Navigácia

Informácie o stredných školách Harmonogram prijímacieho konania

Harmonogram prijímacieho konania

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022. 

Gestor

Úloha

Termín

SŠ tal.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 1.2.2022

ZZ

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 20.2.2022

Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 28.2.2022

SŠ tal.

Talentové skúšky.

15.3. - 30.4.2022

Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

do 31.3.2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

6.4.2022 a 7.4.2022

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

do 10.4.2022

OŠ, SK

Odvolacie konanie po talentových skúškach.

po talentovej skúške

Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

do 20.4.2022

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

21.4.2022 a 22.4.2022

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

9.5.2022

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

12.5.2022

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

od 16.5.2022

Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

18.5.2022

2. kolo prijímacích skúšok.

21.6.2022

OŠ, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 22.6.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria