Navigácia

2008/2009

Školská úroveň

PREDMET - NÁZOV AKCIE  MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Slovenský jazyk      
Hviezdoslavov Kubín      
2.-4.roč.      Poézia Caban Tomáš 2.B 1.
  Majlingová Zuzana 4.B 2.
  Šediba Ján 2.B 3.
                    Próza: Zaušková Lenka 3.B 1.
  Longauer Peter 2.A 2.
  Maľová Stela 3.A 3.
Matematika      
Archimediáda Oravec, Francl, Kajúch,    
  Bíreš 7.B 1.
  Bečko, Drmaj, Magurský,    
  Šuster 7.A 2.
  Pipíšková, Matušková    
  Babinská, Golian 7.C 3.
  Sámel, Dušek, Midriak,    
  Haring 7.D 4.
Fyzika      
Olympiáda Hulinová Patrícia 9.D  
úspešní riešitelia: kat. E Švecová Marianna 9.B  
  Reháková Kristína 9.B  
  Valašťanová Katarína 9.B  
úspešní riešitelia: kat. F Leška Šimon 8.A  
  Kuric Vladimír 8.D  
  Vránsky Miroslav 8.A  
  Igniatovič Božidar 8.A  
Chémia      
olympiáda Hulinová Patrícia 9.D 1.
  Gašpar Ján 9.D 2.
  Švecová Marianna 9.B 3.
  Murgašová Kristína 9.B 4.
  Reháková Kristína 9.B 5.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria