Navigácia

Ekostopa

Ekostopa

Tlačová správa

 

Ekologická stopa – prvé udeľovanie certifikátov školám

Svetový deň životného prostredia, 5. jún 2010, je aj dňom udeľovania historicky prvých certifikátov ekologickej stopy školám na Slovensku.

 Slovenská agentúra životného prostredia má za sebou prvý rok realizácie školského programu Ekologická stopa. Ide o inovatívny edukačný program, prvý svojho druhu na Slovensku a pravdepodobne len piaty vo svete

Hlavným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na planétu Zem. Skúmať každodenné rozhodnutia a hľadať správne voľby v prospech životného prostredia.

Cieľovou skupinou sú učitelia a žiaci materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike.

Základom programu je internetový kalkulátor počítajúci ekologickú stopu školy– vplyv školy na životné prostredie – v ôsmich hlavných kategóriách spotreby:

 • Elektrina
 • Kúrenie
 • Voda
 • Stravovanie
 • Odpad
 • Doprava
 • Budovy a pozemky
 • Nákup a vybavenie

Registrácia škôl do programu je otvorená a prebieha od septembra 2009. Školu registruje učiteľ vyplnením on-line registračného formulára na www.ekostopa.sk/registracia

Každej škole, ktorá splnila kritérium certifikácie, bude pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2010, udelený Certifikát ekologickej stopyškoly za školský rok 2009/2010. Udeľovanie certifikátov v tento deň by sa malo stať každoročnou tradíciou upozorňujúcou verejnosť na fakt, že príroda a Zem je len jedna!

Viac informácií na www.ekostopa.ska na nižšie uvedených kontaktoch: 

 

Slovenská agentúra životného prostredia                                

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie

Tajovského 28, P. O. BOX 252

975 90 Banská Bystrica

Slovenská republika                                                    

     

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria