• Časopis Lúč-ik
     • Časopis Lúč-ik

     • Prichádza k Vám zimné číslo nášho školského ČASOPISU LÚĆIK.Nájdete v ňom kopu zážitkov z akcií, ktorých sme sa zúčastnili počas zimy.PRÍJEMNÉ ČÍTANIE !

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopravná výchova.

      Beseda „Polícia a dopravná výchova“

       

      Pre žiakov 2. ročníka sa v mesiacoch február a marec uskutočnila beseda s policajtkou KRPZ, ktorá žiakom pripomenula pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozovke, používania reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. Oboznámila žiakov s jednotlivými zložkami polície a ich náplňou práce. Predviedla aj pracovné nástroje, s ktorými policajt pracuje, porozprávala, čo všetko musí policajt ovládať, aby mohol vykonávať toto neľahké povolanie. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a mali nevyčerpateľné množstvo otázok.

      Za krásne dopoludnie pani policajtke ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • 26.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. V kategórii Z5-5.ročník naši žiaci dosiahli krásne úspechy. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Chválik, úspešná bola aj Nina Stanová. V kategórii Z9-9.ročník bola úspešná Adela Sochanová, ktorá postupuje aj do krajského kola. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

    • ZOH 2022 Peking
     • ZOH 2022 Peking

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZOH 2022 Peking.

      ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY

       

              Snom každého športovca je zúčastniť sa olympiády. Snom mnohých žiakov našej školy je dosahovať výborné športové výsledky, ako  aj oceniť vynikajúce výkony našich športovcov. Zimná olympiáda v Pekingu nám opäť ukázala húževnatosť a cieľavedomosť mnohých športovcov, ktorí dokázali športom prejaviť súťaživosť a priateľstvo. Na hodinách výtvarnej výchovy sa preto olympijské hry 2022 stali námetom pre výtvarné práce žiakov  1. st.

    • Pasovanie za čitateľa
     • Pasovanie za čitateľa

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovanie za čitateľa.

      Slávnostné pasovanie

      Vo štvrtok 30.9. navštívili žiaci III.A Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča  –Oddelenie pre deti a mládež na Lazovnej ulici. Pani knihovníčka nás milo privítala, oboznámila žiakov s pravidlami správania sa v knižnici, prečítala úryvok z knihy od Gabriely Futovej Nejdem a basta!... Po rôznych zaujímavých aktivitách nasledovalo očakávané slávnostné pasovanie žiakov za čitateľov knižnice. Každý žiak, musel zložiť sľub:

      „Ja, čitateľ/ka, sľubujem vám,

      že na požičané knihy veľký pozor dám.

      Do knižnice prídem stále,

      vrátiť knižky, veľké, malé.

      Pravidlá dodržím rád,

      lebo s knihami chcem byť kamarát.

      To všetko zvládnuť chcem sám,

      tak na svoju čitateľskú česť PRISAHÁM.“

      Po zložení sľubu dostal každý žiak od kráľovnej pasovaciu listinu a nový čitateľský preukaz. Potom si už novo pasovaní čitatelia mohli prezrieť celú knižnicu, prelistovať zopár knižiek a požičať si tú, ktorá ich zaujala najviac.   

      Verím, že si naši čitatelia knihy obľúbia a knižnica sa pre nich stane miestom, kam sa budú radi vracať.

    • Škola remesiel ÚĽUV
     • Škola remesiel ÚĽUV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Škola remesiel ÚĽUV.

      Škola remesiel ÚĽUV

      V piatok 8.10. vymenili žiaci III.A svoje školské lavice za Školu remesiel v Ústredí ľudovej umeleckej kultúry. Vďaka úžasným lektorom si v nej vyskúšali svoje zručnosti v tradičných remeslách.

      V textilnej dielni si deti pod odborným vedením lektorky vyskúšali textilnú techniku plstenie, pomocou ktorej si vyrobili krásnych ježkov.

      Základné princípy práce s drôtom a postupy tvarovania drôtu vysvetlila a predviedla lektorka deťom v drotárskej dielni. Pod jej vedením si vyrobili nádherné drôtené srdiečka.

      V rezbárskej dielni ich lektor oboznámil so základmi práce s drevom. Pomocou rezbárskeho náradia si s jeho pomocou zhotovili varešky.

      Veľmi zaujímavý bol pre deti aj postup spracovania kukuričného šúpolia a práca s ním. S pomocou skvelej lektorky vyčarovali deti zo šúpolia anjelikov.

      Práca v jednotlivých dielňach sa deťom veľmi páčila, takže verím, že do ÚĽUVu sa ešte vrátime.

    • Hurá, sme prváci
     • Hurá, sme prváci

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hurá, sme prváci.

      Škola je pre prváčikov veľkou životnou zmenou. Začiatok školského roka je pre každého z nich slávnostnou výnimočnou  udalosťou.

      2. septembra privítala naša základná školy  nových maličkých žiačikov prváčikov. Plní očakávaní a zvedavosti, vstúpili do svojich tried a zvítali sa so svojimi novými pani učiteľkami. Niektorí mali úsmev na tvári, niektorí sa trochu báli. Sedeli v laviciach a čakali čo sa bude diať. Prezreli si svoje vyzdobené triedy. Zo všetkých strán sa na nich usmievali múdre sovičky, šikovné mravčeky a usilovné včielky. Deti sľúbili, že sa týmto vlastnostiam od zvieratiek v škole naučia. Zložili aj prvácky sľub, v ktorom sa zaviazali, že veru budú dobrými, poslušnými, šikovnými prvákmi.

      Vo veľkej telocvični pán riaditeľ, pani zástupkyne a pán zástupca privítali prváčikov. Zaželali im, aby sa im v škole darilo, aby sa mnoho naučili a spoznali nových dobrých kamarátov.

      No prváčikom sa mohol stať len ten, kto splnil zábavnú úlohu, ktorú vymysleli pani učiteľky. Po telocvični sa rozkotúľali farebné loptičky. Každá trieda musela dokázať svoju šikovnosť a loptičky počas pesničky rýchlo pozbierať a uložiť do krabice. Úlohu všetci zvládli hravo.

      Korunovácia prváčika bola hotová, keď si každý žiačik samostatne s odvahou prešiel symbolickou školskou bránou vyzdobenou balónmi, zazvonil školským zvončekom a prevzal uvítací list prváčika. Tak sa všetkým otvorila brána do naozajstnej školy. Veríme, že sa prváčikom v našej škole bude páčiť, že čas strávený v škole bude pre každého z nich príjemný, plný úspechov, vzdelávania sa, športových a tvorivých aktivít, ale aj zábavy so spolužiakmi.

                  V septembri sa prváčikovia zoznámili s pravidlami, ktoré je potrebné v škole dodržiavať, aby sa všetkým pracovalo dobre, aby sa v škole cítili príjemne a bezpečne. Naučili sa písať prvé písané tvary, z ktorých onedlho poskladajú prvé písmenká. Na matematike sa zoznámili s číslicami od jedna do šesť.  

      A ČO SA PRVÁČIKOM V ŠKOLE PÁČI NAJVIAC?

      1.A

      Evka: „Angličtina, lebo sa učíme po anglicky, prvouka a tiež matematika. Teším sa, keď príde trénerka a tancujeme. Najzábavnejšie je hrať sa v školskom klube s hračkami.“ 

      Šimonko: „Mňa najviac baví hracia prestávka a ako pracujeme. Páči sa mi, keď máme výtvarnú a jeme na obede.“  

      1.B

      Kubko: „Mám rád matematiku, ale neviem prečo."

      Veronika: „Páči sa mi šlabikár, lebo sú v ňom zaujímavé a srandovné obrázky".

      Robko: „ Mám rád VV, lebo tam kreslíme a robíme rôzne veci.“

      1.C

      Elizka: „Najviac sa mi páči v telocvični. Baví ma, keď súťažíme. Páči sa mi aj výtvarná, keď maľujeme, napríklad jabĺčko a hrušku.“ 

      Maťko: „Behacia dráha pri škole. Páči sa mi, že sa učíme zo Šlabikára a počítame na matematike.  Teším sa, že sa každý deň zahráme na koberci.“

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      Dňa 25. januára 2022 sa našej škole uskutočnil už 68. ročník školského  kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. Hlavným poslaním Hviezdoslavovho Kubína je  kultivovať a formovať recitátorsky a interpretačný prejav medzi deťmi.                                                                                                                                                        

      Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnil prezenčnou aj dištančnou formou. Porota tak vyhodnotila prednesy i na základe zaslaných nahrávok detí, ktoré boli v karanténe. Ďakujeme deťom aj ich pedagógom za prípravu aj napriek sťaženým podmienkam.

      Do súťaže sa prihlásilo 25 detí z I. stupňa. Nechýbali ani noví druháčikovia, ktorí krásne odprezentovali nielen sami seba, ale aj svoju triedu. Deti svojím prednesom preukázali veľký záujem  o detskú literatúru a túžbu po čítaní  detských kníh.                                                                         

      Čo dodať? Všetci sa už tešíme na ďalší ročník.

      VÍŤAZI 68. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO KOLA:

       

      POÉZIA:

      1. Hollá Ninka 3.C
      2. Komorová Karin 2.C
      3. Šebáňová Julianka 2.A     Kačík Zara 2.C

      PRÓZA:

      1. Tlučáková Ninka 4.C
      2. Floch Oliver 4.C
      3. Szakácsová Ninka 3.B                                                                        GRATULUJEME!
    • Fašiangy
     • Fašiangy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangy.

                              FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy

       

                  Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, nazývame fašiangy. Je prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda veselá zábava a nezabudnuteľné karnevaly. Aj naši žiaci si hodiny výtvarnej výchovy spestrili vyrábaním masiek a škrabošiek , ktoré krášlia nástenky na chodbách našej školy.

    • Bábkové divadlo
     • Bábkové divadlo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo.

      Kocúr v čižmách

       

      V piatok 11.2. sme boli na divadelnom predstavení Kocúr v čižmách. Bola to rozprávka o mlynárovi, ktorý mal troch synov. Rozdelil im svoj majetok. Najstarší syn dostal mlyn, prostredný oslíka a najmladší Jano mačku. Bol z toho nešťastný. Veď načo mu bude taká mačka? To ešte netušil, že mu prinesie šťastie, bohatstvo aj princeznú.

      Mačka išla za kráľom a kráľovnou a doniesla im tri dary – zajačika, prepeličku a bažanta. Povedala im, že tie dary posiela jej pán Gróf z Nemánič. Aj meno vymyslela a všetci tomu uverili. Dokonca ich pozvala na návštevu do zámku.

      Keďže Jano nemal žiadny zámok, šikovná mačka vymyslela, že sa pôjde okúpať do jazera. Ona zatiaľ prekabátila zlého obra a získala aj obrov zámok. Topiaceho Jana vytiahli z vody, dali mu pekné šaty a nik ani len netušil, že to nie je gróf.

      Nakoniec sa oženil s krásnou princeznou. Mačka, ktorú na začiatku ani nechcel, sa mu postarala o pekný život v bohatstve a láske. Aj tu dobro zvíťazilo nad zlom.

                                    

                                                                                                                  Ninka, Adka a Jurko z 3.B

       

                                             Šťastie je líška

       

      Veľmi sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli , že pôjdeme do BÁBKOVÉHO DIVADLA.

                      Netradičný príbeh o priateľstve líšky a chlapca, nám ukázal, aké dôležité je v živote priateľstvo, ako aj  to, že šťastie poletuje všade okolo nás. Treba si ho len vedieť nájsť v každodennom živote. Občas má každý z nás čierny deň, no okolo nás sa nachádza množstvo maličkostí, ktoré nám ho dokážu zmeniť na krásny deň – oranžový či ružový...

                   Čo je pre nás šťastie?

      Šťastie je, keď sa hráme so spolužiačkou. 

      Šťastie je, keď môžem nachovať svojho zajačika Flekinku.

      Šťastie je, keď mám moju rodinu.

      Šťastie je, keď sme všetci zdraví.

                                                                                      PRVÁCI

    • Stromček pre zvieratká
     • Stromček pre zvieratká

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stromček pre zvieratká.

      Starostlivosť o zvieratá v zime

       

      Počas zimného obdobia mnohé zvieratá hladujú. Žiaci našej školy si uvedomujú, že prikrmovanie pomáha zvieratám prežiť toto kritické obdobie. Preto každý žiak priniesol rôzne dobroty pre lesné zvieratá a spoločné sme ich zaniesli k lesu, aby si zvieratá pochutili a nezahynuli v zime od hladu. Takto sme poďakovali našim zvieracím pomocníkom za ich prácu, ktorú pre nás robia počas roka. Dúfame, že sme našim lesným obyvateľom  aspoň trochu pomohli prečkať túto zimu a už sa tešíme na ďalšiu návštevu lesa.

    • Silák - Siláčka
     • Silák - Siláčka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Silák - Siláčka.

                                                              Naj silák, siláčka

       

                 Tak, ako každý rok, aj teraz sme vo februári medzi žiakmi prvého stupňa hľadali najväčších silákov. Keďže tento školský rok je vďaka covidu špeciálny, nehľadali sme v celých ročníkoch, ale len po triedach. Napriek tomu deti vo výdrži v zhybe podali krásne výkony. Veľmi nás teší, že aj vďaka trom hodinám telesnej výchovy na prvom stupni, nám rastú budúci úspešní športovci.

    • Rozprávkové postavy
     • Rozprávkové postavy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozprávkové postavy.

                                              Rozprávková postava

             Chodbu 1.stupňa tento školský rok zdobia originálne výrobky na tému ,,Rozprávková postava“. Nájdeme tu postavičky z rôznych materiálov – papier, kartón, textil, plast, drevo, kov, vlna,...  Fantázia bola ale na prvom mieste.

      Obrovská pochvala patrí všetkým šikovným žiakom a ich rodičom, starým rodičom, bratom, sestrám,...

      Veď sa len pozrite!

    • Halové majstrovstvá SR vo viacboji
     • Halové majstrovstvá SR vo viacboji

     •  

      V sobotu 19.02. 2022 sa v Bratislave uskutočnili Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov. Timko Vozár zo 7.B. získal zlatú medailu a stal sa Majstrom SR.