• ZOO Bojnice - školský výlet
     • ZOO Bojnice - školský výlet

     • Posledný školský tyždeň začala V.D a VI.D školským výletom do ZOO Bojnice, kde počas prehliadky riešili úlohy z pracovného listu. Po prehliadke ZOO sa zúčastnili zaujímavej prednášky o flóre a faune Karpát. Všetci si okrem nových poznatkov a suvenírov odniesli aj pekné spoločné zážitky.

    • Účelové cvičenie 2021-2022
     • Účelové cvičenie 2021-2022

     • 28. jún sa na našej škole niesol v znamení Účelového cvičenia. Žiaci 2. stupňa si preverili svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti v témach Dopravná výchova, kde si pre nich pán učiteľ Pastier pripravil vedomostné súťaže. Prvú pomoc si v praktických cvičeniach overili na stanovištiach u pani učiteľky Bialekovej a Solárikovej. Pohybu a pobytu v prírode boli venované stanovištia u pani  učiteľky Snopkovej a Ratkovskej, kde sa žiaci venovali práci s mapou a mapovým značkám. Teší nás, že žiaci zvládli všetky zadané úlohy a veríme, že vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli využijú pri svojich potulkách prírodou.