Navigácia

Záložka do knihy

Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2012
celoslovenský projekt

Záložka do knihy spája slovenské školy

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) bol vyhlásený pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day) v roku 2008. James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), vyhlásil, že si školskí knihovníci môžu zvoliť jeden deň, týždeň alebo dokonca celý mesiac október, ktorý by venovali oslavám školských knižníc.

Cieľ celoslovenského projektu
Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútov Slovenska.

Priebeh celoslovenského projektu
Základné školy a stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnili jednu z elektronických prihlášok, ktoré boli zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.

Na základe prihlášok boli zo slovenských škôl vytvorené dvojice podľa typu školy a počtu prihlásených žiakov. Do 1. októbra 2012 bola školám zaslaná kontaktná adresa pridelenej partnerskej školy. Vzájomné zasielanie záložiek a ďalšie prípadne kontakty boli len v pôsobnosti zúčastnených škôl.

Vyhodnotenie celoslovenského projektu
Celoslovenský projekt bol ukončený 31. októbra 2012. Následne Slovenská pedagogická knižnica vyzvala partnerské školy k zaslaniu informácií o priebehu celoslovenského projektu a pripojení fotografií najkrajších záložiek.

Záverečné vyhodnotenie celoslovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2012 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
    Golianova 8
    Banská Bystrica
    97401
  • 048/414 53 85 - tajomníčka
    048/414 78 51 - riaditeľ

Fotogaléria