok“ (zábavno-súťažné podujatie ročníkov)
 • Čitateľský maratón
 • Čítanie škôlkárom
 • Spolupráca s Verejnou knižnicou M. Kováča (pasovanie čitateľov)
 • Návšteva Bábkového divadlo na Rázcestí
 • Clipperton (rôzne divadelné predstavenia, napr. Snehulienka...)
 • Štátna opera (Ferdo Mravec...)
 • Čítanie mimočítankovej literatúry (časopisy Vrabček, Adamko, Fifík, knihy zo školskej knižnice)
 • Literárna tvorba žiakov do školského časopisu Lúčik

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria