• Projekt Dúha

   • Ak denno-denne prechádzame popri tých istých miestach, zovšednejú nám. Často sa pristihneme, že ich vôbec nevnímame, alebo ich vnímame ako bežnú súčasť nášho každodenného života. Len keby zrazu zmizli z povrchu zemského, a viac by sme ich nemohli vnímať zrakom, sluchom ani čuchom, len vtedy by sme si uvedomili, že nám tie miesta – tie známe miesta chýbajú. Takým miestom pre pedagógov je škola plná detí s neodmysliteľným zhonom, krikom, smiechom... .
    Súčasťou školy je školský klub detí – miesto, kde by sa deti mali cítiť bezpečne, šťastne a zdravo, aby popoludnie strávili zaujímavo, hravo a hlavne radostne. Náš školský klub detí sa zo všetkých síl snaží vytvoriť našim deťom takéto podmienky už niekoľko desaťročí. Po výdatnom daždi sa objavila na oblohe krásna pestrofarebná dúha, ktorá vkĺzla do našej školy a otvorila bránu krúžkovej činnosti pre naše deti po ukončení vyučovania. Nám pedagógom, ktorí sa staráme o deti, nemôže byť ľahostajné, ako trávia svoj voľný čas, a preto sme sa rozhodli zaujať ich niečím novým, nevšedným, ale pritom lákavým.
    Týždeň má päť dní, a nebolo ľahké skoordinovať činnosť v školskom klube detí tak, aby bola čo najbohatšia.

    Jana Chriašteľová , Milada Lepišová
    Metodické združenie školského klubu detí