Navigácia

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU PRACOVNÉ VYUČOVANIE

Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum pracovných činností a technológií. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote. 

 

ČASOVÁ DOTÁCIA

3. - 4. ročník: 1 hodina týždenne

 

PREZENTÁCIA PRÁC ŽIAKOV

 • výrobky z papiera, textilu, dreva alebo ich vzájomná kombinácia
 • vianočné a veľkonočné ozdoby a doplnky
 • priestorové výrobky z odpadových materiálov
 • ľudová výšivka  (obrúsok, gombíkový panáčik a pod.)
 • ľudové tradície a remeslá v regióne (ÚĽUV)
 • darčeky pre predškolákov, mamičkám „Deň matiek“, ockom „Deň otcov“, starým rodičom, dôchodcom

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria