Navigácia

2019/2020

Okresná úroveň

OKRESNÁ ÚROVEŇ 2019 -2020
PREDMET - NÁZOV AKCIE MENO ŽIAKA TRIEDA MIESTO
Matematika      
Náboj junior -družstvo Žiaková Zuzana IX.B 6.
  Kejmar Jakub IX.B 6.
  Markovičová Viktória IX.D 6.
  Zvarová Ema IX.D 6.
  Žiaková Zuzana 9.B 4.
CEZPOĽNÝ BEH Liliana Baculíková IX.B 4.
žiačky - jednotlivci Ema    Zvarová IX.D 5.
  Sofia Naňová VII.B 8.
  Linda Sýkorová VI.B 11.
  Zuzana Žiaková IX.B 13.
žiačky - družstvá Liliana Baculíková IX.B 2.
  Ema    Zvarová IX.D 2.
  Sofia Naňová VII.B 2.
žiačky - družstvá Zuzana Žiaková IX.B 3.
  Linda Sýkorová VI.B 3.
  Nella  Zvarová V.C 3.
CEZPOĽNÝ BEH Martin Halabuk IX.A 2.
žiaci - družstvá Tsyban Yehor IX.A 3.
  Dominik Valent VIII.A 8.
  Tavačiak Timotej VIII.B 5.
  Tavačiak Jakub VII.B 11.
  Samuel Balent VIII.B 13.
žiaci - družstvá Martin Halabuk IX.A 1.
  Tsyban Yehor IX.A 1.
  Dominik Valent VIII.A 1.
Stolný tenis Ema Zacharová VII.B  2.
  Sofia Ondiková VI.B 2.
Plavecká štafeta Linda Sýkorová VI.B  
  Tomáš Ilkanič VII.B 2.
  Sofia Naňová VII.B  
  Timotej Tavačiak VIII:B  
       
OK v hádzanej žiačky Ema Zacharová VII.B 1.
  Tereza Kubicová VII.B  
  Zuzana Žiaková IX.B  
       

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria