Navigácia

Organizačná štruktúra školského klubu detí Zameranie, ciele ŠKD a časovo-tematický plán ŠKD Prijatie a vylúčenie žiaka z ŠKD Poplatky Dochádzka do ŠKD a preberanie detí z ŠKD AKTIVITY nášho klubu

                                           

 .............pozri stránku FOTOALBUM...........aktivity klubkáčov                          

 

 

smiley  cheeky  surprise  cool  wink  devil  laugh  frown  blush  wink  smiley  surprise  wink  angel  cheeky  cool  smiley  cheeky  wink  smiley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PRVÁCI MEDZI NAMI " 

25.9.2013 sa uskutočnilo prijatie prváčikov medzi klubkáčov nášho školského klubu.

Prvákov privítali všetky deti výchovných oddelení. P. vychovávateľka Evka predčítavala prváčikom sľub, ktorý malí prváci opakovali a stali sa tak členmi našej veľkej rodiny.

Každý prváčik získal Certifikát klubkáča a omaľovánku. Druháci, tretiaci a štvrtáci vytvorili so všetkými prvákmi Kruh priateľstva a spoločne si zaspievali pieseň "Keď si šťastný..."

Spev všetkých detí sa rozliehal do širokého okolia. Prváci boli nadšení a šťastní, že majú veľa nových kamarátov, ktorí im radi pomôžu.

(viď foto vo fotoalbume)

 

 

"VODA JE ŽIVOT"

2.10.2013 sa klubkáči 4. oddelenia zúčastnili výstavy o vode, ktorú pripravila AŽP v Banskej Bystrici v priestoroch Mestskej radnice. 

Výstava bola veľmi zaujímavá, pretože bola inštalovaná formou interaktívnych blokov, ktoré zaujalio všetky deti.

(viď foto vo fotoalbume)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

2012-2013

  STOP DROGÁM  !

V rámci aktivít ŠKD s tematikou prevencie proti drogám sme v mesiaci november vo výchovných  oddeleniach pracovali s knihou „Nenič svoje múdre telo“, od Claire Raynerovej, ktorá svojim obsahom výborne vykresľuje aj deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog  a psychoaktívnych látok v našom organizme. Adekvátnym spôsobom hovorí o legálnych a nelegálnych drogách, o prevencii, a o tom, aké škody môže droga narobiť. Obsahuje veľa informácií o ľudskom tele, o návykových látkach a formuje pozitívny postoj žiakov k zdravému životnému štýlu.

Kniha má bohaté, účelné a pôsobivé ilustrácie, dáva odpovede na mnohé otázky a vysvetľuje riziká užívania návykových látok, ktoré ohrozujú zdravie človeka.V knihe je všetko vyjadrené jednoducho a prijateľne tak, že pri práci s ňou zaujala každého. Deti  boli schopné čo najhlbšie pochopiť zložité informácie.Prednosťou tejto knihy je, že vyznieva kladne a končí varovaním pred nebezpečenstvom a návodom ako sa vyhnúť pred nástrahami akýchkoľvek drog.

                                                        

 

     ZOBER LOTU, NIE DROGY !

Už sa stalo tradíciou, že deti z nášho školského klubu každoročne uskutočňujú v rámci prevencie proti drogám akciu „Pochod priateľstva“.Stalo sa tak a j 8. novembra. Bol krásny  slnečný deň ako stvorený pre turistickú vychádzku do prírody. Všetky deti zo šiestich výchovných oddelení  so svojimi p. vychovávateľkami  sa vybrali do prírody nad banskobystrickú Kalváriu, aby si spoločne sľúbili , že nikdy nebudú brať drogy. Na znak tohto sľubu zapálili Fakľu priateľstva a zasúťažili si v behu a chytaní lopty.Žiaci  tretích ročníkov zložili  usporiadaním  kartičiek heslo: „ Zober loptu, nie drogy!“, ktoré s radosťou vyslovili všetky deti na Urpíne.

 

                                                                                                         Prváci medzi nami

 

V stredu 19. septembra 2012 sa deti zo školského klubu stretli na športovom ihrisku, aby medzi seba privítali nových kamarátov - prvákov. Každé dieťa si vybralo jedného prváčika a podaním ruky ho prijalo do nášho veľkého kolektívu

“Kolektívu detí ŠKD“.    Na záver sme si spoločne zaspievali pieseň – Keď si šťastný.

    

                                                                                                                                         Popoludnie so  záchranárskym psom

         Prváci ŠKD zažili zaujímavé  popoludnie so psíkom , ktorý patrí do Kynologického klubu v Banskej Bystrici. Výcvik tohto 4- ročného krásavca nám predviedla žiačka našej školy a členka klubu, Dianka Dropčová, ktorá sa o psíky nielenstará s veľkou láskou,  ale venuje sa aj výcviku. ...... reagoval na všetky povely s rešpektom a presnosťou. Ukážkou výcviku tohto štvornohého kamaráta presvedčila deti, že psíkov sa netreba báť, a že v dobrých rukách sa z nich stávajú

najlepší priatelia človeka, ktorí dokážu v ťažkej situácii človeku nielen pomôcť, ale ich aj  zachrániť.

 

 

                                                                                                                                                                ZÚBKY AKO PERLIČKY

...by chcel mať určite každý. Podarí sa to všetkým tým, ktorí sa príkladne starajú o svoje zúbky. Aby naši prváci vedeli ako na to, pozvali sme v jedno novembrové popoludnie do ŠKD dentálne hygieničky.

V  rámci besedy  deťom porozprávali  a prakticky ukázali, ako sa majú správne starať o svoju ústnu dutinu. Veľmi zábavná bola časť besedy, kde mali deti možnosť pozrieť si model chrupu - rezákov a stoličiek. Ešte zábavnejšia časť

bola, keď si všetky deti pod dozorom skúsených odborníčok čistili zúbky zubnými pastami a kefkami, ktoré im priniesli.

 

 

 

Výstavka detských prác z ŠKD.

Ako už býva zvykom vystaviť najkrajšie práce na nástenku, nebolo tomu inak aj v predvianočnom a valentínskom čase, kedy sa „ naši malí“ mohli realizovať v tvorbe originálneho vianočného a valentínskeho pozdravu.

A tak deti nelenili a snažili sa svojou nápaditosťou, fantáziou vytvárať také práce, ktoré potešili dušu nielen blízkeho, ale aj ich samých. Používali rôzne výtvarné techniky, vymýšľali krásne priania a želania.    Výsledok ich práce spestril triedy a aj chodbu našej školy.

 

 

 Mikulášsky darček

Milé tety, milí ujovia! 

                                   Týmito srdečnými slovami sa prihovárala a uvádzala program Katka Vrbická, dňa 5.decembra 2012,  obyvateľom Strediska sociálnych služieb, na Ulici 9.mája v Banskej Bystrici. Posedenie pre obyvateľovtohto zariadenia sme pripravili v spolupráci

s rodičmi /p. SámeľovouPriehradnou a p. Vrbickým/ a deťmi 6. výchovného oddelenia  ŠKD, v predvečer s príležitosti Mikuláša a blížiacich sa najkrajších sviatkov roka Vianoc. 

S pestrým kultúrnym programom, ktorý bol zostavený z vianočných básničiek, ľudových pesničiek, kolied a spoločenského tanca sa deti snažili tetám a ujom spríjemniť chvíle zaslúženého oddychu a navodipríjemnú predvianočnú atmosféru.Zúčastneným rodičom a

všetkým    účinkujúcim deťom patrí  veľké    „Ďakujeme!“ 

 

       TRAJA TUČNIACI a potopa sveta ...........s MIKULÁŠOM

V predvianočnej nálade sme opäť zavítali do Bábkového divadla na Rázcestí, kde nás čakal zaujímavý príbeh o silnom priateľstve troch tučniakov, ktorí museli čeliť zložitej a nebezpečnej situácii – veľkej potope sveta.

 Aj keď si často nerozumeli, predsa len stále hľadali a nachádzali spôsoby, ako spolu žiť, priateliť sa, pomáhať si a myslieť jeden na jeden druhého.

Ani tento rok na nás nezabudol Mikuláš, ktorý odovzdal zástupcom detí jednotlivých výchovných oddelení darčekové poukážky na nákup hier pre všetky deti školského klubu.

Mikulášovi prispelo Občianske združenie Uhlisko......ĎAKUJEME za predstavenie a darčeky. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           NOVOROČNÝ   VIACBOJ

Vianočné prázdniny ubehli ako voda, a my sme sa opäť stretli v novom roku , aby sme si vyskúšali sily a vytrvalosť v zimných športových disciplínach.  Deti každého výchovného oddelenia súťažili v bežeckom slalome, v hode snehovou guľou

 basketbalového koša, v klzákovej štafete, v skoku   z miesta a v streľbe do hokejovej bránky.     V každom oddelení boli ocenení piati najšikovnejší žiaci, ktorým sa najviac darilo. Tešili sme sa z pohybu, ale  hlavne z  dobrého pocitu, že sme znovu

  niečo spravili pre svoje zdravie v prekrásnej zasneženej prírode.      

 

 

CHOV KAČÍC

    

Deti v školskom klube vedia, že zima je pre všetky  zvieratká veľmi náročná. Príchodom zimy sa pri ľudských obydliach objavujú vtáky, ktoré si hľadajú potravu.

Preto vtáctvu pomáhame aj my prikrmovaním.  Každý rok sa  snažíme prikrmovať kačky, ktoré prielietajú na rieku Hron. Nečakane sa k nám priblížili  do bezprostrednej blízkosti. S radosťou sme im hádzali suché pečivo  a káčere sa nám

odvďačili ukážkou nádherne sfarbeného peria.                                                    

 

                                                                                                   

Národný park Nízke Tatry

Prírodné hodnoty Nízkych Tatier sú viac ako dve desaťročia pod ochranou Národného parku Nízke Tatry, ktorý vyhlásili v roku 1978. Rozloha je približne 728km2, s ochranným pásmom 1 102 km2, čím je rozlohou najväčším národným parkom na území Slovenska.

V roku 1997 sa kvôli účinnejšiemu uplatňovaniu ochrany prírody sa pristúpilo k úpravám hraníc národného parku. Rozprestiera sa po oboch stranách hlavného hrebeňa Nízkych Tatier od Kráľovej holepo Donovaly. Správa Národného parku Nízke Tatry má sídlo

v Banskej Bystrici.

Dňa 30. januára 2013 sa uskutočnila pre VI. výchovné oddelenie v rámci prírodovedno-environmentálnej výchovy akcia so žiačkou 9.D triedy M. Kossovicchovou, ktorá odprezentovala deťom svoju prácu „Národný park Nízke Tatry“ - obohatenú o vlastné fotografie

a rozprávanie príbehov z prírody. V prezentácii poukázala na rôzne zaujímavosti o NAPANTe - Národný park charakterizujú dlhé doliny, hlboké kaňony a strmé bralá, v hornej časti prevažuje kosodrevina a trávnaté hole, napriek tomu prevládajú v národnom parku lesné

porasty, pod kosodrevinou dominujú smrekové lesy, nižšie aj zmiešané lesy s jedľou, bukom, smrekom, smrekovcom a javorom. Turisti môžu vystúpiť na najvyššie nízkotatranské končiare Chopok a Ďumbier, ktoré ponúkajú fasinujúce výhľady takmer na polovicu

Slovenska. Najväčším bohatstvom parku sú viaceré jaskyne, z ktorých najznámejší je komplex Demänovských jaskýň. Žijú tu druhy našich veľkých šeliem ako sú medveď, rys či vlk, vyskytuje sa taktiež kamzík vrchovský- tatranský a svišť vrchovský.

Pre poznávanie prírody a jej prírodných krás sa správajme tak, aby ste nepoškodzovali prírodné prostredie, využívali náučné chodníky, lokality, sprístupnené jaskyne a tak neublížili prírode ani sami sebe.

 

 

Missák ŠKD

Dňa 4.februára 2013 sa uskutočnila  v školskom klube súťaž ,, Missák Škd“, kde sa hodnotila šikovnosť, prejav a samozrejme aj sympatia chlapcov z každého výchovného oddelenia. Tejto súťaži predchádzali výberové kolá v každom oddelení, z ktorého postúpil

jeden chlapec.

Súťaž prebiehala v 3 disciplínach, ktoré hodnotila porota z detí a nad všetkým dohliadala p. vychovávateľka Katka  Bošeľová. ,,Missáka“ uvádzala a chlapcov vyzývala p. vych. Zlevská.

 V prvom kole sa chlapci predstavili , uviedli svoje záľuby a koníčky. Druhá úloha bola náročnejšia. V športovom kole súťažiaci na čas plnili úlohy: chôdza po lane, hod loptičkou na cieľ, plazenie a stavanie veže z kociek. Poslednou disciplínou bol  návrh

 športového chlapčenského trička. Kde chlapci mohli naplno  predviesť svoju fantáziu a kreativitu.Počas súťaže našich chlapcov povzbudzovalo skvelé obecenstvo, ktoré tiež prispelo svojimi hlasmi a zapájalo sa do súťaže medzi jednotlivými kolami.

Body sa zapisovali na tabuľu a porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najšikovnejších chlapcov, pretože ich prejav bol veľmi vyrovnaný. Záver bol najkrajší. Každý chlapec získal korunku , ale víťazov sme mali len troch.

1.miesto: Dominik Valent z 1.C

2. miesto: Jakub Hrnčiarik zo 4.A

3. miesto: Martin Bezděka z 3.B                                                           VŠETCI  CHLAPCI BOLI SUPER !

 

 

 

STROM ŽIVOTA...

Oddelenia školských klubov detí úzko spolupracujú s neziskovou, environmentálnou organizáciou Strom života. Táto organizácia má viac ako 30 ročnú históriu. Strom života ponúka programy environmentálnej výchovy na rôzne témy. Pozornosť venuje a

j témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. Strom života taktiež podporuje umelecké aktivity mladých ľudí.

Z výchovných oddelení  sme v rámci nášho ŠKD vytvorili tri kluby -Klubkáčik, Recykláčik, Gaštankovia. V rámci nich sa zapájame do programov a súťaží, ktoré organizácia Strom života realizuje. Počas mesiaca december sme s deťmi vyrábali vianočné

pozdravy z vlastnoručne vyrobeného recyklované papiera a tým sme sa zapojili do súťaže s názvom: Deti deťom 2012. Deti zaujala technika výroby papiera a následne tieto informácie aj sprostredkovali svojim rodičom. Taktiež s radosťou vyrobený

recyklovaný papier vyzdobovali, kreslili rôzne vianočné motívy, ktoré sme použili na pozdravy. Napriek tomu, že výroba papiera bola veľmi prácna a pomerne zdĺhavá  sme radi, že sme sa zapojili do tejto súťaže, vďaka ktorej sme vyskúšali niečo nové,

zaujímavé. Môžeme povedať, že sa nám podarilo vyrobiť niekoľko veľmi pekných pozdravov

 

 

 

                                                                                                                                               HÁDANKOVÝ KRÁĽ

 

              Iste si aj vy pamätáte z detských čias rôzne hádanky, ktoré vám dávali rodičia, starí rodičia či učitelia v škôlke alebo škole.Hádanky patria k detstvu, podobne ako rôzne riekanky či básničky, vyčítanky, príslovia a porekadlá. Hádanky

inotajne pomenúvajú predmet, alebo nejaký  jav na základe vnútornej súvislosti, alebo podobnosti.

Čo je pre nás pri hádanke dôležité?

.....že sa oboznamujeme sa so starou ľudovou slovesnosťou, rozvíjame si pamäťové schopnosti, ale hlavne si pomocou hádaniek cvičíme  rozumové a logické myslenie.

HÁDANKY rozdeľujeme na veršovajky,  dopĺňajky, rýmovačky, kreslené hádanky, logické a matematické, hádanky o zvieratách,  rastlinách,  predmetoch, hádanky o prírodných úkazoch....

Všetky tieto zaujímavosti sa deti ŠKD dozvedeli 20.februára 2013 v súťaži "Hádankový kráľ", kde zmiešané družstvá 1.-4. ročníka súťažili v šiestich kolách slovných a kreslených hádaniek.  

 

Umiestnenie :

1 miesto  družstvo  zložené zo žiakov:

Chriašteľ Matej, Martin Halabuk, Lucia Priehradná, Anna Valová, Tomáš  Petrík

 

2 miesto  družstvo  zložené zo žiakov:

Tomáš Meiszlinger,  Rejdovianová, Samuel Tryzna, Gabriela Haringová, Natália Sochanová

 

3 miesto  družstvo  zložené zo žiakov:

Eliška Kolenčíková, Filip Németh, Nikola Paprčiaková, Ivana Kassaiová, Michal Pecha                                              Hádankový kráľ 2013  - Samuel TRYZNA          BLAHOŽELÁME !!!

 

   VYHODNOTENIE     ATLETICKÝ  TROJBOJ  ŠKD  – FINÁLE –  22.5.2013 

 

Umiestnenie

Meno a priezvisko súťažiaceho

Skok + Hod + Beh

 cm        m       s

Body/Odd./ Tr.

 

1.     m

Linda TRNOVSKÁ

161 + 12,20 + 10,9

23  / 2. /  1.B

2.     m

Sofia PINKOVÁ

140 + 10,00 + 11,2

19  / 2. /  1.B

3.     m

Eliška BRAŠEŇOVÁ

137 +   6,50 + 10,2

18  / 3. /  1.C

 

 

 

 

1.     m

Dominik VALENT

142 + 15,00 + 10,1

19  / 3. /  1.C

2.     m

Dušan IVANIČ

135 + 11,80 + 10,2

15  / 3. /  1.C

3.     m

Adam ZRAK

136 +   7,00 +   9,9

13  / 2. /  1.B

 

 

 

 

1.     m

Karolína BABČANOVÁ

157 + 11,00 + 11,5

25  / 5. /  2.C

2.     m

Eliška KADERJAKOVÁ

132 + 14,60 + 11,8

19  / 2. /  2.B

3.     m

Zuzana GÁLISOVÁ

150 +   9,50 + 13,0

17  / 4. /  2.A

 

 

 

 

1.     m

Marek HUDEC

155 + 13,25  +  9,9

24  / 2. /  2.B

2.     m

Adam TKÁČ

148 + 29,50 + 10,0

23 / 5. /   2.C

3.     m.

Michal MOKRÝ

126 + 15,10 +   9,9

20 / 5. /   2.C

 

 

 

 

1.     m

Bianka UHLIAROVÁ

161 + 15,00 +  9,9

23 / 6. /   3.C

2.     m

Kristína KOSOVIČOVÁ

158  +15,20 + 10,1

22 / 4. /   3.B

3.     m

Alexandra BRILLOVÁ

130 + 14,90 + 10,3

15 / 7. /   3.B

 

 

 

 

1.     m

David JACKULIAK

190 + 32,00 + 10,8

18  / 6. /  3.A

2.     m

Marek RATKOVSKÝ

150 + 16,00 +  9,9

17  / 7. /  3.B

3.     m

Matej ČIEF

175 + 13,80 + 11,1

13  / 6. /  3.C

Spracovala: AD 

 

VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME !                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria