• Spomienky na EYOF
     • Spomienky na EYOF

     • Významného európskeho športového podujatia, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici koncom júla, sa svojimi aktivitami zúčastnili aj žiaci našej školy.  V priestoroch Fan zóny, ktorá sa nachádzala v parku pod Múzeom SNP  prezentovali partnerskú krajinu, ktorou bolo Chorvátsko. V pridelenom stánku predstavili všetkým návštevníkom kultúru, šport, zvyky, jedlá tejto krajiny. Deti aj dospelí si mohli otestovať v stánku svoje poznatky formou jednoduchých kvízov, puzzlí a odniesť si okrem zaujímavých informácií aj drobný darček.

    • Plavecká štafeta
     • Plavecká štafeta

     • Žiaci prvého a druhého stupňa sa zúčastnili na Plaveckej štafete, ktorú organizovalo mesto Banská Bystrica. Za prvý stupeň plávali štvrtáci Filip Tӧre, Michal Pirnik, Michaela Vavrinčíková a Michaela Luptáková. Svojimi výkonmi si vybojovali pekné 2. miesto. Za druhý stupeň pretekali Ronald Štofan, Linka Sýkorová 9.B, Matyáš Laštiak 8.A a Natália Gerő 7.A.Umiestnili sa na 3.mieste. Za výborné výsledky a reprezentáciu školy gratulujeme!

       

       

    • Moderný päťboj
     • Moderný päťboj

     • Žiacka našej školy Linda Sýkorová sa stala Majsterkou Slovenska v modernom päťboji v obidvoch kategóriach U15 a U17. Srdečne blahoželáme!!

    • Víťazstvo Tomáša Zlevského
     • Víťazstvo Tomáša Zlevského

     • Počas víkendu (24.9.2022 - 25.09.2022) žiak 5.B triedy našej školy Tomáš Zlevský zvíťazil na medzinárodných pretekoch v skokoch na lyžiach - Orlen Cup Kids v Zakopanom v Poľsku, v kategórii starší žiaci, ročník narodenia 2011-2012.

      1m.🥇 Tomáš Zlevský SVK,

      2m. 🥈Kamil Jarzabek PL,

      3m.🥉 Pawel Walach PL.

      Tomášovi gratulujeme a prajeme ešte veľa podobných úspechov.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna.

             Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom dňa 16.9.2022 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
       

      PaedDr. Peter Zlevský, rš

    • Plenárne a triedne rodičovské zasadnutia
     • Plenárne a triedne rodičovské zasadnutia

     • Oznam: Plenárne rodičovské zasadnitie bude 19.9.2022 (pondelok) o 16:00 hod. v školskej jedálni. Po skončení budú triedne rodičovské zasadnutia v jednotlivých triedach o 16:30 hod.

      Vedenie školy

    • Nový školský rok
     • Nový školský rok

     • Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci!

      O chvíľu sa pre nás 

      O chvíľu sa pre nás všetkých začína nový školský rok 2022/2023. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční  5.9.2022 (pondelok). Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu vydalo Ministerstvo školstva pokyny pre všetky školy (https://www.minedu.sk/data/att/24231.pdf ).

      Organizácia dňa 5.9.2022

      Príchod žiakov 2.-9. ročníka do školy je v čase 8:00-8:10 hod. Žiaci vchádzajú do budovy školy prednými vchodmi, neprezúvajú sa a idú do svojich tried. Na Arénu prichádzajú spoločne s triednou učiteľkou/učiteľom. K vstupu žiaka do školy je nevyhnutné vyplniť cez EDUPAGE v časti žiadosti/vyhlásenia, vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade, že sa Vám ho nedá vyplniť cez Edupage, treba si ho vytlačiť a vypísané priniesť do školy ( https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf ).

      O 8:30 hod. bude slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/23 na Aréne BARANI, následne podľa pokynov triedneho učiteľa. Informácie na ďalšie dni dostanú od svojich triednych učiteľov.

      Žiaci 1.ročníka vchádzajú do budovy školy v sprievode rodičov v čase 8:30-8:40 hod. a idú rovno do svojich tried. Bližšie informácie dostanete na mail, ktorý ste uviedli v prihláške a nájdete ich aj na nástenke v škole.