• Pytagoriáda 2021
     • Pytagoriáda 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2021.

      Školské kolo Pytagoriády

       

      Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. decembra 2021.

      Vyhlasovateľom Pytagoriády je MŠVVaŠ SR, organizačne ju zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Cieľom súťaže je súťažnou formou vzbudiť u detí záujem o matematiku a podchytiť potenciálne talenty.Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 min. (celoštátne kolo 20 úloh počas 60 min.).

      Na našej škole sa Pytagoriády zúčastnilo 121 žiakov.

       

      Úspešní riešitelia:

      5. ročník              1. Medveď Matúš                         V.B

                                  2. Stanová Nina                           V.B

                                  3. Chválik Samuel                        V.D

                                  4. Miklošík Andrej                         V.A

                                  5. Vajcíková Nina                         V.C

                                  6. Minárik Filip                              V.C

                                  7. Boháčiková Michaela               V.C

       

      6. ročník              1. Búry Timotej                              VI.A

                                  2. Varga Tomáš                             VI.D

                                  3. Gajdoš Alec                               VI.A

                                  3. Maslík Martin                             VI.D

                                  4. Smataník Jerguš                       VI.A

                                  5. Čierny Filip                                VI.B

                                  6. Kúdelka Samuel                        VI.A

                                  7. Chorvátová Anna                      VI.C

                                  8. Stets Roksolana                        VI.D

                                  9. Machalová Nela                        VI.D

       

      7. ročník              1. Chválik Matúš                            VII.C

                                  2. Genči Patrik                               VII.B

                                  3. Babčanová Maruška                 VII.B

                                  3. Zvarová Nela                             VII.C

                                  4. Lehocký Adam                           VII.B

                                  5. Košík Viktor                               VII.A

                                  6. Balážová Barbora                     VII.B

                                  7. Hollá Ema                                 VII.B

                                  8. Chudý Jakub                             VII.C

       

      8. ročník              1. Stano Peter                               VIII.A

                                  2. Súlovec Matej                           VIII.A

                                  3. Surovčík Richard                      VIII.D

                                  3. Strhársky Andrej                        VIII.D

       

      Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

    • Adventné obdobie na našej škole
     • Adventné obdobie na našej škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Adventné obdobie na našej škole.

      Adventné obdobie na našej škole

      Niektoré z adventných dní sa spájajú so svätými, ktorí svojím životom ukázali, že sa oplatí očakávať, snívať, túžiť ... Súčasťou ľudovej kultúry sa stali a dodnes pretrvávajú sviatky.

      Sv. Mikuláš  bol vzorom dobroty a štedrosti. Podľa jeho vzoru sa tajne obdarúvajú tí najbližší.

      Ďalším sviatkom je  sv. Lucia, ktorá je symbolom silnej viery v kresťanstvo. V „stridží“ deň chodia Lucie od domu k domu a vymetajú z kútov zlo  ako káže starý obyčaj. Mnohí gazdovia si od tohto dňa dokonca pripravovali predpoveď počasia pre budúci rok.

      Aj toto sa učia žiaci našej školy  na hodinách Regionálnej výchovy. A nielen to. My sa snažíme tieto zvyky a tradície dodržiavať. Žiaci V.C a V.D odchádzali na dištančné vzdelávanie v úplnej spokojnosti. Veď strigy Lucie im vymietli všetko zlo.

      žiaci  ZŠ Golianova 8

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepisná olympiáda.

      Dejepisári bodovali aj v školskom roku 2021/22 .

      Naši najlepší dejepisári sa dňa 30.11.2021 zúčastnili školského kola, kde si svoje vedomosti z histórie svetovej, národnej i regionálnej mohli porovnať so svojimi spolužiakmi. Konkurencia bola veľká, hlavičky našich žiakov však „nadupané“ tiež… Teší nás, že aj napriek obrovskému množstvu učiva, ktoré musia žiaci pred školským kolom zvládnuť, na históriu nezanevierajú.
      Aj tento rok sa môžeme pochváliť peknými výsledkami našich žiakov:

      Anna Chorvátová – 1. miesto (6. ročník)

      Erik Rusko – 2. miesto ( 6. ročník)

      Matúš Chválik – 1. miesto ( 7. ročník).

      Hana Chriašteľová – 1. miesto ( 8. ročník)

      Matúš Pavlík – 1. miesto ( 9. ročník)

      Tomáš Druga – 2. miesto ( 9. ročník)


      Všetkým srdečne blahoželáme.

       

       

      Banská Bystrica, 30.11 2021

    • Pohľadnice pre Uhlisko
     • Pohľadnice pre Uhlisko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pohľadnice pre Uhlisko.

      Vianočné pohľadnice pre Uhlisko

       

           Vianoce. Nekonečný zhon, stres, hluk a nervozitu konečne vystrieda príjemné ticho. A že najkrajšie sviatky v roku nie sú len o materiálnych darčekoch sa snažíme vštepiť aj našim žiakom prvého stupňa.

           Preto s nimi pokračujeme už vo viacročnej tradícii, keď na hodinách výtvarnej výchovy spoločne vyrábame vianočné pohľadnice – kreslené, maľované či vyšívané. S krátkym veršíkom, básničkou a prianím krásnych vianočných sviatkov ich potom deti roznášajú ľuďom do schránok po našom sídlisku.

           Aj takýto malý, no milý pozdrav od detí dokáže vyčariť úsmev na tvárach obdarovaných ľudí, čo je azda najkrajším darčekom v tejto pochmúrnej dobe. Veď úprimne potešiť niekoho, znamená vždy viac, ako dostať hocijaký drahý darček.

    • TŠV na ľade
     • TŠV na ľade

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album TŠV na ľade.

                                          Telesná a športová výchova na ľade

      Týždeň pred vianočnými prázdninami 13. - 17.12. sa druháci a tretiaci tešili na hodiny Telesnej a športovej výchovy viac ako inokedy. Pod vedením trénerov a učiteľov 2.stupňa našej ZŠ sa totiž chodili korčuľovať na zimný štadión. Radosť z netradičného vyučovania, športovania a úspechov bola obrovská. Veď pozrite na tie výkony!

    • Tvorivé Vianoce
     • Tvorivé Vianoce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivé Vianoce.

      Projekt „Kreatívne Vianoce“

       

      Žiaci 1. stupňa našej školy sa zapojili do projektu „Kreatívne Vianoce“, ktorého organizátorom bol Robotnícky dom v Banskej Bystrici. V tvorivom procese si žiaci spestrili adventný čas o spoločné zážitky pri príprave vianočných ozdôb z prírodného materiálu.  Žiaci v triedach usilovne vyrábali a zdobili vianočné ozdoby, ktoré mali byť použité na výzdobu vianočného stromčeka, umiestneného vo dvore Robotníckeho domu. Našim žiakom sa ozdoby veľmi vydarili a pri ich výrobe preukázali okrem výbornej zručnosti i veľkú mieru kreativity. Výtvory svojich detí ako i naaranžovanie ozdôb priamo na vianočný stromček si mali pôvodne ísť pozrieť spolu s deťmi aj ich rodičia, no vzhľadom na komplikovanú epidemiologickú situáciu bol tesne pred plánovaným termínom zdobenia Robotnícky dom uzavretý.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

      Mikuláš

       

      6. decembra si žiaci z 1. stupňa našej školy našli vo svojich triedach milé pozornosti od Mikuláša.

      Sviatok sv. Mikuláša je tradícia, ktorá vychádza z kresťanstva a má korene v dávnej minulosti. Sv. Mikuláš bol  muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6. decembra niekedy v rokoch 345 až 352.

      Dobrosrdečný starček s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť a láskavými očami, nikdy neprichádza sám. Spoločnosť mu robia dvaja pomocníci – čert zamastený od sadzí a prekrásny anjel. Najčastejšie pomáhajú sv. Mikulášovi niesť ťažký batoh plný sladkých prekvapení.

      V predvečer sviatku sv. Mikuláša si deti s iskierkou v očiach ukladajú vyčistené čižmičky do oblokov a s napätím čakajú na to, čo sa stane. Nevedia sa dočkať chvíle príchodu sv. Mikuláša.

      V mysli si opakujú slová milej básničky alebo pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerajú von oknom na oblohu plnú jagavých hviezd a netrpezlivo čakajú. „Kedy už príde?“

      Jemné zvonenie zvončeka v diaľke znásobuje detskú nedočkavosť. Konečne prichádza vytúžená chvíľa.

    • Koľko lásky...
     • Koľko lásky...

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky....

      Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      Samota, odlúčenie od rodín či stereotypné dni sú každodennou realitou seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť vianočné sviatky v kruhu tých najbližších. A práve „krabica od topánok” naplnená maličkosťami im môže vyčariť úsmev na tvári a priniesť radosť do osamelých dní. Projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ chce vniesť pocit tepla domova aj do domovov sociálnych služieb. Chuť pomáhať a robiť radosť nezastavila ani aktuálna náročná situácia. Už tretí rok sa žiaci našej školy v tomto predvianočnom období rozhodli rozdávať radosť tým najzraniteľnejším v krabici od topánok. Detičky spolu s rodičmi s láskou naplnili krabice od topánok darčekmi pre babičky a deduškov. Starčekov určite potešia sladkosti, čajíky, kávičky, sprchové mydlá, krížovky, teplé ponožky, rukavice, vianočné dekorácie,.... A čo je najdôležitejšie a najzmysluplnejšie, spolu s nimi vložili žiaci do krabičiek aj kúsok svojho srdiečka.
       

    • Medzinárodný deň bez fajčenia
     • Medzinárodný deň bez fajčenia

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň bez fajčenia.

      Medzinárodný deň bez fajčenia.

      V tomto roku  pripadol MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA práve 20. novembru.

      Tento nefajčiarsky deň je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine.

      Preto sme sa v tento deň na 1. stupni  venovali prevencii a zvýšenej informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc, ako aj srdcovo-cievnych chorôb. Našim cieľom bolo presvedčiť už žiakov mladšieho školského veku, aby nikdy nezačali s touto drogou, ktorá vedie zbytočne k zákerným chorobám. A čo je podľa žiakov fajčenie? 

      „Škodlivé, nemoderné, zbytočné, drahé a zapáchajúce“, znela odpoveď druháčky.