2021/2022

Navigácia

 • ZBER PAPIERA 2021 - Máj

  ZBER PAPIERA 2021 - Máj

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ZBER PAPIERA 2021 - Máj.

   

  ZMENA

  Zber papiera sa predlžuje do 30.5.2021

   

  ZBER PAPIERA – OZNAM

  V dňoch od 17.V. do 23.V. 2021 sa uskutoční školská akcia Zber papiera.

  Z dôvodu protipandemických opatrení bude jej priebeh nasledovný:

  • zviazaný papier (nie kartón) odovzdá rodič v Zberných surovinách, Stavebná č. 2 ( Majer oproti Betonárke ) v čase od 7:00 do 15:30 v pracovných dňoch
  • Zberné suroviny vypíšu pre rodiča doklad s menom a množstvom odovzdaného papiera
  • rodič (dieťa) odovzdá doklad triednej učiteľke
  • triedna učiteľka odovzdá doklady za triedu (do 26.V.) p. Karolyiovej – zodpovednej za akciu

  Akcia bude tak ako po iné roky vyhodnotená a najlepšie triedy aj jednotlivci budú odmenení.

  V prípade nejasností  kontaktujte p. Karolyiovú

  (cez správu na Edupage alebo alzbeta.karolyiova@gmail.com )

 • Hip - Hop

  Hip - Hop

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hip - Hop.

  „Tréneri v škole“

        Zaujímavý projekt, ktorý prebieha na našej škole so žiakmi  1. a 2. ročníka sa teší veľkej obľube. Jedná sa o program, ktorý je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby. Žiaci si tak budujú pozitívny vzťah k športu a zároveň aj rozvíjajú ich všestrannú pohybovú gramotnosť. Na našej škole vedie atraktívne hodiny tréner Štefan Chlebo, majster Slovenska v hip-hope, ktorý sa zameriava na rytmické a koordinačné základy - tanec a úpolové športy s rôznymi športovými pomôckami, ktoré škola v rámci projektu získala.                                                                                                          

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

                             HVIEZDOSLAVOV KUBÍN ŠKOLSKÉ KOLO

   

  Hviezdoslavov Kubín patrí k tradičným školským súťažiam. 68. ročník recitátorskej súťaže sme uskutočnili i napriek nepriaznivej covidovej situácii. Tento rok sa školské kolo recitačnej súťaže uskutočnilo 27.4. 2021.  Žiaci,  porote zloženej z pani učiteliek  I. stupňa,  pripravili naozaj nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého slova. U súťažiacich sa hodnotil najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Porota mala naozaj ťažkú úlohu pri určovaní prvenstva. Víťazi boli ocenení knihami a diplomami. Ohodnotiť tých najlepších bolo naozaj veľmi ťažké, lebo vynaložené úsilie všetkých súťažiacich evokovalo v nás krásne pocity. Opäť platí stará známa múdrosť: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a nadobudnúť novú skúsenosť.

  Čo dodať? Ďakujeme žiakom, učiteľom a rodičom, za podporu tohto krásneho podujatia!

   

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

  Deň Zeme

  V našej triede tento školský rok nemáme Deň Zeme, ale 100 dní Zeme. Čítame si knihu „100 vecí, ktoré môžeš urobiť pre planétu“. Dozvedeli sme sa napríklad, že elektrinu kradne zapnutý počítač, televízor, mobil alebo nabíjačka v zástrčke. Elektrinu je potrebné šetriť. Zistili sme, že máme doma tajných zlodejov vody – napríklad na výrobu trička je potrebných viac ako 2 000 litrov vody. Vieme, že veľa vody míňame pri sprchovaní. Najlepšie je sprchovať sa menej ako 5 minút. Doma sme to stopovali, zvládli sme to aj za menej ako 30 sekúnd. Priemerný človek minie za deň 127 litrov vody. Budeme sa snažiť, aby sme jej minuli čo najmenej. Kniha nám pripomenula aj to, že nemusíme mať doma stále 25 stupňov Celzia, radšej máme  menej púšťať radiátor  a dať si sveter. Zopakovali sme si aj pravidlá triedenia odpadu. Máme používať čo najmenej plastov. O tom sme sa naučili aj pesničku, v ktorej spieva Smejko, Tanculienka a Viktor Vincze. To, čo sme sa naučili, sme nakreslili na výtvarnej výchove  a doma sme vyrobili krásne projekty.

  Dúfame, že všetky deti sa o našu planétu nebudú starať len na Deň Zeme, ale 365 dní v roku.

  Žiaci III.A

 • Matematický Klokan

  Matematický Klokan

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický Klokan.

  Matematický klokan

  Matematický klokan  je matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na svete aj na Slovensku. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

  Tento školský rok sa do tejto súťaže zapojilo aj 10 žiakov druhého ročníka z našej školy, ktorí riešili úlohy online v počítačovej učebni. Preverili si svoje matematické vedomosti a zručnosti. V kategórii Klokanko 2 súťažilo spolu až 7 182 žiakov z celého Slovenska. Tešíme sa, že niektorí naši žiaci dosiahli naozaj výborné výsledky.

   

  Poradie v našej ZŠ     

  Meno a priezvisko žiaka       Počet bodov z 90        Percentá úspešnosti zo 100        Poradie zo 7182 súťažiacich

                                                                

  1. - 2.     Nelka Lacová                       86                                      95,56                                 341. - 540.

                  Tamarka Lenková               86                                      95,56                                 341. - 540.

  3.            Sofi Kupcová                       80                                      88,89                                 982. - 1145.

  4.            Dianka  Komorová              78                                      86,67                               1238. - 1279.

  5.            Riško Holík                       76                                         84,44                               1369. - 1533.

  6.            Miška Luptáková                 75                                      83,33                               1534. - 1697.

  7.            Adamko Pagáč                    71                                      78,89                               2014. - 2157.

  8.            Matejko Vajcík                     67                                      74,44                               2600. - 2711.

  9.            Andrejko Kollárik                 51                                      56,67                               4744. - 4846.

  10.          Timejka Kochanová            45                                       50                                    5376. - 5488.

 • Kováčova Bystrica 2021

  Kováčova Bystrica 2021

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Kováčova Bystrica 2021.

  KOVÁČOVA BYSTRICA 2021

   

  13. 04. 2021 sa online formou konalo celoslovenské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „KOVÁČOVA BYSTRICA“. O dobré hodnotenie porotou sa uchádzalo aj 7 žiakov - 6 dievčat a 1 chlapec z našej školy. 😊 S radosťou Vám môžem oznámiť, že povestným „hodnotiacim sitom“ medzi súťažiacimi prešli všetci naši recitátori s výbornými výsledkami a zároveň obsadili tie najvyššie priečky.

   

  Poézia:

  1. miesto (1. kategória) - Barbora Balážová, 6. B

  1. miesto (2. kategória) - Ivana Pechová, 8. C

  - získala aj cenu ABSOLÚTNEHO LAUREÁTA celej súťaže

   

  Próza:

  1. miesto (1. kategória) - Klára Pajgertová, 5. B

  2. miesto (1. kategória) -  Klára Saksová, 5. C

  1. miesto (2. kategória) - Hana Danišová, 8. C

  2. Emma (2. kategória) - Emma Zacharová, 8. B

  Erik Rusko, 5. B – ocenený laureátskou cenou ICM BB za prednes prózy

   

  Oceňovanie víťazov celoslovenskej súťaže Kováčova Bystrica v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo na pôde našej školy v piatok 30. 04. 2021.

  Diplomy a vecné ceny nám slávnostne v zastúpení riaditeľky ICM - Mgr.Art. Ivany Kivaderovej odovzdala jej zástupkyňa, PhDr. Ľuba Danková.

  Všetkým recitátorom srdečne gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi z ich úspechov. 😊

 • Vesmír očami detí

  Vesmír očami detí

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí.

  VESMÍR OČAMI DETÍ

      SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

  v spolupráci s hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ.

       Keďže vesmír  je pre deti veľmi lákavou témou, s chuťou sme sa v jednotlivých triedach pustili do kreslenia, maľovania vesmírnych telies, rakiet a samozrejme mimozemšťanov.

       Minulý rok naša škola dosiahla úspech a žiačka z našej školy získala v súťaži ocenenie.

       Deti sa veľmi snažili, preto veríme, že sa naše práce zapáčia porote aj tento rok. A kebyže nie, nevadí, vesmír predsa stojí za to, aby sme ho maľovali.

 • Svetový deň vody

  Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

  Svetový deň vody - 22. marca

  Vedeli ste,  že 70 – 75 % povrchu Zeme tvorí voda? Aj toto bola jedna z otázok kvízu venovanému Svetovému dňu vody. Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete. Máme to šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom. Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom - je to dar. Jej hodnotu si výnimočne uvedomujeme v aktuálnej situácii pandémie, kedy musíme podstatne viac ako inokedy dbať na hygienu rúk.

  Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému, posolstvo. „Vážme si vodu“ je Myšlienka Svetového dňa vody 2021. Aj maličkí škôlkari vedia, že bez vody by nebol život na Zemi.          4.C                 

 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

  Okresné kolo Pytagoriády

   

   

           Na základe výsledkov školského kola  Pytagoriády boli pozvaní všetci úspešní riešitelia  na okresné kolo 42. ročníka Pytagoriády,  ktoré sa uskutočnilo  13. apríla 2021 /utorok/ od 9,00 hod –  kategórie P3-P4 /3., 4.,  ročník/. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh minimálne 10 bodov.

           Súťaž prebiehala  na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadal prístupový kód a sprístupnil sa mu test. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 60 minút.

           Okresného kola 42. ročníka Pytagoriády sa zúčastnilo 22 žiakov.

   

  Prehľad kategórií a počet súťažiacich

   

  Kategória

  P3    P4

  Počet súťažiacich                                                         9     13

  Počet úspešných riešiteľov                                          4       6

   

   

  Úspešní riešitelia:

              Kategória P3

               III.B          Molnár Andrej             20.miesto 

                                Luptáková Ella             58. – 64.miesto

   

               III.C          Floch Oliver                34. – 35.miesto

                                Pecník Samuel             42. – 43.miesto

   

            Kategória P4

               IV.A          Búry Filip                   53. – 57.miesto

                                 Magna Jakub              64. – 66.miesto

   

               IV.B          Chválik Samuel          33. – 36.miesto

                                 Tuška Marko              37. – 41.miesto

                                 Vohár Viktor              77. – 78.miesto

   

               IV.C          Stanová Nina              16. – 18.miesto

   

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

   

 • Požiarnici

  Požiarnici

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Požiarnici.

  Výtvarná súťaž „História hasičstva“

  V mesiaci február sa žiaci I. stupňa našej ZŠ zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému : „História hasičstva“.

  Súťaž vyhlásila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica.

  Téma výtvarnej súťaže sa žiakom páčila a vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy boli plné radosti a dobrej nálady.

  Veľmi nás potešili úspechy našich žiačok, ktorých výtvarné práce postúpili z územného kola do celoslovenskej súťaže v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochranySR.

  1. miesto získala Michaela Boháčiková zo IV.B triedy.

  Na 2.mieste bola Alexia Spišiaková zo IV.A triedy.

  Na 3.mieste sa umiestnia Natália Slabejová, tiež zo IV.A triedy.

  Rovnako sa tešíme aj z úspechu Vanesky Šutákovej, žiačky z II.A triedy ,

  ktorá sa zapojila do literárnej časti súťaže "Ochrana pred požiarmi očami detí a mládeže" a napísala krásnu báseň. Všetkým dievčatám budeme držať palce, aby boli rovnako úspešné aj v celoslovenskom kole.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

  Hviezdoslavov Kubín

  Prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Aj v tomto náročnom čase sa v našej škole uskutočnili triedne kolá súťaže, či už v triedach alebo v rámci online hodín.

  Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechu v ďalších kolách.

 • ZÁPIS 2021/2022

  ZÁPIS 2021/2022

  Zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022

 • Pokusy na Svetový deň vody

  Pokusy na Svetový deň vody

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Pokusy na Svetový deň vody.

 • Legolandiáda

  Legolandiáda

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Legolandiáda.

 • Okresné kolo 70. ročníka MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.

  Kategórie Z5 a Z9

  Dňa 27. 1 2021 sa uskutočnilo okresné kolo MO – dištančnou formou, na ktorej sa z našej školy zúčastnilo 12 žiakov 5. a 9. ročníka.

  Aj v takejto zložitej situácií boli žiaci našej školy veľmi dobre pripravení o čom svedčia aj výsledky a ich umiestnenie.

  Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu našej školy.

  PK matematika.

  VL_OK_MO_Z5_2020-21.pdf

  VL_OK_MO_Z9_2020-21.pdf

 • PF 2021

 • Mikuláš v ŠKD

  Mikuláš v ŠKD

  Do galérie Mikuláš v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Pohľadnice pre pána ministra

  Pohľadnice pre pána ministra

  Do galérie Pohľadnice pre pána ministra boli pridané fotografie.

 • Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska

  Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska

  Do galérie Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska boli pridané fotografie.

  Vianočné pohľadnice pre obyvateľov Uhliska

   

  Druhý adventný týždeň sa triedy 1.stupňa zmenili na výrobňu vianočných pozdravov. Zo žiakov sa stali šikovní škriatkovia, ktorí usilovne vyrábali vianočné pohľadnice, aby mohli potešiť čo najviac obyvateľov Uhliska. Hoci posielanie vianočných pohľadníc akosi zaniká a prechádza sa na modernejšie spôsoby, my sa každoročne snažíme túto tradíciu zachovávať, lebo má svoje nezameniteľné čaro. Dúfame, že naše pohľadnica spríjemnia a vyčaria úsmev na tvári nejednému človeku, veď to je zámer celej akcie.

 • Pytagoriáda 2020

  Pytagoriáda 2020

  Do galérie Pytagoriáda 2020 boli pridané fotografie.

  Pytagoriáda 2020 - 42. ročník. 

  Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 9. a 10. decembra 2020.

  Vyhlasovateľom Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organizačne ju zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.                                                            

  Cieľom súťaže je súťažnou formou vzbudiť u detí záujem o matematiku a podchytiť potenciálne talenty.

  Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min. (celoštátne kolo 20 úloh počas 60 min.)   

  Na našej škole sa súťaže zúčastnilo 142 žiakov, z ktorých 68 bolo úspešných.           

  Kategórie P5 až P8 prebehli online formou.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria