Navigácia

2017/2018

OKRESNÁ ÚROVEŇ

OKRESNÁ ÚROVEŇ 2017 -2018
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Matematika      
olympiáda Kvasna Juraj 5.D 4.
olympiáda Sochanová Adela 5.D 8.
olympiáda Senina Marek 5.A 14.
olympiáda Zvarová Ema 7.D 3.
olympiáda Štít 6.A 3.
olympiáda Šťavina 6.A 3.
Pytagoriáda Richard Fedor 5.A 4.
Pytagoriáda Juraj Kvasna 5. D 8.
Pytagoriáda Eva Hatalčíková 8.C 17.
Pytagoriáda      
Anglický jazyk      
kategória 1A Michal Pecha 7.D 7.
kategória 1B Viliam Hudcovič 9.B 2.
Slovenský jazyk      
HK - III.kat. - poézia Gregorová IX.B postup RK
Výtvarná výchova      
Vesmír očami detí J. Laubertová 6.C 1.
Jarná  ikebana R.Tryznová 6.B 1.
Zimná ikebana R.Tryznová 6.B 1.
  M.Fedor 6.A 2.
Dejepis      
6. ročník Šaling Timotej 6. C 4.
7. ročník Gracová Eva 7.D 2.
7. ročník Pecha Michal 7.D 4.
8. ročník Oráčová Alexandra 8.D 3.
9. ročník Gregorová Sára 9.B 4. 
Geografia      
7. ročník Gracová Eva 7.D 1.
       
       
OKRESNÁ ÚROVEŇ
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
TELESNÁ VÝCHOVA      
GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ      
družstvo chlapcov A Daniel Cigler 2.C 2.
  Jakub Holek 3.C  
  Leon Sloboda 3.A  
  Mathias Maruška 2.C  
  Peter Surovec 2.C  
družstvo dievčat A Sofia Bartková 2.C 2.
  Dorota Golhová 2.C  
  Natália Gerö 2.B  
  Lara Hazuchová 2.B  
  Nina Polónyová 2.A  
družstvo dievčat B Ema Bažíková 5.B 2.
  Nina Galátová 5.B  
  Lilien Beňáková 6.A  
  Adela Rosputinská 4.A  
  Natália Holeková 5.D  
družstvo chlapcov B Richard Surovčík 4.A 3.
  Ján Šimčík 4.A  
  Peter Žiak 4.C  
  Lukáš Lačný 4.B  
  Marek Oboril 5.A  
CEZPOĽNÝ BEH Petra Šunová IX.B 1.
žiačky - jednotlivci Liliana Baculíková VII.B 5.
29.9.2016  Pod Bánošom Ema Zvarová VII.D 8.
  Linda Trnovská VI.B 21.
  Lenka Riečanová VIII.C 23.
  Eliška Mazálová VII.B 25.
  Dominika Bobríková  VI.B 27.
žiačky - družstvá Petra Šunová IX.B 1.
  Liliana Baculíková VII.B 1.
  Karolína Babčanová VII.B 1.
žiačky - družstvá Ema Zvarová, Riečnová Janeková   8.
       
žiačky - družstvá Trnovská, Mazálová, Bobríková   10.
       
CEZPOĽNÝ BEH Jakub Piasarovič IX.A 1.
žiaci - jednotlivci Matúš Vongrej IX.A 7.
  Matej Eliáš VIII.A 12.
  Kanoš   Zdenko VIII.A 13.
CEZPOĽNÝ BEH Jakub Piasarovič IX.A 1
žiaci - družstvá Matúš Vongrej IX.A  
  Medveď Jakub VI.B  
  Matej    Eliáš VIII.A  
  Kanoš   Zdenko VIII.A  
       
OK florbal žiačky      
OK basketbal žiačky E. Durajová, 8.C 1.
  A.Jančovičová 8:D  
  M.Mravíková 8.D  
  P.Šunová 9.B  
  V.Malovcová 9.B  
  R. Poórová 7.C  
  K.Králiková 9.B  
OK hádzaná žiaci Belička Kristián, Galát Radovan,    
  Bezděka Martin, Midriak Matúš,    
  Hrnčiarik Jakub, Zelina Matej,   2. miesto
  Hudcovič Viliam, Filipko Adam,    
  Lehotský Filip, Kúdelka Filip,    
  Dejl Denis, Rusko Šimon    
OK Futbal žiačky Beňáková Lili   2.miesto
  Donovalová Ema    
  Gálisová Zuzana    
  Giertlová Lea    
  Janeková Nikola    
  Králiková Kristína    
  Petrovičová Sofia    
  Styková Michaela    
  Žabková Martina    
  Vrbická Katarína    
OK vo futsale Belička Kristián IX.B  
  Bezděka Martin    
  Galát Radovan    
  Heka Frederik   3.
  Hrnčiarik Jakub IX.B  
  Hronec Patrik    
  Hudcovič Viliam IX.B  
  Kandra Kevin    
  Lehotský Filip    
  Opaterný Stanislav    
OK v hádzanej žiačky Beňáková Lilien    
  Donovalová Ema    
  Durajová Evka    
  Gondášová Vanessa    
  Holečková Martina    
  Jančovičová Anna   3.
  Králiková Kristína    
  Mravíková Michaela    
  Paliderová Lujza    
  Petrovičová Sofia    
OK v bedmintone žiačok Mravíková Michaela    
  Durajová Evka   1.
OK v bedmintone žiakov Midriak Matúš    
  Filipko Adam   2.
Mc Donalds Cup -1.stupeň Babčanová Maruška   1.
  Bednarčík Fedor    
  Holek Jakub    
  Kolenička Aleš    
  Kováč Boris    
  Lačný Lukáš    
  Mala Timotej    
  Ondíková Sofia    
  Surovčík Richard    
  Žiak Peter    
OK Atletika družstvá - Dievčatá Kovárová Laura   1.
  Králoková Kristína    
  Malovcová Vivien    
  Janeková Nikola    
  Paliderová Lujza    
  Petrovičová Sifia    
  Baculíková Liliana    
  Styková Michaela    
  Šunová Petra    
  Trnovská Linda    
OK Atletika družstvá - chlapci Balent Samuel   2.
  Bočkaj Andrej    
  Elias Matej    
  Kanoš Zdenko    
  Krnáč Jakub    
  Litava Matej    
  Nemeček Filip    
  Pisarovič Jakub    
  Rákoš Jozef    
  Vongrej Matúš    
OK Futbal žiačky Gálisová Zuzana   2.
  Holečková Martina    
  Kapustová Lívia    
  Kubicová Terézia    
  Šalamúnová Lucia    
  Zacharová Emma    
  Zvarová Ema    
  Žiaková Zuzana    
  Kunzová Sára    
OK Na bicykli bezpečne Naňová Sofia   3.
  Zacharová Emma    
  Tavačiak Timotej    
  Kinčok Matúš    
OK florbal žiačky Beňáková Lilien   1.
  Donovalová Emma    
  Gílisová Zuzana    
  Janeková Nikola    
  Giertlová Lea    
  Kovárová Laura    
  Paliderová Lujza    
  Králiková Kristína    
  Petrovičová Sofija    
  Styková Michaela    
OK basketbal žiačky Durajová Evka   1.
  Gondášová Vanessa    
  Gregorová Sára    
  Jančovičová Anna    
  Králiková Kristína    
  Malovcová Vivien    
  Mravíková Michaela    
  Petrovičová Sofia    
  Poórová Romana    
  Porubčanová Ema    
  Šunová Petra    
OK volejbal žiačky Gondášová Vanessa   4.
  Gregorová Sára    
  Kovárová Laura    
  Králiková Kristína    
  Paliderová Lujza    
  Petrovičová Sofia    
  Styková Michaela    

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria