Navigácia

OZ Uhlisko Rada školy

Združenia školy

Rada školy

za pedagogických zamestnancov Mgr. Juraj Laubert
Mgr. Sylvia Pechová
za ostatných zamestnancov Jana Kupčová
za rodičov Mgr. Ján Pecník
Ján Tomaška 
Bc. Branislav Srnka 
Mgr. Peter Kollárik
delegovaní zástupcovia zriaďovateľa PhDr. Marcel Pecník
Ing. Mgr. Dávid Kapusta
Ing. Martin Úradníček
Dana Cibuľková -predseda

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria