Navigácia

Záložka do knihy

Záložka do knihy v našej škole

Do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“ sa zapojilo 355 žiakov našej školy, 255 z prvého stupňa a 100 žiakov z druhého stupňa. Pri výrobe záložiek každá trieda využila inú techniku práce. Dôraz bol kladený na fantáziu žiakov a ich výtvarnú zručnosť: strihanie, lepenie, skladanie, farebnosť a účel. Detí vyrábanie záložiek veľmi bavilo. Niektoré boli také šikovné, že vyrobili aj dve, tri naraz. 

Nám sa balík podarilo poslať ešte pred jesennými prázdninami. Prišlo aj milé poďakovanie: „Dnes sme dostali balík z BB a v ňom prekrásne záložky, za ktoré vám v mene žiakov aj kolegýň ďakujem.“ Aj my sme sa dočkali a hneď po prázdninách sme sa tešili zo záložiek, ktoré pre nás vyrobili žiaci zo ZŠ G. Haina z Levoče.

Obrovskú radosť nám spôsobili aj slová pani Rozálie Cenigovej (ústredná metodička pre školské knižnice), ktorá mala na starosti celý priebeh projektu. „Ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za prekrásne záložky. Predpokladám, že sú nielen šikovné deti, ale aj tí, ktorí ich vedú. Takže veľká vďaka ešte raz. A dúfam, že Vás poteším správou, že som Vás zaradila do celoslovenského výberu.“

Celoslovenské vyhodnotenie bude zverejnené koncom novembra na webovom sídle www.spgk.sk. Oba dokumenty budú zaslané na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

FOTOGALÉRIA ZÁLOŽIEK TU

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria