Navigácia

Organizačná štruktúra školského klubu detí Zameranie, ciele ŠKD a časovo-tematický plán ŠKD Prijatie a vylúčenie žiaka z ŠKD Poplatky Dochádzka do ŠKD a preberanie detí z ŠKD AKTIVITY nášho klubu Textová podstrana

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Skolský klub detí

Príchod do ŠKD 

 

 1. Zákonní zástupcovia prihláseného dieťaťa oznámia vychovávateľkám ŠKD rozsah dochádzky a spôsob odchodu z ŠKD v zápisnom lístku. Skutočnosti, ktoré nie sú zapísané v zápisnom lístku dieťaťa, sú zákonní zástupcovia povinní písomne oznámiť (nie mobilom, SMS) vychovávateľke ŠKD.
 2. Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka (nie na základe SMS, mobilu).
 3. Za príchod dieťaťa do ranného klubu zodpovedá zákonný zástupca. Ranný školský klub je v prevádzke od 6:30 do 7:45 hod

Súvisiaci obrázokPreberanie dieťaťa z ŠKD  

Poobedný ŠKD – začína po skončení vyučovania, končí nasledovne:

 

Vchod A

Vchod B

Vchod C

Vchod D

16:00 hod.

3. A

3. B

3. C

4.A + 4.B + 4.C

16:10 hod.

1. A

1. B

1. C

 

16:20 hod.

2. A

2. B

2. C

 

 

Budova školy sa uzatvára 16:35 hod.

Rodič môže oznámiť cez slovníček aj skorší odchod dieťaťa z ŠKD, a to v časoch 12:30,13:00,13:30,14:00,14:30,15:00,15:30,16:00.                 Mimo vyhradených časov deti nebudú uvoľňované. Dieťa odchádza z triedy, zo šk. dvora samé a zodpovednosť za dieťa preberajú rodičia. Rodič čaká dieťa pred hlavným vchodom.  V prípade, že dieťa bude niektoré dni chodiť domov skôr, rodič vypíše a podpíše tlačivo, v ktorom súhlasí, že preberá zodpovednosť za dieťa od jeho samostatného opustenia triedy.

 

Pokiaľ bude dieťa z ŠKD odchádzať domov samé (okrem žiakov 1.ročníka – tu je nevyhnutné, aby žiaka vyzdvihol zákonný zástupca alebo súrodenec starší ako 10 rokov), treba popísať súhlas zákonného zástupcu.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
  Golianova 8
  Banská Bystrica
  97401
 • 048/414 53 85 - tajomníčka
  048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria