• Nadpis

    • Názov: Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica

     Fakturačná adresa:
     Základná škola Golianova 8, Banská Bystrica
     Adresa:

     Golianova 8
     97401, Banská Bystrica
     IČO: 17067391
     DIČ: 2021086045

     E-mail: zsgolianova@gmail.com

     Tel. kontakty:
     Škola tel.: 048/4145385
     mobil: 0918878271
     Riaditeľ školy: PaedDr. Peter Zlevský, t.č. 048/4147851