Navigácia

ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ OKRESNÁ ÚROVEŇ KRAJSKÁ ÚROVEŇ CELOSLOVENSKÁ ÚROVEŇ MEDZINÁRODNÁ ÚROVEŇ

Výsledky žiakov

ŠKOLSKÁ ÚROVEŇ

 

PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Matematika      
MAT - Pytagoriáda Sartoris Peter V.C 1.
MAT - Pytagoriáda Kováčik Peter VI.B 1.
MAT - Pytagoriáda Hatalčík Mário VI.B 2.
MAT - Pytagoriáda Hanesová Nina VI.D 3.
MAT - Pytagoriáda Kvarteková Barbora VI.B 4.
MAT - Pytagoriáda Gális Daniel VI.A 5.
MAT - Pytagoriáda Šediba Jakub VII.C 1.
MAT - Olympiáda Gregorová Sára V.B úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Badurová Dominika V.D úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Sartoris Peter V.C úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Raškovič Samuel V.C úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Kaššayová Ivana V.C úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Slávik Alexander IX.A úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Klimek Matej IX.D úspešný riešiteľ
FYZ - Olympiáda Kuricová Jana IX.D úspešný riešiteľ
FYZ - Olympiáda Nábělek Ľudovít IX.D úspešný riešiteľ
FYZ - Olympiáda Koubek Adam IX.C úspešný riešiteľ
FYZ - Olympiáda Klimo Michal VIII.D úspešný riešiteľ
FYZ - Olympiáda Baksová Gréta VIII.D úspešný riešiteľ
FYZ - Olympiáda Štanda Daniel VIII.D úspešný riešiteľ
FYZ - Olympiáda Žabka Miroslav VIII.B úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Hanesová Nina VI.D úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Zvarová Sandra VII.D úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Kvasna Tadeáš VII.A úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Klimanová Renáta VII.B úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Šediba Jakub VII.C úspešný riešiteľ
MAT - Olympiáda Turčan Miloš VII.A úspešný riešiteľ
GEG - Olympiáda Snopková Andrea VI.C  
GEG - Olympiáda Václavíková Lea VI.C  
GEG - Olympiáda Hanesová Nina VI.D  
GEG - Olympiáda Majzel Samuel VII.B  
GEG - Olympiáda Ťažký Timotej VII.C  
GEG - Olympiáda Klimanová Renáta VII.B  
Slovenský jazyk a literatúra      
Rétorika 5., 6. roč.  Timko Tomáš VI.A 1.
Rétorika 5., 6. roč.  Mišániová Lucia VI.C 2.
Rétorika 5., 6. roč.  Hanesová Nina VI.D 3.
HK - II.kat. - próza Oráčová Alexandra IV.B 1.
HK - II.kat. - próza Schmitz Swen V.B 2.
HK - II.kat. - próza Pýchová Kristína V.B 3.
HK - III.kat. - próza Baranka Juraj VII.A 1.
HK - III.kat. - próza Riečanová Jana VIII.D 2.
HK - III.kat. - próza Vajdová Kristína VIII.B 3.
HK - II.kat. - poézia Matejková Júlia VI.A 1.
HK -II.kat. - poézia Kúr Adrián IV.C 2.
HK - II.kat. - poézia Gregorová Sára V.B 3.
HK - III.kat. - poézia Dušeková Alžbeta IX.D 1.
HK - III.kat. - poézia Kľačko Milan VII.D 2.
HK - III.kat. - poézia Majzel Samuel VII.B 3.
HK - I.kat. próza Michal Pecha 3.C 1.
HK - I.kat. próza Tereza Michelíková 3.B 3.
HK - I.kat. próza Dominik Valent  2.C 3.
HK - I.kat. poézia Durajová Elizabeth 2.A 2.
HK - I.kat. poézia Zvarová Ema 3.C 2.
HK - I.kat. poézia Gálisová Zuzana 3.A 3.
Hľadáme básnic. talenty Burianová Alexandra VI.B 1.
Hľadáme básnic. talenty Falťanová Janka VI.D 2.
Hľadáme básnic. talenty Macková Alexandra VI.D 3.
Hľadáme básnic. talenty Júlia Matejková VI.A 3.
Olympiáda v anglickom jazyku      
šk.kolo Adam Longa kat.1A 7.A 1.
  Martin Hudoba kat.1.B 9.C 1.
  Alex Vicena kat.1.C 9.C 1.
       
       
       
       
       
       
       
Olympiáda zdravej výživy      
       
       
  Remper Ľubomír  1.miesto 9.C úspešný riešiteľ
  Remper Ľubomír  2.miesto 9.C úspešný riešiteľ
Olympiáda v nemeckom jazyku      
šk.kolo Bábelová Michaela 1.miesto 9.D úspešný riešiteľ
obvodné kolo Kuricová Janka 2.miesto 8.D úspešný riešiteľ
Olympiáda v ruskom jazyku Laurinc Michal 1.miesto 9.C úspešný riešiteľ
šk.kolo A1 kat. Laurinc Michal 3.miesto 9.C úspešný riešiteľ
       
šk.kolo A3 kat. Ľudovít Nábělek 9.D 1.miesto
krajské kolo A3 kat. Jana Kuricová 9.D 2. miesto
Chemická olympiáda      
školské kolo Jana Kuricová, Ľudovít Nábělek 9.D 1. a 2. miesto
       
  ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE    
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
       
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ      
družstvo chlapcov B Brodňanský R.,Brodňanský A.   postup okres
  Galát, Jackuliak    
družstvo dievčat B Valaštiaková, Pýchová, Riečanová   postup okres
  Paprčiaková, Plajová    
družstvo chlapcov A     postup okres
       
družstvo dievčat A Galátová,    postup okres
       
Majstrovstvá 1.stupňa v šplhu na tyči      
1.roč. chlapci Maxim Khoroshun 1.A 1.
  Oliver Gernic 1.B 2.
1.roč. dievčatá Ema Szemová 1.A 1.
  Natália Holeková 1.B 2.
2.roč. chlapci Matúš Kinčok 2.A 1.
  Martin Viktor 2.A 2.
  Dominik Kováč      2.C 3.
2.roč. dievčatá Emma Rychnavská 2.C 1.
  Linda Trnovská 2.B 2.
  Eliška Brašeňová   2.B 3.
3.roč.chlapci Dodko Ladický 3.A 1.
  Sedláček 3.A 2.
  Tomáš Číž 3.B 3.
3.roč. dievčatá Karolína Babčanová 3.C 1.
  Ema Maderová 3.A 2.
  Tosinger Nikoleta 3.A 3.
4.roč.chlapci David Jackuliak 4.A 1.
  Adrian Kúr 4.C 2.
  Patrik Živický 4.B 3.
4.roč. dievčatá Bianka Uhliarová 4.C 1.
  Nina Plajová 4.C 2.
  Alexandra Brillová 4.B 3.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria