Navigácia

Strom života

Strom života

Charakteristika organizácie

Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových základoch a zameriavajú sa na tému čistoty ovzdušia, na tému vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzitu, na tému globálneho otepľovania a spotreby energie a na tému ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane záchrany technických pamiatok.

Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. V rámci komunikačných zručností sa zameriava na argumentáciu prostredníctvom exaktne overených faktov, nenásilne obhajovanie vlastného názoru a rešpektovanie názorov iných. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí. Jeho krédom je „učiť sa vnímať krásu a tvoriť krásu,  pretože slovami Dominika Tatarku „Krajina je výtvarným dielom národa“.

Vízia organizácie

Strom života dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt.  Členovia organizácie rešpektujú dobrovoľnú spoluprácu a poskytujú istotu, že ich snaženie je založené na vnútornej motivácii a úprimnej snahe zlepšiť kvalitu života, životného prostredia a medziľudských vzťahov.

Ponuka programov environmentálnej výchovy

Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy, pomocou ktorých sa snažíme v deťoch a mládeži prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou.

Programy environmentálnej výchovy:

ovzdusie

energia

voda

odpady

Modré z neba

Tajomná energia

Živá voda

Zakliata hora

  biodiverzita

poklad

 media

 

Dúha života

Krajina pokladov

Príbehy Zeme

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria