• Zber papiera
     • Zber papiera

     •  

       

       

       

       

       

      ZBER PAPIERA – OZNAM

      V dňoch od 12.X. do 16.X. 2020 bude prebiehať školská akcia Zber papiera.

      Z dôvodu proti pandemických opatrení bude jej priebeh nasledovný:

      • zviazaný papier (nie kartón) odovzdá rodič v Zberných surovinách, Stavebná č. 2 ( Majer oproti Betonárke ) pán Drozd
      • Zberné suroviny vypíšu pre rodiča doklad s menom a množstvom odovzdaného papiera
      • rodič (dieťa) odovzdá doklad triednej učiteľke
      • triedna učiteľka odovzdá doklady za triedu (do 20.X.) p. Karolyiovej – zodpovednej za akciu

      Akcia bude tak ako po iné roky vyhodnotená a najlepšie triedy aj jednotlivci budú odmenení.

      V prípade nejasností  kontaktujte p. Karolyiovú

      (cez správu na Edupage alebo alzbeta.karolyiova@gmail.com )