• Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí.

      VESMÍR OČAMI DETÍ

          SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

      v spolupráci s hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ.

           Keďže vesmír  je pre deti veľmi lákavou témou, s chuťou sme sa v jednotlivých triedach pustili do kreslenia, maľovania vesmírnych telies, rakiet a samozrejme mimozemšťanov.

           Minulý rok naša škola dosiahla úspech a žiačka z našej školy získala v súťaži ocenenie.

           Deti sa veľmi snažili, preto veríme, že sa naše práce zapáčia porote aj tento rok. A kebyže nie, nevadí, vesmír predsa stojí za to, aby sme ho maľovali.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

      Svetový deň vody - 22. marca

      Vedeli ste,  že 70 – 75 % povrchu Zeme tvorí voda? Aj toto bola jedna z otázok kvízu venovanému Svetovému dňu vody. Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete. Máme to šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom. Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom - je to dar. Jej hodnotu si výnimočne uvedomujeme v aktuálnej situácii pandémie, kedy musíme podstatne viac ako inokedy dbať na hygienu rúk.

      Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému, posolstvo. „Vážme si vodu“ je Myšlienka Svetového dňa vody 2021. Aj maličkí škôlkari vedia, že bez vody by nebol život na Zemi.          4.C                 

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda.

      Okresné kolo Pytagoriády

       

       

               Na základe výsledkov školského kola  Pytagoriády boli pozvaní všetci úspešní riešitelia  na okresné kolo 42. ročníka Pytagoriády,  ktoré sa uskutočnilo  13. apríla 2021 /utorok/ od 9,00 hod –  kategórie P3-P4 /3., 4.,  ročník/. Úspešným riešiteľom je súťažiaci, ktorý získal za správne riešenie úloh minimálne 10 bodov.

               Súťaž prebiehala  na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadal prístupový kód a sprístupnil sa mu test. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 60 minút.

               Okresného kola 42. ročníka Pytagoriády sa zúčastnilo 22 žiakov.

       

      Prehľad kategórií a počet súťažiacich

       

      Kategória

      P3    P4

      Počet súťažiacich                                                         9     13

      Počet úspešných riešiteľov                                          4       6

       

       

      Úspešní riešitelia:

                  Kategória P3

                   III.B          Molnár Andrej             20.miesto 

                                    Luptáková Ella             58. – 64.miesto

       

                   III.C          Floch Oliver                34. – 35.miesto

                                    Pecník Samuel             42. – 43.miesto

       

                Kategória P4

                   IV.A          Búry Filip                   53. – 57.miesto

                                     Magna Jakub              64. – 66.miesto

       

                   IV.B          Chválik Samuel          33. – 36.miesto

                                     Tuška Marko              37. – 41.miesto

                                     Vohár Viktor              77. – 78.miesto

       

                   IV.C          Stanová Nina              16. – 18.miesto

       

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

       

    • Požiarnici
     • Požiarnici

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Požiarnici.

      Výtvarná súťaž „História hasičstva“

      V mesiaci február sa žiaci I. stupňa našej ZŠ zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému : „História hasičstva“.

      Súťaž vyhlásila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica.

      Téma výtvarnej súťaže sa žiakom páčila a vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy boli plné radosti a dobrej nálady.

      Veľmi nás potešili úspechy našich žiačok, ktorých výtvarné práce postúpili z územného kola do celoslovenskej súťaže v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochranySR.

      1. miesto získala Michaela Boháčiková zo IV.B triedy.

      Na 2.mieste bola Alexia Spišiaková zo IV.A triedy.

      Na 3.mieste sa umiestnia Natália Slabejová, tiež zo IV.A triedy.

      Rovnako sa tešíme aj z úspechu Vanesky Šutákovej, žiačky z II.A triedy ,

      ktorá sa zapojila do literárnej časti súťaže "Ochrana pred požiarmi očami detí a mládeže" a napísala krásnu báseň. Všetkým dievčatám budeme držať palce, aby boli rovnako úspešné aj v celoslovenskom kole.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Hviezdoslavov Kubín

      Prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Aj v tomto náročnom čase sa v našej škole uskutočnili triedne kolá súťaže, či už v triedach alebo v rámci online hodín.

      Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechu v ďalších kolách.