Navigácia

História školy

História našej školy

Základná škola je štátna deväťročná škola, ktorá poskytuje povinné vzdelanie deťom vo veku 6 až 16 rokov.

1964 Otvorenie školy
973 žiakov, 23 tried klasického typu, 2 odborné učebne a telocvičňa

1968 Založenie športových tried
škola ako prvá v bývalom Československu otvára športové triedy ľadového hokeja
našimi žiakmi boli: Michal Handzuš, Richard Zedník, Vladimír Országh, Ivan Majeský, Tomáš Surový, Dárius Rusnák...
otvorenie športových tried klasického lyžovania: Jaroslava Bukvajová

1993 Začlenenie školy do projektu ŠPZ
škola sa stáva členom medzinárodnej siete škôl podporujúcich zdravie v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie so sídlom v Kodani
je jednou z 10 škôl na Slovensku, ktoré prijímajú program zdravého vývinu našej mladej generácie
získanie právnej subjektivity
škola ako 1. v okrese Banská Bystrica získava právnu subjektivitu
Založenie školského športového strediska v športovej gymnastike
založenie školského športového strediska zameraného na športovú gymnastiku dievčat

1999 Realizácia projektu ZMENA
triedy I. stupňa sa zapájajú do projektu alternatívneho vzdelávania
Začlenenie do projektu Odstraňovanie počítačovej negramotnosti
otvorená nová počítačová učebňa

2000 Realizácia medzinárodného projektu SOCRATES
od školského r. 2000/2001 pracujeme so žiakmi našej školy na medzinárodnom projekte, škola získava registráciu v podprograme Comenius 1,ktorý je podporovaný EÚ
Založenie školského športového strediska v basketbale dievčat

2001 Založenie školského športového strediska v karate

2002 Vznik školského športového strediska v biatlone
Realizácia projektu INFOVEK
moderná multimediálna počítačová učebňa využívaná aj mimo vyučovania

2008 Slávnostné otvorenie Arény Barani
Dňa 12.6.2008 sa v priestoroch novo vybudovanej Arény Barani pri ZŠ Golianova uskutočnilo slávnostné otvorenie 1. etapy rekonštrukcie a výstavby športového areálu.


2009 Slávnostné otvorenie Atletického a športového areálu
Išlo o komplexnú rekonštrukciu bežeckého oválu a športovísk umiestnených vo vnútri oválu. Vznikli ihriská na futbal, basketbal, volejbal, tenis ako aj všetky ostatné atletické disciplíny. Súčasťou tejto plochy je aj pieskové doskočisko a vrhací sektor. Celý areál je vybavený novým pryžovým povrchom CONIPUR.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria