Navigácia

 • Smútočné oznámenie

  Smútočné oznámenie
 • Tréneri v škole

  Tréneri v škole

  Patríme ku 110 vybraným školám z celého Slovenska, ktoré sú súčasťou programu Tréneri v škole!

 • Karate - turnaj U12

  Karate - turnaj U12

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Karate - turnaj U12.

  Žiak 7.B. triedy - karatista Adam Lehocký z ŠK CMK Banská Bystrica získal pri svojej prvej zahraničnej účasti striebornú medailu. Na 25. ročníku medzinárodného turnaja Medimurje Open Croatia 2021 v chorvátskom Čakovci obsadil 2. miesto v kategórií U12 do 40kg.

 • Časopis Lúč-ik
  16. 9. 2021

  Čo všetko zaujímavé sme zažili v minulom školskom roku?

  Prečítajte si s nami  v našom školskom časopise Lúčik.

 • OZNAM

  OZNAM

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  O chvíľu sa pre nás všetkých začína nový školský rok 2021/2022. Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude  2.9.2021 (štvrtok) o 9:00 hod. v triedach. Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy dostanete od triednych učiteľov. Veríme, že to spoločne zvládneme. Vedenie ZŠ

 • OZNAM - školská jedáleň

  OZNAM - školská jedáleň

  Žiadame rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvých a piatych tried, aby si prišli pre variabilné symboly a heslá k čipovým kartám, z dôvodu úhrady stravy do školskej jedálne a to v dňoch 27.8 až 31.8 2021.

 • OZNAM - Ag testy

  OZNAM - Ag testy

  Vážení rodičia,

  MŠVVaŠ na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem prostredníctvom EDUPAGE do 25.8.2021 do 20.00 hod., má nárok na 1 balenie zdarma (v počte 25 ks). Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Od 31. 8. 2021 bude škola informovať rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. Prihlasovací formulár nájdete na EDUPAGE – po prihlásení rodičovským kontom, resp. cez email tr. učiteľa / sú na stránke školy/.

  Zaradenie nových žiakov do tried nájdete vo vestibule školy.

  Bližšie informácie o nástupe do školy budú posielať tr. učitelia.

  Vedenie školy

   

  Prílohy:

  Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

  Návod na použitie

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  Sprievodca pre samotestovanie

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 • Dôležitý oznam !

  Dôležitý oznam !

  Vážení rodičia,

  od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách na podporu stravovacích návykov v školských jedálňach. Jednou z úprav je ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ (bližšie v záložke Školská jedáleň).

  Rodičov (zákonných zástupcov), ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 pre deti žijúce v domácnosti s hmotnou núdzou a  s príjmom na hranici životného minima upozorňujeme, aby si vo vlastnom záujme dali prehodnotiť príjem na ÚPSVaR.  Doručené potvrdenie z úradu je nevyhnutné predložiť škole najneskôr do 5.8.2021. Rodičia (zákonní zástupcovia) detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu s ohľadom na skuťočnosť, že si nebudú si uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus,  musia predložiť škole vyplnené čestné vyhlásenie. Taktiež upozorňujeme na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie.

   

 • Rozlúčka deviatakov

  Rozlúčka deviatakov

  Koncoročná rozlúčka so školou žiakov 9. ročníka

   

  Čas plynie ako voda a tak, ako každoročne prichádzajú do školy noví žiaci, tak sa na konci každého roka musíme s tými najstaršími – s deviatakmi rozlúčiť.

  Za 9 rokov sa z malých hravých detí postupne menia na sebavedomých a rozumných mladých ľudí, ktorí opúšťajú brány našej školy, aby sa rozutekali na všetky strany a zasadli do lavíc rôznych stredných škôl. Ale ešte predtým, kým sa v ich životoch udeje prvá veľká zmena, je tu ich deň „D“ – rozlúčka so školou. 

  Krásne šaty, vysoké opätky, vyžehlené košele, úsmev aj slzy, posledné objatia, posledné potrasenie rukou, posledné zvonenie. Tieto zmiešané pocity a záverečné dojmy neodmysliteľne sprevádzajú našich deviatakov v posledný deň školského roka.

  Dnes sme sa rozlúčili s ďalšími 4 triedami na aréne našej školy. Trochu nás síce neposlúchala technika (vraj to zavinila čierna mačka, ktorá ráno prebehla popred auto jednej z triednych učiteliek 😉), ale ani tá nezabránila tomu, aby naši absolventi slávnostne a s vážnosťou každý červenou ružou poďakovali svojim učiteľom a naposledy pozdravili mladších spolužiakov.  

  Rozlúčku umocnilo a spestrilo oceňovanie úspešných žiakov z celej školy za dosiahnuté mimoriadne  výsledky počas celého školského roka riaditeľom školy a veruže ich nebolo málo.

  Milí deviataci, čo dodať na záver?

  Želáme vám úspešný štart do novej etapy života a nielen Vám, ale aj všetkým žiakom našej školy prajeme krásne leto, nezabudnuteľné prázdniny a opätovný návrat v novom školskom roku do školy.

 • Florbalový zápas

  Florbalový zápas

  Florbalový zápas: deviataci proti učiteľom a trénerom

   

  Už dlhé roky máme v hokejových triedach na našej škole zaužívanú istú tradíciu, že okolo Vianoc si naši mladí nádejní hokejisti zmerajú sily na ľade s tými, ktorí ich vedú a trénujú, čiže so svojimi učiteľmi a trénermi. Takto to malo byť aj v tomto školskom roku. Ale nebolo. ☹

  Hovorí sa, že „človek mieni, Pánboh mení!“ V tomto prípade by skôr platilo, že „ človek mieni, ale korona mení...“  Spoločný duel sa teda z pochopiteľných dôvodov nemohol odohrať vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli.

  Našťastie riešenie sa našlo a chlapci si mohli, i keď nie priamo na ľade, zmerať plnohodnotne svoje sily so svojimi koučmi a mentormi. Hokejky im síce zostali, ale korčule vymenili za tenisky a puk za florbalovú loptičku. Tradičný benefičný hokejový zápas vystriedal priateľský florbalový duel a výzva zmerať si sily medzi sebou sa stala realitou.

  Tribúny zaplnili fanúšikovia v podobe mladších spolužiakov z celej školy a všetci s napätím očakávali, kto z tohto zápolenia vyjde ako víťaz!

  Zápas bol skvelý, obidve strany dávali do toho všetko, čo bolo aj nebolo v ich silách. Góly pribúdali rovnomerne na jednej i druhej strane. Keď už sa zdalo, že učitelia s trénermi majú o čosi navrch a duel sa pre nich vyvíja v ich prospech, prišli posledné sekundy a kadeti strelili vyrovnávajúci gól. Bolo že to radosti v radoch žiakov a dokonca aj niektorých učiteľov. 😉 Bolo tu predĺženie. Rozhodca nastavil 5 minút a tribúny vreli. Teraz by malo zaznieť: „A ako to skončilo, sa dozviete po reklame!“ V tomto prípade by sa však reklama ani nestihla spustiť, pretože už po 5 sekundách prišiel víťazný gól. Kadeti zdolali svojich skúsených protivníkov a konečne po prvýkrát študenti „nabili“ učiteľov a trénerov. A vtedy radosť celej arény nemala konca. Tlieskalo sa, pískalo, gratulovalo. Dospeláci svoju prehru vzali športovo a s uznaním si s mladými potriasli rukami. Na záver už len zopár póz pred foťákom a šup naspäť do tried.

  Vynikajúce predpoludnie v predposledný deň školy. Dobrá akcia bola za nami a už sa všetci tešíme na tie nasledujúce. Veríme, že budúci školský rok strávime v škole a o takéto super predpoludnia nebude núdza. Takže - športu zdar!

 • Noc v našej škole

  Noc v našej škole

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc v našej škole.

  NOC V NAŠEJ ŠKOLE

  Štvrtok bol pre všetkých žiačikov štvrtáčikov nezvyčajný. Do školy sa vybrali nielen ráno so školskými taškami, ale prišli znova večer o pol šiestej, nabalení netradičnou školskou výbavou –  spacákmi, karimatkami a baterkami. Nezabudli ani na zubné pasty, pyžamká a samozrejme dobrú náladu. Veď nocovať v škole, to sa nestáva každý deň!

  Najprv si všetci nabití energiou zahrali na školskom dvore futbal, vybíjanú a rôzne iné hry.  V školskej jedálni sa posilnili fajnou pizzou a po tme sa vydali do ulíc nočnej Banskej Bystrice - vyzbrojení baterkami, čelovkami a pestrofarebnými svietiacimi tyčinkami. Naháňačka v parku pod pamätníkom  v hustej tme bola pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom. Po návrate z nočnej výpravy všetci šupli do svojich školských postieľok, ktoré si už doobeda pripravili zo žineniek. Triedy sa premenili na kino a unavení štvrtáci zaspali pri sledovaní rozprávok.

  Na ďalší deň ráno si deti spolu s čajíkom pochutnali na buchtičkách, mafinkách, šiškách, koláčikoch a iných dobrotách, ktoré napiekli starostlivé maminky. Dopoludňajšia zmrzlina v parku osviežila hádam všetkých.

  Po príchode domov za domácu úlohu všetci povinne spinkali, pretože NOC V ŠKOLE bola dlhá a skvelá!

 • Lesnícko-náučný chodník Pod Rybou II.A

  Lesnícko-náučný chodník Pod Rybou II.A

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Lesnícko-náučný chodník Pod Rybou II.A.

 • Hry v prírode

  Hry v prírode

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hry v prírode.

 • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

  Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo.

  Úspech v recitačnej súťaži

  V regionálnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín získal krásne 2. miesto Jurko Dianiška zo 4.A.

  K úspechu BLAHOŽELÁME!

 • Ocenenie primátorom mesta

  Ocenenie primátorom mesta

  OCENENIE  PRIMÁTOROM  MESTA

  Vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici sa 29.6.2021 uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Našich žiakov:

  Teo Ondra – 6.B

  Ivana Pechová – 8.C

  Juraj Šťavina – 9.A

  Patrik Tóth – 9.A

  ocenil primátor mesta Ján Nosko za úspešnú reprezentáciu vo vedomostných súťažiach v školskom roku 2020/2021.
  Žiakom srdečne blahoželáme.

 • Keramika v ŠKD

  Keramika v ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Keramika v ŠKD.

 • Zdravé zúbky

  Zdravé zúbky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Zdravé zúbky.

  Zdravé zúbky

   

  Kto by nechcel mať zdravé zuby? Zdravé zúbky sú snom asi každého z nás. Deti si veľakrát neuvedomujú, čo všetko môžu ich obľúbené sladkosti napáchať. Veď sú predsa také chutnučké.

  V rámci projektu „Škola podporujúca zdravie“ sa naši prváci stretli s pánom Mgr. Milanom Vrábeľom, ktorý ich zábavnou formou oboznámil so správnou starostlivosťou o zúbky. Dozvedeli sa, čo im najviac škodí, a čo prospieva. Zistili aj, akú zubnú kefku majú používať. Vyskúšali si a naučili sa, ako zúbky správne čistiť.

  Stretnutie s odborníkom na zdravé zúbky nenaháňalo malým pacientom strach, práve naopak – dobre sa zabavili a odniesli  si veľmi užitočné informácie.

  Za ochotnú spoluprácu veľmi pekne ďakujeme!

 • Predškoláci v ZŠ

  Predškoláci v ZŠ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Predškoláci v ZŠ.

 • Máj, lásky čas

  Máj, lásky čas

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Máj, lásky čas.

   

  💗„Počas mesiaca lásky by sa nemal nikto cítiť sám a preto ukážte nám, koľko lásky je vo Vašom srdci,“ takto znel slogan novej celoslovenskej výzvy, ktorá mala práve v mesiaci máj, potešiť srdcia osamelých seniorov. Stačilo, ak žiaci z lásky vytvorili ručne vyrobenú pohľadnicu, ktorú potom zaslali do vybraného zariadenia pre seniorov. Tak aj žiaci 1. stupňa našej školy zapojili svoju fantáziu a vyrobili krásne pohľadnice s básničkami a prianiami pre seniorov, ktoré adresovali do DSS a DD nachádzajúcich sa v Banskej Bystrici a do okolitých obcí. Pohľadnice vyrábali s veľkou radosťou a vložili do nich aj kúsok svojho malého srdiečka. Opäť ukázali, že sa dokážu podeliť o radosť a lásku, ktorú majú vo svojom ❤ .

  Milá starká, starký, 

   

  Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav s prianím letí,

  veľa zdravia, šťastia, lásky...to Vám prajú všetky deti.

  Nech Vám úsmev zdobí tvár a  srdiečko  láskou horí,

  to Vám prajú žiaci zo Základnej Golianovej školy.  

 • Rozprávkový dom

  Rozprávkový dom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozprávkový dom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria