Navigácia

Profil verejného obstarávateľa Zmluvy, faktúry, objednávky, správy

Verejnosť

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola Golianova 8 Banská Bystrica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").  V zmysle zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje škola na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude povinne uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Názov:

Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici
IČO: 17067391
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Golianova 8
PSČ: 97401
Kontaktná adresa:
Obec: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Ulica a číslo: Golianova 8
Kontaktná osoba:
Meno: PaedDr. Peter Zlevský
Telefón: 048/4145385
E-mail: zsgolianova@gmail.com
Meno: Mgr. Pavol Babic
Telefón: 048/4145385
E-mail: babic.zsgolbb@gmail.com

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria