• Oznam o udelení riaditeľského voľna
     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 6.4.2022 pre žiakov 2. stupňa /5. - 8. ročník/ riaditeľské voľno z dôvodu Celoslovenského testovania 9.
      Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu.
       

    • Červený kríž - beseda
     • Červený kríž - beseda

     • Prvá pomoc v praxi

      Prvá pomoc v praxi

       

      Vedieť v sekunde zareagovať a poskytnúť prvú pomoc zranenému môže často zachrániť ľudský život. Aj keď je táto úloha najmä v rukách záchranných zložiek, o ktorých sa naši žiaci prvého stupňa učili na Prvouke, v piatok 18. marca im ukážky prvej pomoci prišli predviesť aj členky Slovenského Červeného kríža. Pretože vštepovať základy prvej pomoci je dôležité už od detstva. V rámci besedy na tému „Ukážky prvej pomoci pri detských úrazoch“ si žiaci vyskúšali aj prvú pomoc v praxi, či už na sebe, alebo svojich spolužiakoch. Deťom sa beseda veľmi páčila, od členiek Slovenského Červeného kríža dostali aj malú pozornosť v podobe vaku a knihy. Pokračovanie besedy so Slovenským Červeným krížom bude v júni, keď do školy zavíta aj vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci, žiaci budú môcť doň nasadnúť, pozrieť si výbavu a možno aj zapnúť maják a sirénu.

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.

      Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

           Dňa 15.marca 2022 sa konalo v Banskej Bystrici okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. V I. kategórii v prednese prózy,  reprezentovala našu školu žiačka IV. C triedy Nina Tlučáková . Ninka vystupovala  s prednesom prózy od  Ruženy Smatanovej  -  Pomsta je sladká. Porotu jej prednes zaujal a postúpila do regionálneho kola. Všetci sme sa potešili a držíme  jej palce v ďalšom kole.

    • Divadlo...O sliepke
     • Divadlo...O sliepke

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadlo...O sliepke.

      O SLIEPKE, KTORÁ SA NEVZDALA

            Je názov divadelného predstavenia, ktoré pre školy pripravilo Bábkové divadlo na Rázcestí podľa knižnej predlohy britskej spisovateľky Jill Tomlinson.

            Zaujímavý  a humorný príbeh o nezlomnej vôli smiešnej sliepky, ktorá po každom neúspechu znovu naberie silu bol výnimočným predstavením.

      Autorka prostredníctvom príbehu priniesla medzi žiakov našej školy netradičné a citlivé témy,  ako aj ľudské skúsenosti napísané so zaujatím pre svet dieťaťa.

      Hlavná hrdinka Hilda sa nikdy nevzdáva a keď sa pre niečo rozhodne, nič ju nezastaví. Je smelá, priebojná, usilovná,  rodinne založená a veľmi odvážna.

             Predstavenie natoľko zaujalo žiakov, že niektorí opäť navštívili predstavenie aj so svojimi rodičmi a starkými. Potleskom vyjadrili šikovnosť všetkých hercov.

    • Máme majsterku Slovenska v biatlone!
     • Máme majsterku Slovenska v biatlone!

     • Majstrovstvá Slovenska vo vytrvalostných pretekoch sa podarili na jednotku!
      Čistá streľba, k tomu rýchly beh a v cieli viac ako minútový náskok.

           V sobotu 26. 02. 2022 sa v Osrblí konali preteky o Viessmannov pohár, kde sa v rýchlostných pretekoch Nelle Štulajterovej zo 7. B  aj napriek 2 netrafeným terčom podarilo pred súperkami udržať náskok a vybojovať to najcennejšie 1. miesto.

           V nedeľu 27. 02. 2022 Nella zopakovala skvelý výkon z predošlého dňa, v cieli ukázala všetkým súperkám iba svoj chrbát a stala sa tak po zaslúženom víťazstve majsterkou Slovenska vo vytrvalostných pretekoch na MSR 2022.
                Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým, čo držali palce ...

    • Časopis Lúč-ik
     • Časopis Lúč-ik

     • Prichádza k Vám zimné číslo nášho školského ČASOPISU LÚĆIK.Nájdete v ňom kopu zážitkov z akcií, ktorých sme sa zúčastnili počas zimy.PRÍJEMNÉ ČÍTANIE !

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopravná výchova.

      Beseda „Polícia a dopravná výchova“

       

      Pre žiakov 2. ročníka sa v mesiacoch február a marec uskutočnila beseda s policajtkou KRPZ, ktorá žiakom pripomenula pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozovke, používania reflexných prvkov kvôli vlastnej bezpečnosti. Oboznámila žiakov s jednotlivými zložkami polície a ich náplňou práce. Predviedla aj pracovné nástroje, s ktorými policajt pracuje, porozprávala, čo všetko musí policajt ovládať, aby mohol vykonávať toto neľahké povolanie. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a mali nevyčerpateľné množstvo otázok.

      Za krásne dopoludnie pani policajtke ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.