Navigácia

Škola podporujúca zdravie

Projekt Škola podporujúca zdravie

Dieťa má právo na zdravý život, my máme povinnosť toto právo naplniť.
Projekt Škôl podporujúcich zdravie sa rozbiehal v roku 1993, kedy vo funkcii riaditeľa školy bol p. Nemčok a koordinátorkou bola p.uč. Šulcová. Počas svojho desaťročného pôsobenia v sieti ŠPZ sme zorganizovali celú škálu aktivít v prospech vývoja zdravého dieťaťa.
Od začiatku mal tento projekt vhodnú postupnosť úloh i vyváženosť v pôsobení na telesné i psychické zdravie. Naša škola sa profilovala nielen výraznými športovými aktivitami. V súčasnosti vykonávajú funkciu koordinátorov p.uč.Cibuľová a Tomková s p.uč.Komanovou a Bialekovou a všetkými, ktorým záleží na zdravom živote našich žiakov, zabezpečujú plnenie úloh na tomto úseku, uvedomujúc si slová slávneho Senecu:
„Nech sa pohneme kamkoľvek, pôjdu s nami dve najkrajšie veci, príroda a vlastné zdravie.“

Koordinátor projektu: Mgr. Miroslava Cibuľová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria