• OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      O chvíľu sa pre nás všetkých začína nový školský rok 2021/2022. Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude  2.9.2021 (štvrtok) o 9:00 hod. v triedach. Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy dostanete od triednych učiteľov. Veríme, že to spoločne zvládneme. Vedenie ZŠ

    • OZNAM - Ag testy
     • OZNAM - Ag testy

     • Vážení rodičia,

      MŠVVaŠ na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem prostredníctvom EDUPAGE do 25.8.2021 do 20.00 hod., má nárok na 1 balenie zdarma (v počte 25 ks). Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Od 31. 8. 2021 bude škola informovať rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. Prihlasovací formulár nájdete na EDUPAGE – po prihlásení rodičovským kontom, resp. cez email tr. učiteľa / sú na stránke školy/.

      Zaradenie nových žiakov do tried nájdete vo vestibule školy.

      Bližšie informácie o nástupe do školy budú posielať tr. učitelia.

      Vedenie školy

       

      Prílohy:

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

    • OZNAM - školská jedáleň
     • OZNAM - školská jedáleň

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvých a piatych tried, aby si prišli pre variabilné symboly a heslá k čipovým kartám, z dôvodu úhrady stravy do školskej jedálne a to v dňoch 27.8 až 31.8 2021.