• Spomienky na EYOF
     • Spomienky na EYOF

     • Významného európskeho športového podujatia, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici koncom júla, sa svojimi aktivitami zúčastnili aj žiaci našej školy.  V priestoroch Fan zóny, ktorá sa nachádzala v parku pod Múzeom SNP  prezentovali partnerskú krajinu, ktorou bolo Chorvátsko. V pridelenom stánku predstavili všetkým návštevníkom kultúru, šport, zvyky, jedlá tejto krajiny. Deti aj dospelí si mohli otestovať v stánku svoje poznatky formou jednoduchých kvízov, puzzlí a odniesť si okrem zaujímavých informácií aj drobný darček.

    • Plavecká štafeta
     • Plavecká štafeta

     • Žiaci prvého a druhého stupňa sa zúčastnili na Plaveckej štafete, ktorú organizovalo mesto Banská Bystrica. Za prvý stupeň plávali štvrtáci Filip Tӧre, Michal Pirnik, Michaela Vavrinčíková a Michaela Luptáková. Svojimi výkonmi si vybojovali pekné 2. miesto. Za druhý stupeň pretekali Ronald Štofan, Linka Sýkorová 9.B, Matyáš Laštiak 8.A a Natália Gerő 7.A.Umiestnili sa na 3.mieste. Za výborné výsledky a reprezentáciu školy gratulujeme!

       

       

    • Moderný päťboj
     • Moderný päťboj

     • Žiacka našej školy Linda Sýkorová sa stala Majsterkou Slovenska v modernom päťboji v obidvoch kategóriach U15 a U17. Srdečne blahoželáme!!

    • Víťazstvo Tomáša Zlevského
     • Víťazstvo Tomáša Zlevského

     • Počas víkendu (24.9.2022 - 25.09.2022) žiak 5.B triedy našej školy Tomáš Zlevský zvíťazil na medzinárodných pretekoch v skokoch na lyžiach - Orlen Cup Kids v Zakopanom v Poľsku, v kategórii starší žiaci, ročník narodenia 2011-2012.

      1m.🥇 Tomáš Zlevský SVK,

      2m. 🥈Kamil Jarzabek PL,

      3m.🥉 Pawel Walach PL.

      Tomášovi gratulujeme a prajeme ešte veľa podobných úspechov.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna.

             Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 16.9.2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
       

      PaedDr. Peter Zlevský, rš

    • Plenárne a triedne rodičovské zasadnutia
     • Plenárne a triedne rodičovské zasadnutia

     • Oznam: Plenárne rodičovské zasadnitie bude 19.9.2022 (pondelok) o 16:00 hod. v školskej jedálni. Po skončení budú triedne rodičovské zasadnutia v jednotlivých triedach o 16:30 hod.

      Vedenie školy

    • Nový školský rok
     • Nový školský rok

     • Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci!

      O chvíľu sa pre nás 

      O chvíľu sa pre nás všetkých začína nový školský rok 2022/2023. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční  5.9.2022 (pondelok). Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydalo Ministerstvo školstva pokyny pre všetky školy (https://www.minedu.sk/data/att/24231.pdf ).

      Organizácia dňa 5.9.2022

      Príchod žiakov 2.-9. ročníka do školy je v čase 8:00-8:10 hod. Žiaci vchádzajú do budovy školy prednými vchodmi, neprezúvajú sa a idú do svojich tried. Na Arénu prichádzajú spoločne s triednou učiteľkou/učiteľom. K vstupu žiaka do školy je nevyhnutné vyplniť cez EDUPAGE v časti žiadosti/vyhlásenia, vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade, že sa Vám ho nedá vyplniť cez Edupage, treba si ho vytlačiť a vypísané priniesť do školy ( https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf ).

      O 8:30 hod. bude slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/23 na Aréne BARANI, následne podľa pokynov triedneho učiteľa. Informácie na ďalšie dni dostanú od svojich triednych učiteľov.

      Žiaci 1.ročníka vchádzajú do budovy školy v sprievode rodičov v čase 8:30-8:40 hod. a idú rovno do svojich tried. Bližšie informácie dostanete na mail, ktorý ste uviedli v prihláške a nájdete ich aj na nástenke v škole. 

    • Zoznam pomôcok na školský rok 2022/23
     • Zoznam pomôcok na školský rok 2022/23

     • Vážení rodičia! Pripravili sme pre Vás odporúčaný zoznam pomôcok pre školský rok 2022/2023 s možnosťou nákupu cez internet. Ako nakúpiť školské pomôcky z pohodlia domova? 1. Kliknite na odkaz: www.daffer.sk/10115 , zobrazí sa Vám na internete naša škola a všetky zoznamy.    Zo zoznamu si jednoducho vyberiete odporúčanú sadu pre daný ročník. 2. V odporúčanej sade môžete robiť zmeny a to pridať pomôcky alebo odobrať, ak Vám zvýšili z minulého roka. 3. Pomôcky si môžete dať poslať domov alebo do školy. 

    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvých a piatych tried (noví piataci), aby si prišli pre variabilné symboly a heslá k čipovým kartám, z dôvodu úhrady stravy do školskej jedálne a to v dňoch od 24.8.2022 až do 31.8 2022.

    • ZOO Bojnice - školský výlet
     • ZOO Bojnice - školský výlet

     • Posledný školský tyždeň začala V.D a VI.D školským výletom do ZOO Bojnice, kde počas prehliadky riešili úlohy z pracovného listu. Po prehliadke ZOO sa zúčastnili zaujímavej prednášky o flóre a faune Karpát. Všetci si okrem nových poznatkov a suvenírov odniesli aj pekné spoločné zážitky.

    • Účelové cvičenie 2021-2022
     • Účelové cvičenie 2021-2022

     • 28. jún sa na našej škole niesol v znamení Účelového cvičenia. Žiaci 2. stupňa si preverili svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v témach Dopravná výchova, kde si pre nich pán učiteľ Pastier pripravil vedomostné súťaže. Prvú pomoc si v praktických cvičeniach overili na stanovištiach u pani učiteľky Bialekovej a Solárikovej. Pohybu a pobytu v prírode boli venované stanovištia u pani  učiteľky Snopkovej a Ratkovskej, kde sa žiaci venovali práci s mapou a mapovým značkám. Teší nás, že žiaci zvládli všetky zadané úlohy a veríme, že vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli využijú pri svojich potulkách prírodou.

    • Umelecký prednes
     • Umelecký prednes

     • Tento školský rok bol mimoriadne úspešným hneď pre niekoľko recitátorov a recitátoriek z našej školy.

      Najskôr v októbri „dobiehalo“ celoslovenské kolo Hviezdoslavovho Kubína (posunuté pre koronu až na jeseň 2021), kde sme mali 3 želiezka v ohni: Kláru Pajgertovú (6.B), Barboru Balážovú (7.B), ktoré obsadili strieborné pásmo a Hanu Danišovú (9.C), ktorá skončila na bronzovom stupienku.

      Od februára sme naštartovali novú sezónu. Systematická príprava a precízna práca na prednesoch nám zabezpečila aj v tomto roku vynikajúce výsledky. Najskôr sme sa postupne prebojúvali postupovými kolami – od okresného, cez regionálne až do krajského na Sládkovičovu Radvaň. Na postup do celoslovenského kola sa mohla tešiť Hanka Danišová, ktorá si svoj minuloročný debut zopakovala a posunula sa o priečku vyššie, čiže získala strieborný post.

      Popritom sme sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže Kováčova Bystrica, kde sme hromadne bodovali. Veď posúďte sami. 😉

      Juraj Dianiška (5.D) – 2. miesto na regióne Hviezdoslavov Kubín a 2. miesto na Kováčovej Bystrici

      Klára Pajgertová (6.B) - 3. miesto v kraji – Sládkovičova Radvaň a 1. miesto na Kováčovej Bystrici

      Klára Saksová (6.C) - 3. miesto v regióne Hviezdoslavov Kubín a Laureátka celej prózy na Kováčovej Bystrici

      Barbora Balážová (7.B) - 2. miesto v regióne Hviezdoslavov Kubín a 1. miesto na Kováčovej Bystrici

      Emma Wittmannová (9.C) - 2. miesto v regióne Hviezdoslavov Kubín

      Hana Danišová (9.C) 2. miesto v celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína a Absolútna laureátka  celej súťaže Kováčova Bystrica

      Na ocenené priečky tohto roku síce nedosiahli, ale tak isto sa zodpovedne pripravovali a čestne reprezentovali našu školu: Erik Rusko (6.B) a Martin Úradníček (8.A).

      Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov na recitačnom poli, ale teraz hlavne krásne leto, túžobne očakávané prázdniny a deviatačkám dobrý štart do ďalšieho levelu – na stredné školy. 😊

                                                                                                    Dagmar Hornáčková

    • SČK a dobrovoľný HZ
     • SČK a dobrovoľný HZ

     • Ukážky práce Slovenského Červeného kríža a dobrovoľného hasičského zboru

      Tesne pred ukončením školského roka prišli k nám členky Slovenského Červeného kríža s vozidlom rýchlej zdravotnej pomoci. Na úvod si žiaci zopakovali, čo si zapamätali z marcovej besedy o poskytovaní prvej pomoci. Potom mali možnosť preskúmať výbavu vozidla, zapnúť maják či sirénu. Dozvedeli sa, na čo slúžia jednotlivé pomôcky v záchranke, pár žiakov si vyskúšalo ten pocit, keď pacienta odvážajú na nosidlách. Následne sa žiaci presunuli k vozidlu dobrovoľného hasičského zboru, kde sa dozvedeli ďalšie informácie o výbave auta a trochu sa zahrali na hasičov.

      Ďakujeme veľmi pekne členkám Slovenského Červeného kríža aj dobrovoľným hasičom za ochotu a čas, ktorý deťom venovali.

    • Beseda so včelárom
     • Beseda so včelárom

     • Beseda so včelárom

      Druhákov navštívil skúsený včelár, ktorý nám porozprával o včielkach oveľa viac, ako sme sa dozvedeli z učebnice prvouky. Priniesol si so sebou aj množstvo včelárskych pomôcok – úľ, plásty, včelársku kuklu... A to nebolo všetko.  Priniesol so sebou živé včielky, ktoré sme mohli pozorovať. Zodpovedal nám aj na otázky, ktoré  sme mali. Na záver nám dal ochutnať výborný domáci medík.

      Zaujímavé a poučné rozprávanie sa nám veľmi páčilo. Ďakujeme!!!

    • Škola v prírode - 3.A a 3.C
     • Škola v prírode - 3.A a 3.C


     • Koncom júna vyrazili  žiaci 3.A a 3.C triedy za novými zážitkami a dobrodružstvom do Školy v prírode v Oščadnici Veľkej Rači. Na deti čakal bohatý program. Dopoludnia spoznávali pri prechádzkach a túrach krásy kysuckej prírody a popoludnia trávili s animátormi pri rôznych športových, vedomostných a zábavných aktivitách. Večer sa zabavili pri rôznych súťažiach a vyšantili na diskotéke. V rámci výletu navštívili skanzen vo Vychylovke, kde sa previezli úvraťovou železničkou a oboznámili sa so životom našich predkov v minulosti. Domov si priniesli veľa skvelých zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

    • Hrad Slovenská Ľupča
     • Hrad Slovenská Ľupča

     • DRUHÁCI NA ĽUPČIANSKOM HRADE

                27. júna 2022  sa žiaci 2. ročníka vybrali na exkurziu na jedno z mnoho bohatstiev slovenskej histórie Banskobystrického kraja - Ľupčiansky hrad. História a vznik hradu sa viažu k 13. storočiu a  počas ostatných storočí prešiel rôznymi zmenami a prestavbami. Hrad začal zanikať v 19. storočí a slúžil aj ako sirotinec.  Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o hrade a mali možnosť nahliadnuť do obnovených priestorov a nádvoria hradu, ktoré sú sprístupnené verejnosti.

    • Školský turnaj
     • Školský turnaj

     • Školský turnaj mladších (5., 6. a 7.ročník) a starších (8. a 9.ročník) žiakov vo futbale a žiačok vo vybíjanej pri príležitosti EYOF, olympijskej myšlienky a hlavne záveru školského roka, sa konal v pondelok 27.6.2022 na našej ZŠ Golianova v Banskej Bystrici. Ani veľká horúčava neubrala žiakom chuť pobiť sa o dobrý výsledok a radosť z pohybu. Tí najlepší si odniesli medaily, ale dobrý pocit z účasti určite zlepšil deň všetkým. Kabinet TŠV ďakuje všetkým za účasť a gratuluje víťazom.

       

       

       

    • Majstrovstvá Slovenska v laser run U17
     • Majstrovstvá Slovenska v laser run U17

     • Linda Sýkorová a Ronald Štofan žiaci 8.B triedy sa stali Majstrami Slovenska v laser run v streľbe a plávaní U17.

      Za vynikajúce umiestnenie gratulujeme a prajeme veľa šťastia pri ďalších športových úspechoch.