Navigácia

Informácie pre deviatakov skúška

Výchovné poradenstvo

Informácie pre deviatakov

Prijímacie pokračovanie informácie pre deviatakov

 

 

Ako s prihláškami na strednú školu?

 

 1. Prihlášky vypisuje výchovná poradkyňa v programe PROFORIENT (v júni) už pre ôsmakov
 2. Podrobné informácie o prijímacom pokračovaní sa dozviete na stretnutí s rodičmi 
   začiatkom kalendárneho roka 2018-termín sa upresní. (uvítam aj žiakov)
 3. Žiak si môže podať štyri prihlášky ( 2 s talentovými skúškami – vo februári

      a 2 „obyčajné“ – v marci)

                       TESTOVANIE9     21. marca 2018

Všetci žiaci vykonávajú prijímacie skúšky . Na prihlášky uvádzam koncoročné známky z vysvedčení za 6.,7. a 8. ročník a 9. ročník polročné. Priemer sa počíta zo známok za 8. a 9. ročník. Výchovné predmety sa do priemeru nezapočítavajú.

Každá škola si zverejňuje svoje kritériá na svojich internetových stránkach.

Vo všeobecnosti platí, čím má žiak lepší priemer, tým vyššie v " poradovníku" sa umiestni.

4. Žiaka škola uvoľní na dni otvorených dverí stredných škôl iba v sprievode rodičov   na dve školy, ak svoju účasť vopred nahlásili triednemu učiteľovi.

 

V prípade záujmu o konzultáciu zo strany rodičov, prosím o včasné nahlásenie tejto skutočnosti na adrese : sekeresova@centrum.sk

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria