Navigácia

ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ OKRESNÁ ÚROVEŇ KRAJSKÁ ÚROVEŇ CELOSLOVENSKÁ ÚROVEŇ MEDZINÁRODNÁ ÚROVEŇ

Výsledky žiakov

OKRESNÁ ÚROVEŇ

PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Matematika      
Náboj Junior Jana Kuricová IX.D 2.
Náboj Junior Alžbeta Dušeková IX.D 2.
Náboj Junior Ľudovít Nábělek IX.D 2.
Náboj Junior Adam Koubek IX.C 2.
Náboj Junior Michal Klimo VIII.D 6.
Náboj Junior Nándor Zaťko VII.B 6.
Náboj Junior Miroslav Žabka VII.B 6.
Náboj Junior Marian Babiak VII.C 6.
olympiáda Alexander Slávik IX.A 8.
Pytagoriáda Gálisová III.A úsp.rieš.
  Sochanová III.A úsp.rieš.
  Hatalčíková IV.C úsp.rieš.
Pytagoriáda Jakub Šediba VII.C 9.
Fyzika      
olympiáda Kuricová Jana IX.D 2.
olympiáda Klimo Michal VIII.D 6.
olympiáda Štanda Daniel VIII.D 8.
olympiáda Žabka Miroslav VIII.B 10.
       
Chémia      
olympiáda Nábělek Ľudovít IX.D 2.
  Jana Kuricová IX.D 3.
       
Geografia      
olympiáda Nábělek Ľudovít IX.D 3.
       
       
Technická výchova      
TCHV - olympiáda Klimo Michal VIII.D 1.
TCHV - olympiáda Nábělek Ľudovit IX.D 1.
       
       
Slovenský jazyk      
Európa v škole Baranka Juraj VII.A cena por
Európa v škole Naňová Anja VII.D cena por
Kováčova Bystrica Matejková Júlia VI.A 3.m.
Kováčova Bystrica Alžbeta Dušeková IX. D 3.m.
HK - III. kat. -poézia Alžbeta Dušeková IX.D postup
       
       
Biológia      
       
       
Olympiáda zdravej výživy      
obvodné kolo     4. miesto
      4. miesto
      4. miesto
      4. miesto
Anglický jazyk      
Kateg.1.A Adam Longa 7.A 1.miesto
Kateg.1.B Hudoba Martin 9.C 4.miesto
Výtvarná výchova     cw
Európa v škole Burianová Alexandra VI.B 1.
Doprava očami detí Viktória Kordošová 6.C 1.
  Burianová Alexandra VI.B 2.
  Andrea Snopková 6.C 3.
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
TELESNÁ VÝCHOVA      
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ      
družstvo chlapcov B Brodňanský R.,Brodňanský A.    
  Galát, Jackuliak   1.
družstvo dievčat B Valaštiaková, Pýchová, Riečanová    
  Paprčiaková, Plajová   2.
družstvo dievčat A Dudášová, Babčanová, Pinková,     
  Trnovská, Galátová   2.
družstvo chlapcov A Kováč, Tavačiak, Paprčiak, Valent   5.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria