Navigácia

 • Vesmír očami detí

  Vesmír očami detí

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí.

  VESMÍR OČAMI DETÍ

      SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

  v spolupráci s hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ.

       Keďže vesmír  je pre deti veľmi lákavou témou, s chuťou sme sa v jednotlivých triedach pustili do kreslenia, maľovania vesmírnych telies, rakiet a samozrejme mimozemšťanov.

       Minulý rok naša škola dosiahla úspech a žiačka z našej školy získala v súťaži ocenenie.

       Deti sa veľmi snažili, preto veríme, že sa naše práce zapáčia porote aj tento rok. A kebyže nie, nevadí, vesmír predsa stojí za to, aby sme ho maľovali.

 • Svetový deň vody

  Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

  Svetový deň vody - 22. marca

  Vedeli ste,  že 70 – 75 % povrchu Zeme tvorí voda? Aj toto bola jedna z otázok kvízu venovanému Svetovému dňu vody. Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete. Máme to šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom. Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom - je to dar. Jej hodnotu si výnimočne uvedomujeme v aktuálnej situácii pandémie, kedy musíme podstatne viac ako inokedy dbať na hygienu rúk.

  Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému, posolstvo. „Vážme si vodu“ je Myšlienka Svetového dňa vody 2021. Aj maličkí škôlkari vedia, že bez vody by nebol život na Zemi.          4.C                 

 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

  Okresné kolo Pytagoriády

   

   

           Na základe výsledkov školského kola  Pytagoriády boli pozvaní všetci úspešní riešitelia  na okresné kolo 42. ročníka Pytagoriády,  ktoré sa uskutočnilo  13. apríla 2021 /utorok/ od 9,00 hod –  kategórie P3-P4 /3., 4.,  ročník/. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh minimálne 10 bodov.

           Súťaž prebiehala  na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadal prístupový kód a sprístupnil sa mu test. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 60 minút.

           Okresného kola 42. ročníka Pytagoriády sa zúčastnilo 22 žiakov.

   

  Prehľad kategórií a počet súťažiacich

   

  Kategória

  P3    P4

  Počet súťažiacich                                                         9     13

  Počet úspešných riešiteľov                                          4       6

   

   

  Úspešní riešitelia:

              Kategória P3

               III.B          Molnár Andrej             20.miesto 

                                Luptáková Ella             58. – 64.miesto

   

               III.C          Floch Oliver                34. – 35.miesto

                                Pecník Samuel             42. – 43.miesto

   

            Kategória P4

               IV.A          Búry Filip                   53. – 57.miesto

                                 Magna Jakub              64. – 66.miesto

   

               IV.B          Chválik Samuel          33. – 36.miesto

                                 Tuška Marko              37. – 41.miesto

                                 Vohár Viktor              77. – 78.miesto

   

               IV.C          Stanová Nina              16. – 18.miesto

   

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

   

 • Požiarnici

  Požiarnici

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Požiarnici.

  Výtvarná súťaž „História hasičstva“

  V mesiaci február sa žiaci I. stupňa našej ZŠ zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému : „História hasičstva“.

  Súťaž vyhlásila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica.

  Téma výtvarnej súťaže sa žiakom páčila a vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy boli plné radosti a dobrej nálady.

  Veľmi nás potešili úspechy našich žiačok, ktorých výtvarné práce postúpili z územného kola do celoslovenskej súťaže v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochranySR.

  1. miesto získala Michaela Boháčiková zo IV.B triedy.

  Na 2.mieste bola Alexia Spišiaková zo IV.A triedy.

  Na 3.mieste sa umiestnia Natália Slabejová, tiež zo IV.A triedy.

  Rovnako sa tešíme aj z úspechu Vanesky Šutákovej, žiačky z II.A triedy ,

  ktorá sa zapojila do literárnej časti súťaže "Ochrana pred požiarmi očami detí a mládeže" a napísala krásnu báseň. Všetkým dievčatám budeme držať palce, aby boli rovnako úspešné aj v celoslovenskom kole.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

  Hviezdoslavov Kubín

  Prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Aj v tomto náročnom čase sa v našej škole uskutočnili triedne kolá súťaže, či už v triedach alebo v rámci online hodín.

  Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechu v ďalších kolách.

 • ZÁPIS 2021/2022

  ZÁPIS 2021/2022

  Zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022

 • Pokusy na Svetový deň vody

  Pokusy na Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pokusy na Svetový deň vody.

 • Legolandiáda

  Legolandiáda

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Legolandiáda.

 • Okresné kolo 70. ročníka MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

  Kategórie Z5 a Z9

  Dňa 27. 1 2021 sa uskutočnilo okresné kolo MO – dištančnou formou, na ktorej sa z našej školy zúčastnilo 12 žiakov 5. a 9. ročníka.

  Aj v takejto zložitej situácií boli žiaci našej školy veľmi dobre pripravení o čom svedčia aj výsledky a ich umiestnenie.

  Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu našej školy.

  PK matematika.

  VL_OK_MO_Z5_2020-21.pdf

  VL_OK_MO_Z9_2020-21.pdf

 • PF 2021

 • Mikuláš v ŠKD

  Mikuláš v ŠKD

  Do galérie Mikuláš v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Pohľadnice pre pána ministra

  Pohľadnice pre pána ministra

  Do galérie Pohľadnice pre pána ministra boli pridané fotografie.

 • Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska

  Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska

  Do galérie Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska boli pridané fotografie.

  Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska

   

  Druhý adventný týždeň sa triedy 1.stupňa zmenili na výrobňu vianočných pozdravov. Zo žiakov sa stali šikovní škriatkovia, ktorí usilovne vyrábali vianočné pohľadnice, aby mohli potešiť čo najviac obyvateľov Uhliska. Hoci posielanie vianočných pohľadníc akosi zaniká a prechádza sa na modernejšie spôsoby, my sa každoročne snažíme túto tradíciu zachovávať, lebo má svoje nezameniteľné čaro. Dúfame, že naše pohľadnica spríjemnia a vyčaria úsmev na tvári nejednému človeku, veď to je zámer celej akcie.

 • Pytagoriáda 2020

  Pytagoriáda 2020

  Do galérie Pytagoriáda 2020 boli pridané fotografie.

  Pytagoriáda 2020 - 42. ročník. 

  Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 9. a 10. decembra 2020.

  Vyhlasovateľom Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organizačne ju zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.                                                            

  Cieľom súťaže je súťažnou formou vzbudiť u detí záujem o matematiku a podchytiť potenciálne talenty.

  Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min. (celoštátne kolo 20 úloh počas 60 min.)   

  Na našej škole sa súťaže zúčastnilo 142 žiakov, z ktorých 68 bolo úspešných.           

  Kategórie P5 až P8 prebehli online formou.

 • 9. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Časopis Lúč-ik

 • Halloween 2020

  Halloween 2020

  Do galérie Halloween 2020 boli pridané fotografie.

  Halloween

   

  Každoročne v posledný októbrový týždeň chodby našej školy zdobia vyrezávané a svetielkujúce tekvice – veď býva Halloween.  Tento rok sa však triedy našej školy museli uzavrieť a učili sme sa on-line. No my sme si to nedali pokaziť a Helloween si spravili o týždeň neskôr, po návrate do školských lavíc. Tekvicami sme si vyzdobili triedy, šikovné mamičky napiekli koláčiky a celú atmosféru dotvorili strašidelné kostýmy, v ktorých sa deti učili aj zabávali.

 • Záložky

  Záložky

  Do galérie Záložky boli pridané fotografie.

  „Záložka do knihy spája české a slovenské školy“

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá „Záložka do knihy spája školy.“ Konal sa už 11. ročník projektu a vyhlasujú ho Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc.

  Medzinárodný mesiac školských knižníc vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc.

  Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze“.

  Našej škole bola na vzájomnú spoluprácu pridelená Základná škola z Košíc. Pod vedením šikovných pani učiteliek sa do projektu zapojilo 300 žiakov z prvého a 60 žiakov z druhého stupňa. Žiaci pri zhotovení pekných záložiek v plnej miere preukázali svoju šikovnosť a kreativitu.

  Veríme, že naši žiaci budú v tomto peknom projekte pokračovať aj v ďalšom ročníku, čím podporia čítanie vo svojej škole. Záložka, malá, užitočná pomôcka, ktorá naše čítanie robí krajším. O to sme sa snažil. Preto nezabúdajme na čítanie a na význam záložky, ktorá nás síce zastaví v čítaní, ale potom opäť privedie k pôžitku z čítania.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Do galérie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok boli pridané fotografie.

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce, počas ktorých myslíme viac na svojich blížnych. Máme však aj viac príležitostí, ako spraviť dobrý skutok a potešiť ľudí, ktorí potrebujú lásku a pozornosť, najmä v týchto náročných časoch. Jednou z takých iniciatív je aj projekt „Koľko lásky sa zmestí  do krabice od topánok“. Už druhý rok budú Vianoce pre seniorov v domovoch dôchodcov o čosi štedrejšie aj vďaka žiakom našej školy. Pod vianočným stromčekom nájdu darček aj tí, pre ktorých to bude možno jediný darček, ktorý dostanú. Detičky spolu s rodičmi s láskou naplnili krabice od topánok darčekmi pre babičky a deduškov. Starčekov určite potešia sladkosti, čajíky, kávičky, sprchové mydlá, krížovky, teplé ponožky, rukavice, vianočné dekorácie,.... A čo je najdôležitejšie a najzmysluplnejšie, spolu s nimi vložili žiaci do krabičiek aj kúsok svojho srdiečka prostredníctvom vianočných pozdravov a kresbičiek. Pod školským vianočným stromčekom sa nazbieralo spolu 250 sviatočne zabalených a vyzdobených krabičiek. Následne sme ich odovzdali kontaktnej osobe, ktorá ich za sprísnených epidemiologických opatrení odovzdá do DSS. Detičky opäť ukázali, že radosťou je aj obdarovať a nielen byť obdarovaný.

 • Šport

  Šport

  Do galérie Šport boli pridané fotografie.

 • Deň jablka

  Deň jablka

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

  „Červené jabĺčko v aktovke mám,

  21.10. je Deň jablka, komu ho dám?“...

  O tom, že zdravie nie je ľahostajné ani žiakom našej školy, nás presvedčili oni sami. V triedach si urobili výstavky z prinesených jabĺčok a hľadali NAJJABĹČKO - najkrajšie, najmenšie, najväčšie, najzaujímavejšie,... proste NAJ. Na záver sa do svojich jabĺčok s chuťou zahryzli.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria